Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 15, 17.10.2012

Úradná správa SOFZ č. 15

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 9.11.2012 (piatok) o 17.00 hod. v priestoroch reštaurácie Rudolf ( sídlisko Mier ) v Spišskej Novej Vsi.

Úradná správa ŠTK č. 15/2012

1. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, R, DZ na povinnosť predloženia zoznamov usporiadateľskej služby DZ a používania reflexných viest v stretnutiach I. a II. triedy dospelých tak, aby boli usporiadatelia viditeľne číslovaný a ich mená a priezviská boli totožné s predloženým zoznamom usporiadateľskej služby, pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola 2. triedy dorastencov: Maria Huta- Sp. Hrušov z 5:2 na 0:3 v prospech družstva Sp. Hrušov podľa čl.100/i SP a prípad odstupuje na riešenie DK.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola 1. triedy dorastencov: Helcmanovce- Olcnava na 3:0 v prospech družstva Helcmanovce a prípad odstupuje na riešenie DK. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

4. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 11. kola 1. triedy dorastencov: Teplička- Jaklovce dosiahnutý na hracej ploche t.j. 5:0 v prospech družstva Teplička. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7.

 

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

3 stretnutia: TOMAŠKO Marek (10 58 497) - FK V. Folkmar „B" - za HNS udretie súpera v prerušenej hre podľa DP1/6/1b od 15.10.2012
OLEJNÍK Štefan (12 47 170) - FK Sp. Tomášovce - za HNS udretie súpera v prerušenej hre podľa DP1/6/1b od 15.10.2012

2 stretnutia: ČUJ Juraj (12 32 054) - FK Odorín - za ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 15.10.2012

1 stretnutie: ŠIMKO Tomáš (12 59 838) - FK Prakovce - za ČK po 2. ŽK podľa DP1/5a od 15.10.2012
HOFMAN Ľubomír (10 94 934) - FK Gelnica - 4. ŽK, podľa DP1 13/5a od 15.10.2012
MELEGA Vladimír (11 39 718) - FK Olcnava - 4. ŽK, podľa DP1 13/5a od 15.10.2012
JAKUBA Lukáš (11 90 620) - FK Jamník - 4. ŽK, podľa DP1 13/5a od 15.10.2012

Peňažné pokuty:
DK SOFZ na návrh ŠTK ukladá FK Maria Huta disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 20.- € za nerešpektovanie nariadenia ŠTK (ÚS zo dňa 10.10.2012) neospravedlnená neúčasť na zasadnutí ŠTK na základe predvolania podľa DP 2 /6 a a RS /A/7c.

DK SOFZ ukladá FK Olcnava disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 33.- € za nenastúpenie mužstva dorastu v stretnutí 11. kola I. triedy dorastu Helcmanovce - Olcnava podľa DP2/2/b a RS A/7/h

DK SOFZ ukladá FK Sp. Nová Ves "B" disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 17.- € za nerešpektovanie nariadenia KR (ÚS zo dňa 10.10.2012) - nerešpektovanie smerníc a nariadení podľa DP 2/6 - nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 8. kola I. triedy dospelých FK Sp. Nová Ves "B" - Richnava.

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK SOFZ zamieta žiadosť hráča FK SNV - Domaňovce KUSY Tomáš (12 43 811) o odpustenie zvyšku trestu.

Iné:
DK berie na vedomie
okolnosti uvádzané R v zápise o stretnutí 11. kola II. triedy dospelých medzi FK Sp. Hrušov a FK Iliašovce bez prijatia disciplinárnych opatrení.

Poplatky:
6.- € - FK Olcnava
3.- € - FK Gelnica, Odorín, Prakovce, Jamník, Maria Huta, SNV „B", Sp. Tomášovce
2.- € - FK SNV - Domaňovce

KR SOFZ
Zmeny obsadenia R a DZ

Dospelí
Chrasť n/H - SŠM Bystrany Kunzo V., Palaščák, Medvec, Grečko

Dorast
Maria Huta - Spartak Bystrany 21.10. o 10:30 Kotrady, Vilčko

Žiaci
Slovinky - Domaňovce 21.10. o 11:45 Palaščák, Medvec
Teplička - Chrasť n/H 21.10. o 11:45 Kunzová, Šabla

KR pozastavuje delegáciu na 1 stretnutie R Vilčkovi v súťažiach dospelých za nedostatky v stretnutí II. triedy dospelých Sp.Tomášovce - V. Folkmar "B".

KR pozastavuje delegáciu na 1 stretnutie R Ďurčanovi v súťažiach dospelých za nedostatky v stretnutí II. triedy dospelých Sp.Hrušov - Iliašovce.

KR oznamuje R a DZ, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 26. - 27.1.2013 v priestoroch športového areálu Nálepkovo. Program bude uverejnený v nasledujúcich úradných správach.

Obsadenie R a DZ na 27. a 28. 10. 2012

I. trieda dospelí 13. kolo - 28. 10. 2012 o 14:00
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany VsFZ, Pavlovský ml., Klein, Vall
Richnava - Chrasť n/H Legát, Žiga, Pavľák, Kunzo Š.
Gelnica - Odorín Rusnák, Vilčko, Vaščura, Zmij O.
Domaňovce - Kluknava Silla, Palaščák, Beluško, Slamený
Mníšek n/H - Nálepkovo Čuj, Bobko, Ďurčan, Podoben
Olcnava - Prakovce Regec, Petruška, Petruška ml., Grečko
Jamník - Sp.Nová Ves "B" Pecha, Šomšák, Novota, Schlesinger

I.A trieda žiaci 13. kolo - 27. 10. 2012 o 12:00
Sp. Hrušov - Teplička 28.10. o 11:45 VsFZ, VsFZ
Markušovce - Rudňany Bobko, Novota
Domaňovce - Odorín Pavlovský ml., VsFZ
Olcnava - Slovinky Pecha, Pavľák
Jamník - Letanovce 28.10. o 11:45 Šomšák, Novota
Hrabušice - Harichovce Petruška ml., Čuj

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625679