Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 23, 22.1.2013

Úradná správa SOFZ č. 23

Sekretariát SOFZ

VÝCHODOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
042 96 Košice, Alejová 2
ŠKOLENIE TRÉNEROV I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ - licencia C
Trénersko-metodická komisia VsFZ oznamuje futbalovým klubom a trénerom, že v mesiacoch február - apríl 2013 otvára školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - licencia C.

Podmienky prijatia:
1) nová prihláška ( http://www.futbalvsfz.sk/struktura-vsfz/vzdelavanie-trenerov/informacie/ )
2) dovŕšený vek 18 rokov.
Harmonogram školenia:
1) jeden dvojdňový blok výučby všeobecného základu v Kysaku - 2. - 3. 2. 2013,
2) jeden trojdňový bloky špecializácie futbal (teória a prax) v Kysaku - 5. - 7. 4. 2013,
3) komisionálne skúšky (plánovaný termín 29. 4. 2013), ktoré obsahujú:
a) písomný test,
b) obhajoba záverečnej práce.
Dotácia hodín:
všeobecný základ 17 hod.
špecializácia teória 23 hod.
prax 10 hod.
spolu: 50 hod.
Poplatky:
školné 90.- €
Ubytovanie a stravovanie:
Všetkých záujemcom doporučujeme rezervovať si v prihláške počas školenia ubytovanie a stravu v objekte školenia ( zariadenie Škola v prírode - viď www.kysak.net ) z dôvodu časového harmonogramu vyučovania:
I. hodina 9.00 - 10.30 hod.
II. hodina 11.00 - 12.30 hod.
obed 13.00 - 14.00 hod.
III. hodina 14.00 - 15.30 hod.
IV. hodina 16.00 - 17.30 hod.
večera 18.00 - 19.00 hod.
V. hodina 19.00 - 20.30 hod.
Vzhľadom na snahu, zo strany prevádzkovateľa objektu, naplniť kapacitu objektu pravdepodobne nebude možné doobjednať ubytovanie a stravu po termíne zaslania prihlášky.
I. blok 2. - 3. 2. 2013
ubytovanie + raňajky 13.- € (1 noc)
obed + večera 14.- € (2 dni)
II. blok 5. - 7. 4. 2013
ubytovanie + raňajky 26.- € (2 noci)
obed + večera 21.- € (3 dni)
Spolu náklady na ubytovanie + raňajky 39.- € (spolu 3 noci)
Spolu náklady na stravu 35.- € (spolu 5 x obed + večera)
Školenie sa otvorí, keď sa prihlási min. 18 záujemcov.
Informácie:
Peter Szénay
e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk
peter.szenay@gmail.com
mobil: 0902/937057

Halový futbalový turnaj o Pohár predsedu SOFZ sa uskutoční dňa 23.2.2013 v športovej hale v Spišskej Novej Vsi. FK (družstva dospelých pôsobiace v súťažiach SOFZ ) môžu prihlášky zasielať v termíne do 8.2.2013 na sekretariát SOFZ, alebo email: sofz@zoznam.sk. Prepozície a vylosovanie turnaja budú zverejnené v nasledujúcich Ú.S.. 

VV SFZ na svojom zasadnutí schválil povinnú výmenu starých registračných preukazov za nové plastové karty v republikových súťažiach. Okamžitá výmena registračných preukazov ( do začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 ) v súťažiach SOFZ nie je povinná. Vymieňať sa budú len preukazy, ktorým skončila platnosť, sú poškodené, pri prestupoch, hosťovaniach hráčov vo všetkých vekových kategóriách a iné špecifické prípady. Cieľom je, aby kluby menili preukazy po družstvách postupne v nasledujúcom období ( bude určený termín výmeny všetkých preukazov ) nie naraz - to je finančne veľmi náročné.

Sekretariát SOFZ vyzýva FK, aby pri zasielaných fotografiách na výmenu RP - staré za nové plastové karty uvádzali meno, priezvisko a sedemmiestne registračné číslo hráča, taktiež FK zašle zoznam hráčov na výmenu RP a starý RP hráča.
HK SOFZ

Zostatky klubov po jesennej časti 2012/2013- COR - centrálne odmeňovanie R a DZ SOFZ
Hnilčík:63,2€          Rudňany:27,6€
Jamník:50€            Hrabušice:0,8€
Gelnica:34€            Sp. N. Ves:-3,2€
Iliašovce:96,2€       Jaklovce:-143,6€
Mníšek n/H: 43,8€   Prakovce:47,4€
Sp. Bystrany: 44,8€  FC Richnava:41,4€
Nálepkovo: 34,8€    Sp. Tomášovce:-3,2€
SNV- Domaňovce:7€
M. Huta:90€
Markušovce:15,4€
Olcnava: -5,4€
Chrasť n/H: -5€
Bystrany:38€
Odorín:52,8€
Letanovce:-122,4€
Matejovce n/H:41,4€
Richnava:124,4€
Slovinky:136,4€
Sp. Hrušov:42,6€
V.Folkmár:190,4€
Vítkovce-Klčov:70€
Margecany:4,4€
Teplička:18€
Harichovce:9€
Kluknava:140€
Helcmanovce:43€

KR SOFZ
KR oznamuje R a DZ
, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 26.-27.1.2013 v priestoroch športového areálu Nálepkovo. Seminára sa zúčastnia všetci R a DZ uvedení na nominačnej listine SOFZ .Prezentácia účastníkov seminára 26.1.2013 o 12:00 hod. Cestovné a ubytovanie v sume 8.-Eur si hradí každý účastník sám . Stravovanie začína večerou a končí obedom , hradí SOFZ . Predpokladaný koniec seminára je dňa 27.1.2013 o 15:30 hod. Na seminár si účastníci donesú PF, písacie potreby a poznámkový blok. Účasť a absolvovanie seminára je podmienkou pre pôsobenie R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2012/2013 .

KR oznamuje, že školenie nových rozhodcov SOFZ sa uskutoční v dňoch 25. - 27. jan.2013 v priestoroch športovej haly so začiatkom 25.1.2013 o 16:00 hod..Záujemcovia sa môžu hlásiť u sekretára p. Straku ( 0905 218 617 ) alebo u predsedu KR p. Bobka ( 0915 877 247 ).

Program seminára R a DZ - Nálepkovo 26.1.-27.1.2013
26.1.2013

12.00- 12.30 Prezentácia, ubytovanie
12.30-13.15 Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013
13.30 - 14.15 Prednáška PF VI. + spolupráca R a AR
14.15-14.30 Prestávka
14.30- 16.30 Jednotné postupy pri hodnotení R - DPR + video
16.30-16.45 Prestávka
16.45- 17.30 Test z PF, SP, RS
17.30 - 18.30 Večera --- / oprava testov/
18.30- 19.30 Vysvetlenie najčastejších chýb v teste
19.45 - 20.30 Zakázaná hra , surová hra, NS a HNS

27.1.2013
8.30 - 9.00 Raňajky
9.00-9.45 Video test
9.45- 10.30 Zápis R / zaznamenanie ŽK, popis pri 2 ŽK/ČK, ČK /
10.30 - 10.45 Prestávka
10.45- 11.30 Ústne skúšky /odpovede pred všetkými R / DZ zvlášť/
11.30 -11.45 prestávka
11.45 - 12.30 Diskusia + vystúpenie predsedov ŠTK, DK, OK
12.30 - 13.30 Obed a záver seminára
Oblečenie - športové, vychádzkové
Poplatok R a DZ - 8 €, SOFZ hradí večeru, raňajky a obed

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625705