Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 21, 12.12.2013

Úradná správa SOFZ č. 21

Sekretariát SOFZ 

Dňa 2.12.2013 boli vygenerované mesačné zberné faktúry v ISSF systéme za mesiac november. Žiadame kluby, aby dodržali termín splatnosti 16.12.2013. 

Úradná správa ŠTK

1. ŠTK upozorňuje FK , že počnúc jarnou časťou súť. roč. 2013/2014( s výnimkou dvoch predohrávaných kôl v VII. a VIII.L) sú povinné mať na štadióne funkčný počítač a zriadený internet a to z dôvodu vypisovania zápisu o stretnutí v ISSF klubovými manažérmi a jeho schvaľovaniu pred a po stretnutí rozhodcom stretnutia.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ(dospelí), že od 01.01.2014 končí platnosť papierových registračných preukazov. Z uvedeného dôvodu sú FK povinné počnúc 16. kolom nastupovať na stretnutia na plastové preukazy.

Matričná komisia SOFZ

Oznamuje všetkým klubom v súťažiach SOFZ /matričná príslušnosť SOFZ/, že od 1.1.2014 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča /prestup, opakovaný prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ . Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných transferoch /Matrike SFZ/ a tam, kde nie je aktívny klubový manager t.j. neaktívne kluby . Matrika SOFZ odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ , RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná, u hráča mladšieho 18. rokov - zákonný zástupca a tiež je nutná osobná emailová adresa.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569296