Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 33, 7.5.2014

Úradná správa SOFZ č. 33

Sekretariát SOFZ

Dňa 5.5.2014 bola v ISSF vygenerovaná mesačná zberná faktúra za mesiac apríl. Splatnosť faktúry je 19.5.2014, vtedy už musí byť platba spárovaná v ISSF systéme, nie dovtedy uhradená!!! Párovanie platieb prebieha raz denne. Nezabúdajte uviesť správny variabilný symbol, je to veľmi dôležité.

Stretnutie Slovensko 21´ - Anglicko 23´ (24.5.2014-sobota) NTC Poprad, vstupenky si môžete zakúpiť cez www.ticketportal.sk.

Telefonický kontakt MUDr. Bendíková: 0919 368 432 - ostaršenie hráčov.

Kluboví manageri si môžu zaregistrovať už aj tímových managerov, ktorí spravujú jednotlivé družstvá - súpisky, nahadzujú zostavy a podobne.

Tlačivo pre registráciu člena SFZ nájdu v ISSF systéme - dokumenty.

Hráči si môžu prísť aktivovať svoje konto v ISSF systéme na ktoromkoľvek zväze v rámci SR - potrebujú k tomu OP a osobnú emailovú adresu (u hráča do 18 rokov, je povinný prísť zaktivovať konto zákonný zástupca ).

Úradná správa ŠTK č. 33/2014

1. ŠTK upozorňuje FK , že počnúc jarnou časťou súť. roč. 2013/2014( s výnimkou dvoch predohrávaných kôl v VII. a VIII.L) sú povinné mať na štadióne funkčný počítač a zriadený internet a to z dôvodu vypisovania zápisu o stretnutí v ISSF klubovými manažérmi a jeho schvaľovaniu pred a po stretnutí rozhodcom stretnutia. Z uvedeného dôvodu ŠTK vyzýva klubových manažérov, aby minimálne hodinu pred stretnutím boli prítomní v areály štadióna.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ(dospelí), že od 01.01.2014 končí platnosť papierových registračných preukazov. Z uvedeného dôvodu sú FK povinné počnúc 16. kolom nastupovať na stretnutia na plastové preukazy.

3. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach dospelých sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí v systéme ISSF.

4. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach dospelých nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, klubový manažéri musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí v systéme ISSF. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK.

5. Zmeny termínov hracích dní a ÚHČ:
- U15 - B - 17. kolo: Mníšek n/H - Prakovce dňa 11.05.2014(nedeľa) o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov(Prakovce - 5€).
- U15 - B - 17. kolo: Jaklovce - Nálepkovo dňa 10.05.2014(sobota) o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.(bez poplatku).

6. ŠTK neprerokovala námietku TJ Spartak Bystrany(dospelí) pre nesplnenie náležitosti čl. 120,121,123 SP.

7. ŠTK vyzýva FK SOFZ na porovnávanie zápisov vytlačených po stretnutí so systému ISSF so stránkou www.futbalnet.sk.

8. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že aj v tomto súť. roč. dňa 08.05.2014 o 09:00 hod. sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji po 15 kole majú družstva - U15- A: MŠK Tatran Sp. Vlachy, OKŠ Sp. Hrušov, U15 - B : MFK Gelnica, FK Prakovce. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.
Rozlosovanie turnaja:
1. Sp. Vlachy - Prakovce - 9:00 - 9:55
2. Gelnica - Sp. Hrušov - 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP

9. Reorganizácia súťaží SOFZ v roč. 2014/2015 podľa stavu k 05.05.2014:

VI. liga SOFZ 2014/2015: VII.L SOFZ 2014/2015:
1. Margecany                   1. Jamník
2.Harichovce                    2. Slovinky
3.SŠM Bystrany                3. Spišský Hrušov
4. Mníšek n/H                  4. Iliašovce
5. Kluknava                     5. Letanovce
6. MFK Gelnica                  6. Spišské Tomášovce
7. Chrasť n/H                   7. Hnilčík
8. Slovan Richnava            8. Spartak Bystrany
9. SNV „B"                        9. Rudňany „B"
10. Olcnava                      10. FC Richnava
11.Jaklovce
12. Markušovce
13. Odorín
14. V. Folkmar „B"

DK SOFZ

U. č. 164: Vladislav Potempa (121 4351, OTJ Jamník; VII.L) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 05.05.2014 // 10.- €

U. č. 165: Miloš Rusnák (125 7108, TJ ŽPSV Olcnava; VII.L) - za zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 DP od 05.05.2014 // 10.- €

U. č. 166: Lukáš Bandy (133 0606, FK Slovan Helcmanovce; U19-1) - vylúčený po 2. ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.05.2014 // 5.- €

U. č. 167: Dominik Ondra (120 6678, FK Spišská Nová Ves "B"; VII. L) - za 5 napomenutí ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 DP od 05.05.2014 // 10.- €

U. č. 168: Vladimír Melega (113 9718, TJ ŽPSV Olcnava; VII. L) - za 5 napomenutí ŽK - DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 DP od 05.05.2014 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- € a je predmetom zbernej faktúry. (RS/A/6/d)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na 10.5. a 11.5.2014

7.liga dospelí - 21.kolo, 11.5.2014 o 16:30
Mníšek n./H. - Markušovce Labaš D., Pavľák, Kožár, Slamený
Prakovce - Kluknava o 10:30 Jochman, Furman, Greš, Brezovaj
Olcnava - Odorín Legát, Dunka, Faltín, Pavlík
Slovinky - Sp. Nová Ves „B" Šofranko, Mičudová, Olejník, Kunzo V.
SŠM Bystrany - Chrasť n./H. Slebodník, Novotta, Marek
Jaklovce - Gelnica o 10:30 Marcin, Šoltés, Jasečko, Kotrady
Richnava - Jamník Žiga, Petruška J., Sater, Schlesinger

8.liga dospelí - 21.kolo, 11.5.2014 o 16:30
Iliašovce - FC Richnava o 10:30 Bobko D., Labaš D., Bobko R., Švarc
Sp. Hrušov - Spartak Bystrany Podolinský, Pavlovský ml., Beck, Brezovaj
Rudňany „B" - Sp. Tomášovce 10.5. o 14:00 Šomšák, Klokočka, Petruška P., Pavlík
V. Folkmar „B" - Letanovce 10.5. o 16:00 Klein, Čuj, Rusnák, Podoben

U-19 - 1, dorast - 13.kolo, 10.5.2014 o 16:30
V. Folkmar - Margecany o 14:00 Kotrady
Markušovce - Hrabušice Petruška P., Klokočka
Chrasť n./H. - Nálepkovo Bobko D., Faltín
Jamník - Slovinky Petruška J., Olejník
Helcmanovce - Teplička Kotrady

U-19 - 2, dorast - 16.kolo, 10.5.2014 o 16:30
Iliašovce - Olcnava Dunka, Marek
Maria Huta - Letanovce 11.5. o 10:30 Petruška J., Sater
Dohrávka 15.kola
Letanovce - Iliašovce 8.5. o 16:30 Bobko R, Greš

U-15 - A, žiaci - 17.kolo, 10.5.2014 o 14:30
Olcnava - Odorín 11.5. o 14:15 Faltín, Dunka
Sp. Vlachy - Rudňany o 10:30 Faltín, Čuj
Slovinky - Harichovce 11.5. o 14:15 Olejník, Mičudová
Hrabušice - Teplička Beck, Furman
Sp. Hrušov - Letanovce 11.5. o 14:15 Pavlovský ml., Beck
Jamník - Markušovce 11.5. o 14:15 Bobko R., Bobko D.

U-15 - B, žiaci - 17.kolo, 10.5.2014 o 14:30
Mníšek n./H. - Prakovce 11.5. o 14:00 Pavľák, Kožár
Jaklovce - Nálepkovo o 13:00 Kožár, Labaš D.
Helcmanovce - V. Folkmar 11.5. o 14:15 Furman, Greš
Margecany - Gelnica Rusnák

Turnaj o Pohár E. Kessela 8.5.2014 o zraz o 8:30 hod. - ihrisko Sp.N.Ves
Kotrady, Šuba, Čuj

KR pozastavuje delegáciu R Pechovi a R Leskovskému na 1 stretnutie za nedostatky v stretnutí 20.kola 7.ligy dospelých Kluknava - Olcnava.

KR predvoláva na náhradné fyzické previerky, ktoré sa uskutočnia dňa 14.5.2014 o 17:00 (zraz o 16:45) na atletickom štatióne Tatran v Spišskej Novej Vsi, týchto R: Furman, Klein, Legát, Marek, Pecha, Regec, Žiga. Účasť na náhradných FP je podmienkou pre ďalšie pôsobenie v súťažiach SOFZ.

KR opakovane a dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie Rozpisu súťaže, časť A, bod 8., písmeno f). V prípade ďalšieho opakovania sa zistených nedostatkov zo strany R a DZ (oneskorený príchod na stretnutie), KR odstúpi prípad na riešenie DK SOFZ.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569285