Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 3, 25.7.2015

Úradná správa SOFZ č. 3

Sekretariát SOFZ

Registračný a prestupový poriadok SFZ platný od 15.6.2015

http://www.futbalvsfz.sk/ckeditor/kcfinder/userfiles/files/Registra%C4%8Dn%C3%BD%20a%20prestupov%C3%BD%20poriadok%20SFZ%20platn%C3%BD%20od%2015.6.2015.pdf

Súťažný poriadok SFZ platný od 01.07.2015

http://www.futbalvsfz.sk/ckeditor/kcfinder/userfiles/files/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%BD%20poriadok%20platn%C3%BD%20od%201.7.2015.pdf

ŠTK SOFZ

1.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl. 28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre AŠK Maria Huta s OFK Jaklovce pod spoločným názvom AŠK Maria Huta Gelnica.
2.ŠTK schvaľuje v zmysle SP čl. 28 dohodu o spoločnom družstve mládeže pre TJ Nový Život Kluknava s TJ Lokomotíva Margecany pod spoločným názvom TJ Nový Život Kluknava. 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569300