Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 29

Úradná správa ŠTK č.29/2008:
1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola 2. triedy dospelých: V . Folkmar „B"- Odorín
dňa 18. 05. 2008 o 10. 30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.


2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 22. kola 1. triedy žiakov : Sp. N. Ves C - Poráč dňa
10.6.2008 ( utorok ) o 16.00 hod.. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.


3.ŠTK nariaďuje odohrať 1. kolo" NIKE PREMIER CUP 2008/2009" dňa 03. 06. 2008 o
16. 00 hod.

Helcmanovce - Mníšek n/Hnilcom
Jaklovce - Margecany


4.ŠTK kontumuje stretnutie 14. kola 1. triedy dorastencov : Hrabušice -
Margecany na 3:0 v prospech Hrabušíc. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.


5. ŠTK kontumuje stretnutie 14. kola 1. triedy dorastencov: Bystrany - Odorín na 0: 3
v prospech Odorína . Dôvod: pokles hráčov v mužstve Bystran pod 7.


6.ŠTK kontumuje stretnutie 21. kola 1 .triedy dospelých : Bystrany- Sp. Hrušov z 2:1 na
3:0 v prospech Bystran. Dôvod: pokles hráčov v mužstve Sp.Hrušova pod 7 a zároveň štart
hráča v čase zastavenia pretekárskej činnosti/4 ŽK/.


7.ŠTK vyzýva FK SOFZ ( 1. trieda žiaci ) o nahlásenie talentovaných hráčov / ročník
1995,1996,1997/ do výberu hráčov SOFZ, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Sp. Novej Vsi
na sekretariát SOFZ v termíne do 31. 05. 2008.


DK - Úradná správa č. 29 /14.05.2008/

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

4 stretnutia - ĎORKO Tomáš (83 06 24) - FK Slovinky
HORVÁTH Gejza (85 08 23) - FK Iliašovce

2 stretnutia - ŠEFČÍK Ján (78 03 12) - FK Chrasť n/Hor. - 1 za 4 ŽK a 1 za ČK

1 stretnutie - HAMRÁK Tomáš (90 06 12) - FK Gelnica
PAVOL Ján (80 02 16) - FK Bystrany - za 4 ŽK
PAVLIK Marek (75 06 17) - FK Olcnava - za 4 ŽK
FRIDMANSKÝ Michal (91 03 09) - FK Hrabušice - za 4 ŽK

DK ukladá hráčovi FK Sp. Hrušov - VOJTUŠ Martin (81 09 25) trest zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 4 mesiacov za fyzické napadnutie súpera podľa DP1/6/I./b) s použitím čl.21 ods. 1 DP s tým, že ako priťažujúce okolnosti vyhodnotila štart hráča počas zastavenia pretekárskej činnosti (DP1/9/I/b-1 až 3 mesiace) a ďalej aj to, že za 4 ŽK má mať podľa DP1/13/5/a zastavenú pretekársku činnosť na 1 stretnutie.

Zákaz výkonu funkcie:

DK ukladá hráčovi - kapitánovi mužstva dospelých FK Sp. Hrušov - FILIP Marek (74 01 14) trest zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím v trvaní 3 mesiacov za umožnenie štartu hráča počas zastavenia pretekárskej činnosti podľa DP1/9/2/b.

DK ukladá vedúcemu mužstva dospelých FK Sp. Hrušov - SAMOĽ Ladislav (64 09 07) trest zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím v trvaní 3 mesiacov za umožnenie štartu hráča počas zastavenia pretekárskej činnosti podľa DP1/9/2/b.

DK ukladá delegátovi zväzu - MELEGA Stanislav trest zákazu výkonu funkcie delegáta v trvaní 6 mesiacov za nedostatky v stretnutí 19. kola I. triedy dorastu medzi mužstvami Hrabušice a Sp. Hrušov podľa DP3/3.

Zamietnutie žiadosti:

DK zamieta hráčovi FK Sp. Hrušov - KUNZO Branislav žiadosť o odpustenie zvyšku trestu.

Peňažná pokuta:

DK ukladá FK Margecany peňažnú pokutu vo výške 1.000.- Sk za 1. nenastúpenie mužstva dorastu na zápas 14. kola (hraného 08.05.2008) I. triedy v Hrabušiciach podľa RS/A/6 a súčasne rozhodla podľa čl. 9 ods. 5 DP, že FK Margecany je povinný uhradiť ju do 25.05.2008.

Poplatky:
350.- Sk - FK Sp. Hrušov
100.- Sk - FK Slovinky, Gelnica, Chrasť n/Hor., Iliašovce
50.- Sk - FK Hrabušice, Bystrany, Olcnava, Margecany

KR SOFZ
Zmeny R a DZ na 17. 5. a 18. 5. 2008 o 16.00 hod.

I. trieda dospelí 22.kolo 18.5.08 o 16.00

Sp. Hrušov - Letanovce o 10.30 Zmij P. Legát Zmij O. Podoben
Chrasť - Teplička Kotrady Jančár za Macalu Šoltés Švarc
Kluknava - Jamník Zmij O. Zmij P. Ďurčan
Gelnica - Iliašovce Pekár ako R Tornay AR1
Poráč - Olcnava Macala za Jurčišina ako AR 1
Markušovce - Bystrany 17.5.08 o 16.30 Tornay ako R za VsFZ
Slovinky - Mníšek o 10.30 Rumančík za Martoffa

II. trieda dospelí 18. kolo :

V. Folkmár B - Odorín o 10.30 Macala Regec Pecha Pavlik
Klčov - Sp. Bystrany o 10.30 Martoff Šoltés Antalová Schlesinger
Dravce - Sp. Tomášovce Duffek AR2 za VsFZ

I. trieda dorast 22. kolo 17.5. 2008 o 13.30 hod.

Jaklovce - Odorín Zmij O. za Zmija P.
Nálepkovo - Hnilčík Minďáš za VsFZ

I. trieda žiaci 22. kolo


Sp. N. Ves C - Poráč stretnutie sa odohrá dňa 10.6.2008 ( utorok ) o 16.00 hod.

II. LSMŽ - Juh 22. kolo 17.5.08 o 9.00 a 10.45 hod.

Smižany - Trebišov Kačenga Ľ.za OFZ
SNV B - Benecol Košice o 10. 00 a 11.45 Macala za OFZ

IV. L sk. B žiaci 22.kolo 17.5.2008 o 13.30 hod.

Jamník - Sp. Vlachy Pecha
Chrasť - Jaklovce Staško
Harichovce - V. Folkmár Šoltés
Švedlár - Kluknava Jendrál
Nálepkovo - Domaňovce o 11.30 Minďáš


Ospravedlnení: Maršalek , na stretnutia o 10.30 : Petruška a Jendrál

KR - PD na 2 stretnutia dospelých R Jurčišinovi za nedostatky v stretnutí Bystrany - Sp. Hrušov.

KR odstupuje na riešenie nedostatkov v stretnutí Hrabušice - Sp. Hrušov DZ Melegu.

Obsadenie R a DZ na 24. 5. a 25. 5. 2008 o 16.00 hod.

I. trieda dospelí 23.kolo 25.5.08 o 16.00

Bystrany - Slovinky  Macala Jendrál Šoltés VsFZ
Mníšek - Poráč Pecha Petruška Regec Grečko
Markušovce - Sp. Hrušov Legát Zmij P. Zmij O. Pavlik
Olcnava - Gelnica Kunzo Š. Minďáš Antalová Podoben
Iliašovce - Kluknava o 10.30 Jendrál Macala Šoltés Švarc
Jamník - Chrasť Maršalek VsFZ Jasečko Schlesinger
Teplička - Letanovce o 10.30 Petruška Pecha Regec Tkáčik

II. trieda dospelí 19. kolo :

Sp. Tomášovce - Domaňovce Martoff Pacák VsFZ
Dravce - V. Folkmar Šofranko Staško Sklamený
Matejovce - Švedlár o 10.30 Šofranko Ďurčan Pavlik
Sp. Bystrany - Odorín 24.5. o 16.00 Labaš M. Labaš D. Brezovaj
Klčov - Richnava Ďurčan Duffek Fógel

I. trieda dorast 23. kolo 24.5. 2008 o 13.30 hod.

Sp. Hrušov - Slovinky Regec
Markušovce - Jaklovce Macala
Hrabušice - Nálepkovo Staško
Hnilčík - V. Folkmar Petruška
Helcmanovce - Letanovce Labaš M. Labaš D.
Margecany - Odorín Pecha

I. trieda žiaci 23. kolo 24.5. 2008 o 11.30 hod:

Markušovce - SNV C Macala
Mníšek - Slovinky Labaš D.
Margecany - Olcnava Pecha
Odorín - Klčov Jasečko
Prakovce - Hrabušice Petruška
Helcmanovce - Letanovce Labaš M.

NIKE CUP dňa 3.6.2008 o 16.00 hod.

Helcmanovce - Mníšek Kotrady
Jaklovce - Margecany - Zmij P.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625767