Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 7, 4.9.2013

Úradná správa SOFZ č. 7

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ upozorňuje klubových ISSF manažérov, aby pri žiadostiach do systému ISSF zasielali kvalitné fotografie hráčov(nie skenované), v opačnom prípade budú žiadosti matrikou SOFZ zamietnuté.

Telefonický kontakt MUDr. Bendíková: 0919 368 432 - telovýchovná lekárka

V ISSF systéme boli vygenerované faktúry za mesiac august. Splatnosť je 16.9.2013.  

Úradná správa ŠTK č. 7 /2013

1. ŠTK schvaľuje tieto zmeny ÚHČ a hracích dní:
U 15 - A - 10. kolo: Markušovce - Sp. Vlachy dňa 11.10.2013 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.
VIII. L - 4. kolo: Sp. Tomášovce - V. Folkmar „B" dňa 11.09.2013 o 17:00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

2. ŠTK kontumuje:
U 19 - 1 - 3.kolo: Teplička - Margecany z 3 : 1 na 0 : 3 v prospech Margecian v zmysle čl.100 SP.

3. ŠTK vyzýva TJ Slovan Richnava(žiaci) o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 7. kola U 15 - B: Richnava- Gelnica (nesplnenie termínu 21 dní).

4. ŠTK upozorňuje R, že v stretnutiach sú povinní povoliť štart hráčom, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daným hráčom cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom chýbajúcich RP uviesť v zápise o stretnutí.

5. ŠTK upozorňuje FK, že ak v stretnutiach nastúpia hráči, ktorí z dôvodu nedodania RP z výroby, prestupov, hosťovaní alebo straty nemajú RP, ale sú overiteľní cez ISSF, musia pred stretnutím predložiť R zoznam hráčov vytlačený z ISSF aj s detailom takýchto hráčov (www.futbalnet.sk). Rozhodca stretnutia , v ktorom takýto hráči nastúpia, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí. Za oprávnenosť štartu hráčov (bez RP) je v plnej miere zodpovedný príslušný FK

6. ŠTK upozorňuje FK, aby na starých RP(papierová forma) uvádzali 7- miestne čísla z dôvodu predzápasovej kontroly reg. preukazov rozhodcami pred stretnutím v zápise o stretnutí.

7. ŠTK berie na vedomie organizáciu turnaja prípraviek ŠK Harichovce.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
4 stretnutia: Miroslav Kandra (125 1918) - OFK Jaklovce - ČK - udretie súpera päsťou do tváre v neprerušenej hre podľa DP1/6/1b od 01.09.2013 // 5.- €
Roman Girga (132 0913) - FK 56 Iliašovce - ČK - kopnutie súpera v neprerušenej hre podľa DP1/6/1b od 01.09.2013 // 5.- €
2 stretnutia: Matúš Kavulič (125 2444) - FK OTJ Jamník - ČK - udretie súpera lakťom do krku a tváre v súboji o loptu podľa DP1/4a od 01.09.2013 // 5.- €
František Bikár (132 1647) - OFK Jaklovce - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 01.09.2013 // 5.- €
František Plachetka (120 4991) - FK TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 02.09.2013 // 10.- €
1 stretnutie: Lukáš Brandobur (119 3534) - FK OKŠ Spišský Hrušov - ČK - HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera v pokutovom území podľa DP1/1b od 30.08.2013 // 10.- € - trest vykonal
Slavomír Švač (120 1512) - FK OKŠ Spišský Hrušov - ČK - HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa DP1/1b od 30.08.2013 // 10.- € - trest vykonal
Marek Štec (128 9817) - OŠK Slovinky - ČK - HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa DP1/1b od 01.09.2013 // 5.- €
Dávid Kapitančík (133 2020) - FK TJ SŠM Bystrany - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 01.09.2013 // 5.- €
Peter Stanislav (122 2160) - FK TJ Nový život Kluknava - ČK - HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselným zahraním rukou mimo pokutového územia podľa DP1/1a od 02.09.2013 // 10.- €
Milan Majko (105 3762) - FK TJ Družstevník Odorín - ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 02.09.2013 // 10.- €

Začatie disciplinárneho konania:
DK SOFZ
podľa čl. 14 ods. 1 písm. a), písm. b) DP začína disciplinárne konanie proti FK OTJ Jamník pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa DP2/2 (HNS divákov - vulgárne a rasistické pokrikovanie na R) v stretnutí 4. kola VII. ligy medzi FK Spišská Nová Ves "B" a FK OTJ Jamník a v tejto súvislosti:
1/ ukladá FK Spišská Nová Ves "B" do najbližšieho zasadnutia DK zaslať písomné vyjadrenie so zameraním sa na okolnosť, či zo strany divákov hostí dochádzalo počas 1. a 2. polčasu k HNS voči R; v kladnom prípade popísať intenzitu a použité slovné výrazy na stranu R, prípadne počet takto sa správajúcich divákov
2/ ukladá FK Spišská Nová Ves "B" na najbližšie zasadnutie DK zaslať videozáznam zo stretnutia 4. kola VII. ligy medzi FK Spišská Nová Ves "B" a FK OTJ Jamník
3/ ukladá FK OTJ Jamník do najbližšieho zasadnutia DK zaslať písomné stanovisko k popísanému podozreniu zo spáchania disciplinárneho previnenia zo strany divákov hostí
4/ ukladá R - Pecha Roman do najbližšieho zasadnutia DK písomným podaním špecifikovať intenzitu HNS zo strany divákov hostí v 1. a 2. polčase stretnutia a počet takto sa správajúcich divákov

DK SOFZ ukladá FC Richnava zaslať do najbližšieho zasadnutia DK videozáznam zo stretnutia 4. kola VIII. ligy dospelých medzi FC Richnava a OKŠ Sp. Hrušov.

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na 7.9. a 8.9.2013

7.liga dospelí - 5.kolo, 8.9.2013 o 15:30
Gelnica - Markušovce Čuj, Bobko D., Mičudová, Kunzo L.
Jamník - Chrasť n./H. o 10:30 Pavlovský, Pavlovský ml., Regec, Tornay
Richnava - Sp. Nová Ves "B" o 10:30 Rusnák, Dunka, Labaš D., Kunzo L.
Jaklovce - Odorín Žiga, Klein, Novotta, Slamený
SŠM Bystrany - Kluknava Kotrady, Pavlovský ml., Kunzová, Kunzo V.
Slovinky - Mníšek n./H. Legát, Regec, Valovič, Švarc
Olcnava - Prakovce Jochman, Mochlár, Pavľák, Vall

8.liga dospelí - 5.kolo, 8.9.2013 o 15:30
Sp. Hrušov - Hnilčík Šomšák, Petruška ml., Pecha
Rudňany "B" - FC Richnava Dunka, Rusnák, Podolinský, Brezovaj
V. Folkmar "B" - Spartak Bystrany Šofranko, Vilčko, Vaščura, Schlesinger
Letanovce - Sp. Tomášovce o 10:30 Jančár, Kunzo V., Pavľák, Tkáčik

U-19 - 1, dorast - 5.kolo, 7.9.2013 o 15:30
Helcmanovce - Margecany Rusnák, Labaš D.,
Jamník - Teplička Regec, Mičudová
Chrasť n./H. - Slovinky Dunka, Klein
Markušovce - Nálepkovo Bobko D., Čuj
V. Folkmar - Hrabušice o 14:00 Beluško

U-19 - 2, dorast - 5.kolo, 7.9.2013 o 15:30
Olcnava - Jaklovce o 13:30 Šofranko, Žiga
Sp. Hrušov - Maria Huta Baldovský, Klokočka
SŠM Bytrany - Iliašovce Šuba, Petruška ml.

U-15 - A, žiaci - 5.kolo, 7.9.2013 o 13:30
Markušovce - Odorín Čuj, Bobko D.
Jamník - Letanovce 8.9. o 13:15 Pavlovský ml., Regec
Sp. Hrušov - Teplička 8.9. o 13:15 Petruška ml., Pecha
Hrabušice - Harichovce Novotta, Klein
Slovinky - Rudňany 8.9. o 13:15 Valovič, Regec
Sp. Vlachy - Olcnava o 10:30 Klein, Novotta

U-15 - B, žiaci - 5.kolo, 7.9.2013 o 13:30
Margecany - Maria Huta Labaš D., Rusnák
Richnava - V. Folkmar Petruška ml., Šuba
Helcmanovce - Nálepkovo 8.9. o 13:15 Vilčko, Vaščura
Jaklovce - Prakovce Mochlár, Pavľák
Mníšek n./H. - Kluknava Pecha, Vaščura

KR žiada SŠM Bystrany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 3.kola 7.ligy dospelých SŠM Bystrany - Prakovce.

KR predvoláva R Petrušku J. na svoje zasadnutie dňa 11. 9. 2013 o 16:30.

KR na základe vlastného šetrenia vzhliadla videozáznam zo stretnutia 3.kola 8.ligy dospelých Rudňany "B" - Sp. Tomášovce. PK v 90. minúte bol nariadený správne, miesto priestupku bolo určené správne. KR však pozastavuje delegáciu R Pechovi na jedno stretnutie vo funkcii R za neudelenie ČK po nariadení PK.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624999