Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 13, 29.9.2015

Úradná správa SOFZ č. 13

Sekretariát SOFZ 

Zasadnutie VV SOFZ sa uskutoční dňa 13.10.2015(utorok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ.  

ŠTK SOFZ č. 13

1.ŠTK nariaďuje tieto zmeny ÚHČ a hracích dní:
- U15 - A - 9. kolo: Harichovce - Rudňany dňa 03.10.2015 o 11:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím III. ligy P - T : Harichovce - FAM Poprad .(bez poplatku).
- U15 - B - 9.kolo: Prakovce - Margecany dňa 03.10.2015 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Prakovce - 5€ poplatok).

2.ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 8.kola - U19: Odorín - V. Folkmar dňa 08.10.2015 o 16:00 hod.

3. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 8.kola - U15 - A: Markušovce - Sp. Hrušov dňa 08.10.2015 o 16:00 hod.

4.ŠTK oznamuje , že FK Sp. Nová Ves dňa 15.10.2015(štvrtok) od 11:00 hod. organizuje na štadióne FK turnaj prípraviek . Z uvedeného dôvodu vyzýva FK o prihlásenie sa do turnaja v termíne do 05.10.2015.

5.ŠTK na základe námietky a šetrenia kontumuje stretnutie 7. kola - U19: SŠM Bystrany - Odorín z 10 : 0 na 0 : 3 v zmysle čl.82/f SP(neoprávnený štart hráča na cudzí RP). Prípad odstupuje na riešenie DK.

6.ŠTK upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu ÚHČ a hracích dní prostredníctvom podania na komisiu budú akceptované len v prípadoch, že budú podané do termínu zasadnutia odborných komisii.

7.ŠTK z dôvodu množiacich sa prípadov neoprávnených štartov hráčov v kategóriách mládeže ,dôrazne upozorňuje FK a rozhodcov na povinnosť vykonávania konfrontácie za povinnej účasti R alebo AR prítomných na konfrontácii.

8.ŠTK dôrazne upozorňuje FK a R na dodržiavanie SP čl.46.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hrané v dňoch 26. - 27.09. 2015.

10. ŠTK upozorňuje, že najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisii sa uskutoční dňa 05.10.2015(pondelok) od 16:00 hod.

DK SOFZ

U. č. 51-2015/2016: Lukáš Pecha (133 2913, TJ SŠM Bystrany; U19) - vylúčený za HNS na HP - DK podľa čl. 78 ods. 4 písm. c) DP zastavuje disciplinárne konanie, pretože skutok popísaný v zápise o stretnutí nie je disciplinárnym previnením, za ktoré sa previnilec vylučuje a nie je ani dôvod na odovzdanie veci inému orgánu SFZ alebo orgánu verejnej správy // bez poplatku

U. č. 52-2015/2016: DK predvoláva R Kristián Klein na svoje zasadnutie dňa 05.10.2015 o 17.15 hod.

U. č. 53-2015/2016: Marián Sakmár (vedúci mužstva, FK Olcnava; U19) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 4 mesiace na skúšobnú dobu v trvaní 10 mesiacov do 29.07.2016 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 54-2015/2016: Pavol Kaľavský (113 3589, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 7 mesiacov do 29.04.2016 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 55-2015/2016: Neoprávnený štart hráča - (štart hráča domácich na RP, ktorý patrí inému hráčovi v stretnutí 7. kola majstrovského stretnutia U19 medzi TJ SŠM Bystrany a TJ Družstevník Odorín) - DO: vedúci mužstva domácich - Martin Chovančík, asistent trénera 1 domácich - Norbert Jochman; obaja - pozastavenie výkonu akejkoľvek, funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím v trvaní 6 mesiacov podľa čl. 16 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 53 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. b) DP od 29.09.2015 s prerušením výkonu DO počas zimnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 09.11.2015 do 26.03.2016) // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a musí byť uhradený už pri podaní odvolania, pretože preukázanie uhradenia poplatku je podmienkou začatia odvolacieho konania; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
3/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 83 DP. Podanie odvolania v tomto prípade nemá odkladný účinok.
4/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 3.10.- 4.10.2015

VI. LIGA, 9. Kolo (4.10.2015) o 14,30 hod.
Chrasť n/H - Jamník o 10,30 Kunzo L., Greš, Petruška P., Podoben
Olcnava - Odorín o 10,30 Jochman, Jasečko, Šoltés, Kunzo F.
Margecany - Spartak Bystrany Slebodník, Regec, Jenčák, Brezovaj
SŠM Bystrany - Kluknava Novotný, Faltin, Klein
Jaklovce - Sp. Nová Ves „B" Čuj, Girga, Bdžoch
Gelnica - V. Folkmar „B" Rusnák, Baláž, Kožárová
Mníšek n/H - Markušovce Legát, Šofranko, Loja

VII. LIGA, 9. Kolo (4.10.2015) o 14,30 hod.
Iliašovce - Hnilčík o 10,30 Pavlovský, Pavlovský ml., Kunzo V.
Letanovce - Rudňany „B" Greš, Petruška P., Sucheňák, Kunzo F.
Slovinky - Sp. Hrušov Bobko R. ml., Bednár, Pecha, Podoben

U19, 9. Kolo (3.10.2015) o 14,30 hod.
V. Folkmar - Olcnava o 10,30 Jochman, Šofranko
Maria Huta - Nálepkovo o 10,30 Beluško
Hrabušice - Teplička Pavlovský ml., Loja
Helcmanovce - Gelnica Šofranko, Jochman
Bystrany - Kluknava Čuj, Jenčák
Slovinky - Odorín Žiga T., Žiga M.
Jamník - Markušovce Marcin, Petruška P., Klein

U15-A, 9. Kolo (3.10.2015) o 12,15 hod.
Letanovce - Jamník 1.10. o 16,00 Faltin, Girga
Harichovce - Rudňany o 11,30 Bdžoch, Zvalený
Hrabušice - Spartak Bystrany Loja, Pavlovský ml.
Sp. Hrušov - Chrasť n/H Bednár, Bobko R. ml.
Teplička - Slovinky 4.10. Marek
Olcnava - Odorín 4.10. o 12,45 Faltin, Klein

U15-B, 9. Kolo (3.10.2015) o 12,15 hod.
Prakovce - Margecany o 10,30 Kontroš
Nálepkovo - Kluknava Sucheňák, Baldovský
Mníšek n/H - Jaklovce o 15,00 Baldovský, Sucheňák
Maria Huta - V. Folkmar 4.10. o 10,30 Kontroš
Helcmanovce - Gelnica 4.10. Beluško

Dohrávky:

U19, 8. Kolo (8.10.2015) o 16,00 hod.
Odorín - V. Folkmar Faltin, Girga

U15-A, 8. Kolo (8.10.2015) o 16,00 hod.
Markušovce - Sp. Hrušov Kožár, Šándor

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Margecany - Spartak Bystrany Legát za Slebodníka
Mníšek n/H - Markušovce Pecha za Legáta, Tkáčik ako DZ
Slovinky - Sp. Hrušov Kontroš za Pechu

Dorast
Jamník - Markušovce Faltin za Kleina

Žiaci
Markušovce - Sp. Hrušov 8.10. o 16,00 Pecha za Kožára 

Ospravedlnenia:
Baláž 8.10., Jochman 4.,11.10. poobede, Regec 3.,10.,17.10. Kožár 3.,4.10. Kačír 1.10., Greš 6.-12.10.
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadné nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)


KR na základe podnetu FK Mníšek n/H vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. Kola, VI. ligy Mníšek n/H -Olcnava a považuje podnet za opodstatnený. (bez poplatku)
KR na základe vzhliadnutia videozáznamu pozastavuje delegáciu R Petruškovi J. na 3 stretnutia v kategórii dospelých (menovaný 2 stretnutia odstál) a DZ Slamenému na 1 stretnutie, za nedostatky v stretnutí/správe DZ.
KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 5.10.2015 o 17,00 R Kleina
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628064