Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 9, 5.9.2012

Úradná správa SOFZ č. 9

Úradná správa ŠTK č. 9/2012

1.ŠTK upozorňuje FK, že počnúc dňom 23.08.2012 je povolený štart hráčov vo všetkých vekových kategóriách len na staré platné reg. preukazy alebo nové plastové reg. preukazy.

2. ŠTK upozorňuje FK, R a DZ, že v zápisoch o stretnutí uvádzajú mená hráčov so sedemmiestnym registračným číslom, ktoré dostali hráči pri nahrávaní do systému ISSF a ktoré sú prístupné na verejnej matrike webovej stránky SFZ - www.futbalnet.sk.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 4. kola 1. triedy dorastencov: Markušovce- Jaklovce na 3:0 v prospech družstva Markušoviec a prípad odstupuje na riešenie DK. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

4. ŠTK ruší svoje rozhodnutie z úradnej správy č.8 bod 6 a nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola 1. triedy dospelých: Sp. Nová Ves „B"- Richnava dňa 28.09.2012(piatok) o 16.30 hod.

5. ŠTK berie na vedomie organizovanie turnaja prípraviek OTJ Jamník

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na používanie zápisov o stretnutí, ktoré sú umiestnené na webovej stránke www.sofz.sk v časti dokumenty.

7. ŠTK vyzýva FK o zaslanie nových zoznamov družstiev na ktorých budú uvedené sedemmiestne registračné čísla. a to z dôvodu , aby nedošlo k nesprávnej evidencii OT u jednotlivých FK, ŠTK a DK.

8. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola 1.B. triedy žiakov: Nálepkovo- Helcmanovce dňa 15.09.2012 o 12.00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím dorastencov.

9. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 12.09.2012 o 16.30 hod. rozhodcu p. Rastislava Pavola.

10. ŠTK upozorňuje R, DZ a FK , že od 01.09.2012 sa stravné z 3,80€ mení na 4,00€.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie: HORVÁTH Cyril (92 02 24)- FK Spartak Bystrany za ČK po 2.ŽK podľa DP1 5/a od 3.9.2012
HOLUB Lukáš (1261280)- FK Markušovce za ČK po 2.ŽK podľa DP1 5/a od 3.9.2012
NEMČÍK Ján (1286905)- FK Letanovce za zmarenie gólovej príležitostí nedovoleným spôsobom, podľa DP1 1/a, od 30.8.2012 - hráč trest vykonal

2 stretnutia: ŽOLDÁK Ladislav ( 95 04 22)- FK Hrabušice za ČK po 2.ŽK podľa DP1 5/a od 3.9.2012

Zastavenie konania:
DK vo veci vylúčenia hráča FK Olcnava Gálik Vladimír ( 99 11 25) v stretnutí 5. kola I.A triedy žiakov medzi FK Sp. Hrušov a FK Olcnava, podľa čl. 18 ods. 1 veta 1. DP zastavuje disciplinárne konanie, pretože k previneniu nedošlo (popis priestupku v zápise o stretnutí nevykazuje znaky disciplinárneho previnenia, za ktorý by mal byť hráč vylúčený). Poznatok odstupuje KR SOFZ.

Peňažné pokuty:
DK ukladá FK Iliašovce disciplinárne opatrenie- peňažnú pokutu vo výške 17 € za nerešpektovanie smerníc a nariadení- zavinené oneskorené začatie majstrovského stretnutia, podľa DP2 /6 a RS/A/7e.

DK ukladá FK Jaklovce disciplinárne opatrenie- peňažnú pokutu vo výške 33 € podľa DP2/6 a RS/A/7/h za nenastúpenie na majstrovské stretnutie 1.triedy dorastu 4. kola medzi FK Markušovce a FK Jaklovce.

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK zamieta žiadosť hráča FK SŠM Bystrany- KEKEĽ Jaroslav (81 07 10) o odpustenie zvyšku trestu.

Iné:
DK SOFZ oznamuje FK Gelnica, že žiadosti o zníženie trestu nemôže vyhovieť z dôvodu, že DP takýto inštitút nepozná (voči rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie za splnenia náležitostí, nie je možné žiadať o zníženie trestu).

Poučenie o možnosti podať odvolanie:
Proti rozhodnutiam
DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 24 ods. 1, ods. 2 DP a čl. 25 ods. 1 DP odvolanie v lehote 15 dní od oznámenia rozhodnutia príslušnému odvolaciemu orgánu. (Odvolacia komisia SOFZ). Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portály SOFZ - www.sofz.sk.

Poplatky:
2.- € - FK SŠM Bystrany
3.- € -FK Spartak Bystrany, Iliašovce, Hrabušice , Markušovce, Letanovce, Jaklovce,

HK SOFZ
Hospodárska komisia žiada kluby: Olcnava, Chrasť /H, Letanovce, Sp. Tomášovce, Vítkovce- Klčov, Teplička, Harichovce, Helcmanovce, Jaklovce o predloženie dokladu o zaplatenie COR pre jesennú časť sú ťažného ročníka 2012/2013 v termíne do 12.9.2012 pod disciplinárnymi následkami.

KR SOFZ

Zmeny v obsadení

Dospelí
Spar. Bystrany - SNV-Domaňovce Čuj, Richnavský, Medvec, Kunzo Š.
Mníšek n/H - Gelnica Rusnák, Klein, Mičudová, Kunzo L.
Olcnava - Richnava Acksteinerová za VsFZ, Švarc ako DZ
Prakovce - Odorín Slamený za Valla
Nálepkovo - Kluknava Kotrady za Jochmana
Vítkovce-Klčov - Sp. Tomášovce Džubák, Mačák, Šuba, Slamený
FC Richnava - Letanovce Mihaliková, Žiga, Zmij O.
Markušovce - V. Folkmar „B" Rusnák - ruší sa delegácia
Slovinky - Iliašovce Olejník, Pecha, Kunzová, Vall

Dorast
Hrabušice - Slovinky Acksteinerová za Bobka
Iliašovce - Maria huta Džubák za Kleina
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Baldovský za Regeca

Žiaci
Hrabušice - Chrasť n/H Acksteinerová za Bobka
Letanovce - Rudňany Džubák za Kleina
Slovinky - Odorín Pecha
Maria Huta - Margecany Kotrady

KR pozastavuje delegáciu R Žigovi vo funkcii R za nedostatky v stretnutí I.triedy dospelých Odorín - SNV B.

KR predvoláva na zasadnutie R Rusnáka.

KR predvoláva DZ Grečka a Slameného.

KR predvoláva R Petrušku a DZ Zmija O. v súvislosti so stretnutím I.triedy dospelých Nálepkovo - Bystrany.

KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutí 5.kola I triedy dospelých Odorín - Sp.Nová Ves B a Nálepkovo - Spartak Bystrany.

Doplnenie do RS - Richard Podolinský, Letanovce - 0948 514 472.

Obsadenie R a DZ na 15. a 16. 9. 2012

1. trieda dospelí 7. kolo - 16. 9. 2012 o 15:00

Kluknava - Spartak Bystrany Palaščák, Vaščura, Vilčko, Zmij. O
Odorín - Nálepkovo Žiga, Novota, Šomšák, VsFZ
Chrasť n/H - Prakovce Čuj, Richnavský, Medvec, L.Kunzo
SŠM Bystrany - Sp. Nová Ves „B" Rusnák, Beluško, Kunzová, Vall
Richnava - Jamník o 10:30 Ďurčan, Pavľák, Pavol, L. Kunzo
Gelnica - Olcnava Legát, Mičudová, Pecha, VsFZ
Domaňovce - Mníšek n/H o 10:30 Šofranko, Regec, Dunka, VsFZ

2. trieda dospelí 7. kolo - 16. 9. 2012 o 15:00

V. Folkmar „B" - Slovinky o 10:30 Novota, Žiga, Šomšák, Schlesinger
Letanovce - Markušovce Petruška, Klein, Petruška ml., VsFZ
Sp. Tomášovce - FC Richnava Jochman, Šofranko, Dunka, Slamený
Sp. Hrušov - Vítkovce-Klčov VsFZ, Bobko, Regec, Grečko
Hnilčík - Matejovce n/H Pavľák, Ďurčan, Acksteinerová, Vall

1. trieda dorast 7. kolo - 15. 9. 2012 o 15:30

Jaklovce - Hrabušice Kotrady, Medvec
Rudňany - Margecany o 12:30 Novota, Acksteinerová
V. Folkmar - Olcnava 16. 9. o 13:15 Pecha, Mičudová
Mníšek n/H - Markušovce Silla, Vilčko
Teplička - Chrasť n/H Čuj, Petruška ml.
Slovinky - Helcmanovce VsFZ, Pavlovský ml.

2. trieda dorast 7. kolo - 15. 9. 2012 o 15:30

Sp. Hrušov - Iliašovce Pecha, Pavľák
Spartak Bystrany - Letanovce Petruška, Bobko
Maria Huta - SŠM Bystrany 16. 9. o 10:30 Richnavský, Medvec

1.A trieda žiaci 7. kolo - 15. 9. 2012 o 13:30

Rudňany - Slovinky o 10:30 Acksteinerová, Novota
Teplička - Letanovce 16. 9. o 13:15 Klein, Petruška ml.
Chrasť n/H - Harichovce Pavľák, Pecha
Sp. Hrušov - Hrabušice 16. 9. o 13:15 Bobko, Regec
Markušovce - Jamník Čuj, Petruška ml.
Domaňovce - Olcnava Bobko, Petruška

1.B trieda žiaci 7. kolo - 15. 9. 2012 o 13:30

Nálepkovo - Helcmanovce Ďurčan, Podolinský
Gelnica - Jaklovce o 12:00 Kotrady, Medvec
Margecany - Prakovce o 14:00 Palaščák, Richnavský
Kluknava - Maria Huta Vačšura, Zmij O
Mníšek n/H - V. Folkmar Vilčko, Silla

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625736