Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 28

Úradná správa ŠTK č.28/2008:


1. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 20. kola 1. triedy dorast Veľký Folkmar - Odorín dňa 14. 5. 2008 o 17.00 hod..


2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 21. kola 1. triedy žiakov Mníšek - Sp. N. Ves C dňa 13.5.2008 o 16.00 hod.. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.


3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 23. kola 1. triedy žiakov Odorín - Klčov dňa 25.5.2008 o 13.30 hod.. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.


4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 14. kola 1. triedy žiakov Prakovce - Helcmanovce dňa 8.5.2008 o 9.00 hod.. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.


5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 21. kola 1. triedy dorast Sp. Hrušov - Jaklovce 10.5.2008 o 11.00 hod.. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.


6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 24. kola 1. triedy dorast Odorín - Helcmanovce dňa 31.5.2008 o 17.00 hod..


7. ŠTK neakceptuje vzájomnú dohodu 1. triedy dospelých, 21. kolo Slovinky - Mníšek na základe rozpisu súťaži čl. 16 bod B.


8. ŠTK berie na vedomie list OŚK Domaňovce.

 

DK - Úradná správa č. 28 /06.05.2008/


Zastavenie činnosti nepodmienečne:


6 stretnutí - JAKUBEC Martin (89 06 25) - FK Hrabušice - od 01.05.2008

3 stretnutia - SAMOĽ Martin (91 02 08) - FK Sp. Hrušov - od 01.05.2008
                   MELEGA Patrik (91 01 21) - FK Sp. Hrušov - od 01.05.2008

1 stretnutie - KLEIN Marek (89 05 02) - FK Sp. Hrušov - za 4 ŽK - trest vykonal
                   PETROV Branislav (77 07 08) - FK Olcnava - trest vykonal
                   KLEŠČ Radoslav (78 09 10) - FK Bystrany - za 4 ŽK - trest vykonal
                   KLEIN Michal (84 12 11) - FK Iliašovce - za 4 ŽK - trest vykonal
                   ANDRAŠI Ján (89 10 13) - FK Markušovce - za 4 ŽK - trest vykonal
                   MAČÁK Tomáš (90 08 10) - FK Letanovce - trest vykonal
                   ČECH Martin (89 11 29) - FK Jaklovce - trest vykonal
                   SOPKOVIČ Cyril (61 09 07) - FK Chrasť n/Hor. - od 06.05.2008


Zastavenie činnosti + zmena trestu:

DK ukladá hráčovi FK Hrabušice - JAKUBEC Matúš (90 08 01) trest zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 4 stretnutí za fyzické napadnutie súpera podľa DP1/6/I./b) a súčasne rozhodla, že výkon zvyšku trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 3 stretnutí, ktorý mu podmienečne odložený rozhodnutím DK č. 25 zo dňa 14.04.2008 na skúšobnú dobu do konca súť. roč. 2007/2008, vykoná.


Poplatky:
250.- Sk - FK Sp. Hrušov
200.- Sk - FK Hrabušice
100.- Sk - FK Olcnava, Jaklovce
50.- Sk - FK Bystrany, Iliašovce, Markušovce, Letanovce, Chrasť n/Hor.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 10. 5. a 11.5.2008 o 16.00 hod.

I. trieda dospelí 21. kolo:

Bystrany - Sp. Hrušov o 10.30 Šofranko Jurčišin Šoltés Švarc
Mníšek - Markušovce Pekár Zmij O. Zmij P. Schlesinger
Olcnava - Slovinky o 10.30 Pecha Staško Ďurčan Tkáčik
Iliašovce - Poráč Petruška Duffek Kapusta Pavlik
Jamník - Gelnica Jančár Kunzo Š. Macala Brezovaj
Teplička - Kluknava Ďurčan Staško Pecha Kapusta
Letanovce - Chrasť Jendrál Martoff Pacák Podoben

II. trieda dospelí 17. kolo :

Sp. Tomášovce - V. Folkmar B Regec Jasečko Fógel
Hnilčík - Dravce Jurčišin Šofranko Šoltés Švarc
Matejovce - Domaňovce Minďáš Labaš M. Antalová Slamený
Sp. Bystrany - Švedlár 10.5.08 o 16.00 Staško Šofranko Petruška Slamený
Odorín - Klčov Labaš M. Minďáš Antalová Grečko

I. trieda dorast 21. kolo 10.5. 2008 o 13.30 hod.

Sp. Hrušov - Jaklovce o 11.00 Petruška
Bystrany - Markušovce Petruška
Hrabušice - Slovinky Macala
Helcmanovce - Nálepkovo Maršalek
Margecany - V. Folkmár 11.5.08 o 13.00 Zmij O. Zmij P.
Odorín - Letanovce Šoltés

I. trieda žiaci 21. kolo 10.5. 2008 o 11.30 hod:

Mníšek - SNV C 13.5.08 o 16.00 Zmij P.
Margecany - Markušovce 11.5.08 o 10.30 Zmij P. Zmij O.
Odorín - Slovinky Šoltés
Prakovce - Olcnava Šofranko
Helcmanovce - Klčov Maršalek
Poráč - Letanovce Jasečko


I. trieda dorast 20.kolo V. Folkmar - Odorín 14.5.08 o 17.00 Zmij O.

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie RS SOFZ čl. 7 ods. d - km z miesta bydliska a späť / 2,- Sk. Tento článok porušili Minďáš , Antalová ( Odorín ), Labaš M. ( Olcnava ).

KR - pozastavuje delegáciu DZ Melegovi a predvoláva ho na zasadnutie 14.5.2008 o 17.30 hod.
Zároveň pozýva R Pechu a VM Hrabušíc a Sp. Hrušova pp. J. Barabasa a J. Vaška.

Obsadenie R a DZ na 17. 5. a 18. 5. 2008 o 16.00 hod.

I. trieda dospelí 22.kolo 18.5.08 o 16.00

Sp. Hrušov - Letanovce o 10.30 Minďáš Jendrál Petruška Pavlik
Chrasť - Teplička VsFZ Macala Šoltés VsFZ
Kluknava - Jamník Maršalek Duffek Ďurčan Brezovaj
Gelnica - Iliašovce Zmij P. Zmij O. Kunzo Š. Slamený
Poráč - Olcnava Regec Jurčišin Kapusta Grečko
Slovinky - Mníšek o 10.30 Staško Labaš M. Martoff Tkáčik
Markušovce - Bystrany 17.5.08 o 16.30 VsFZ Petruška Jasečko Schlesinger

II. trieda dospelí 18. kolo :

V. Folkmár B - Odorín Labaš M. Martoff Staško Pavlik
Klčov - Sp. Bystrany o 10.30 Macala Šoltés Antalová Schlesinger
Švedlár - Richnava Petruška Minďáš Pacák Podoben
Domaňovce - Hnilčík Legát Pecha Jasečko Fógel
Dravce - Sp. Tomášovce Jendrál VsFZ Antalová Kapusta

I. trieda dorast 22. kolo 17.5. 2008 o 13.30 hod.

Jaklovce - Odorín Zmij P.
Letanovce - Margecany Petruška
V. Folkmar - Helcmanovce Labaš M.
Nálepkovo - Hnilčík VsFZ
Slovinky - Bystrany Jurčišin
Markušovce - Sp. Hrušov Jasečko

I. trieda žiaci 22. kolo 17.5. 2008 o 11.30 hod:

SNV C - Poráč Regec
Hrabušice - Helcmanovce Petruška
Klčov - Prakovce Pecha
Olcnava - Odorín Labaš M.
Slovinky - Margecany Jurčišin
Markušovce - Mníšek Jasečko

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1916931