Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 5, 8.8.2012

Úradná správa SOFZ č. 5

HK SOFZ

Štartovné - COR jesenná časť ročníka 2012/2013

V sume za jedno mužstvo sú započítané všetky družstva štartujúce v súťažiach SOFZ - úhrada štartovné - COR jesenná časť ročníka 2012/2013 v termíne do 15.8.2012 .

1.Hnilčík: zostatok 24,8€, štartovné: 454,2€ (VS001)
2.Jamník: zostatok 50,6€, štartovné:1021,8€ (VS002)
3.Gelnica: zostatok 0€, štartovné: 887,4€(VS003)
4.Iliašovce: zostatok 9€, štartovné:638€(VS004)
5.Mníšek n/H: zostatok 153,2 €, štartovné: 826,2€(VS005)
6.Spartak Bystrany: zostatok 0€, štartovné: 911,4€(VS006)
7.Nálepkovo: zostatok -39€, štartovné: 921,4€(VS007)
8.SNV-Domaňovce: zostatok 90,4€, štartovné: 838€(VS008)
9.Maria Huta: zostatok 0€, štartovné: 286€(VS009)
10.Markušovce: zostatok 4,2€, štartovné: 779,8€(VS010)
11.Olcnava: zostatok 45,8€, štartovné: 1026,6€(VS011)
12.Chrasť n/H: zostatok 122,2€, štartovné: 903,2€(VS012)
13.Bystrany: zostatok 86,4€, štartovné: 825€(VS013)
14.Odorín: zostatok 50,8€, štartovné: 854,6€(VS014)
15.Letanovce: zostatok 32,6€, štartovné: 584,4€(VS015)
16.Matejovce n/H: zostatok 21,8€, Štartovné: 457,2€(VS016)
17.Richnava: zostatok 0€, štartovné: 911,4€(VS017)
18.Slovinky: zostatok 91,4€, štartovné: 645,6€(VS018)
19.Sp. Hrušov: zostatok 71€, štartovné: 713€(VS019)
20.Sp. Tomášovce: zostatok 43,6€, štartovné 435,4€(VS020)
21.V. Folkmar: zostatok 137,4€, štartovné 577,6€(VS021)
22.Vítkovce- Klčov: zostatok 18€, štartovné 446€(VS022)
23.Margecany: zostatok 18€, štartovné: 221€(VS023)
24.Teplička: zostatok 0€, štartovné: 261€(VS024)
25.Harichovce: zostatok 0€, štartovné: 141€(VS025)
26.Kluknava: zostatok 53,6€, štartovné: 949,8€(VS026)
27.Helcmanovce: zostatok 33€, štartovné: 182€(VS027)
28.Rudňany: zostatok 50,4€, štartovné: 234,6€(VS028)
29.Hrabušice: zostatok 18€, štartovné: 266€(VS029)
30.Sp.N.Ves: zostatok 52€, štartovné: 715,4€(VS030)
31.Jaklovce: zostatok 9€, štartovné: 109€(VS031)
32.Prakovce: zostatok 9€, štartovné: 873,4€(VS032)
33. FC Richnava: zostatok 0€, štartovné: 479€(VS033)

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ oznamuje, že FK, R a DZ SOFZ si môžu rozpisy VsFZ a SOFZ vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií. Cena rozpisu pre R a DZ je - rozpis VsFZ 5€, rozpis SOFZ 2€.

Sekretariát SOFZ vyzýva FK SOFZ o kontrolu hráčov na stránke www.futbalnet.sk cez kolónku hráči, materský klub. V prípade nejasností hlásiť na sekretariát SOFZ písomnou formou: sofz@zoznam.sk a registračný preukaz hráča, ktorý sa nenachádza v zozname predložiť na sekretariát SOFZ.

Úradná správa ŠTK č. 5/2012:

1.ŠTK vzhľadom na pomalšie vydávanie nových plastových RP povoľuje štart hráčov, ktorým neboli dodané plastové RP a majú schválené prestupy a hosťovania na potvrdenú súpisku a OP, v kategóriách mládeže na kartu poistenca. FK si môžu skontrolovať hráčov na verejnej matrike webovej stránky SFZ - www. futbalnet.sk. (zoznamy hráčov, ktorým nedošli nové plastové RP je možné vytlačiť na uvedenej stránke). Táto výnimka platí pre stretnutia hrané v dňoch 11.8. - 12.8. 2012. R a DZ stretnutia uvedú túto skutočnosť ako aj dôvod do zápisu a správy DZ o stretnutí.

2. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 1. kola 2. triedy dospelých: Slovinky - Matejovce 4:0 v prospech družstva Sloviniek. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7. Prípad odstupuje na riešenie DK.

3. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 1. kola 2. triedy dospelých: V. Folkmar „B" - Sp. Hrušov 4:0 v prospech družstva V. Folkmar „B". Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7. Prípad odstupuje na riešenie DK.

4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola 1. triedy dospelých: Odorín - Olcnava, dňa 18.08.2012 o 16.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

5. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola 1.A triedy žiakov: Harichovce - Letanovce, dňa 29.08.2012 o 17.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola 1.A triedy žiakov: Odorín - Hrabušice, dňa 18.08.2012 o 13.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

7. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 1.A triedy žiakov: Jamník - Teplička, dňa 26.08.2012 o 13.45 hod. Dôvod: oprava v RS.

8. ŠTK vyzýva FK na povinné predloženie zoznamov hráčov (súpisiek) družstiev v zmysle SP čl. 37, bod 4, v termíne do 15.8.2012 pod disciplinárnymi následkami.

9. ŠTK povoľuje štart hráčov - žiakov OFK Jaklovce v stretnutí 2. kola 1.B triedy žiakov: V. Folkmar - Jaklovce na potvrdenú súpisku a kartičky poistenca. Dôvod: odcudzenie RP hráčov družstva - žiakov OFK Jaklovce. 

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

1stretnutie: Jančár Jozef (810309) - FK Jamník, podľa DP1/1b od 6.8.2012
2stretnutia: Vojtila Michal (911022) - FK SNV - Domaňovce, podľa DP1/5a od 6.8.2012

DK ukladá trest hráčovi FK Slovinky Fryc Erik (910829) - zákaz výkonu funkcie kapitána do konca jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 od 6.8.2012

DK na návrh ŠTK udeľuje finančnú pokutu 33 € FK Matejovce n/H za pokles hráčov pod 7 v stretnutí 1. kola 2. triedy dospelých medzi FK Slovinky a FK Matejovce n/H podľa RS A článok 7, písmeno e.

DK na návrh ŠTK udeľuje finančnú pokutu 33 € FK Sp. Hrušov za pokles hráčov pod 7 v stretnutí 1. kola 2. triedy dospelých medzi FK V. Folkmar „B" a FK Sp. Hrušov podľa RS A článok 7, písmeno e.

Poplatky:
3 € - Matejovce n/H, Sp. Hrušov, Slovinky, Jamník, SNV-Domaňovce

KR SOFZ 

Zmeny v obsadení:

1. trieda dospelí 12.8.2012 o 16:30 hod.

Spartak - Richnava Jánoš P. ruší sa delegácia
Domaňovce - Chrasť Tornay za VsFZ
Mníšek - Odorín Acksteinerová ruší sa delegácia
Jamník - Nálepkovo Tkáčik za VsFZ
SNV „B" - Prakovce Kunzová za Ďurčana

2. trieda dospelí 12.8.2012 o 16:30 hod.

Sp. Hrušov - Letanovce Tkáčik za VsFZ
Hnilčík - V. Folkmar „B" Petruška ml. za Havrilu, Mičudová ruší sa delegácia
Matejovce - Iliašovce Regec ruší sa delegácia
Vítkovce-Klčov - Slovinky Tompoš ruší sa delegácia, Pavlík za VsFZ
FC Richnava - Markušovce Kotrady, Džima, Džubák, Schlesinger

1. trieda dorast 11.8.2012 o 16:30 hod.

Hrabušice - Mníšek Jančár za Havrilu
Chrasť - Margecany Kunzová za Šofranka
Markušovce - Olcnava Šuba, Mačák

2. trieda dorast 11.8.2012 o 16:30 hod.

Spartak - Sp. Hrušov Pavlovský za Acksteinerovú

1.A trieda žiaci 11.8.2012 o 14:30 hod.

Markušovce - Chrasť Mačák, Šuba
Domaňovce - Teplička Kunzová za Šofranka
Olcnava - Rudňany Pavlovský za Acksteinerovú
Hrabušice - Slovinky Jančár za Havrilu
Harichovce - Letanovce hrá sa 29.8.2012 o 17:00

1.B trieda žiaci 11.8.2012 o 14:30 hod.

Helcmanovce - Margecany Vaščura za VsFZ
Kluknava - Gelnica Kotrady za Palaščáka
Maria Huta - Prakovce Palaščák za VsFZ

Odorín - Olcnava 15.8. o 16:00 Pecha, Pavlovský ml.

 

Doplnenie do RS:
Pavlovský Jozef ml. Markušovce 0914 149 860

Obsadenie R a DZ na 18. a 19. 8. 2012

1. trieda dospelí 3. kolo - 19. 8. 2012 o 16:00
Prakovce - Spartak Bystrany Palaščák, Rusnák, Žiga, VsFZ
Nálepkovo - Sp. Nová Ves „B" Silla, Vaščura, Vilčko, Vall
Kluknava - Jamník Petruška, Ďurčan, Bobko ml., VsFZ
Odorín - Olcnava 18.8. o 16:00 Rusnák, Pavol, Kunzová VsFZ
Chrasť n/H - Mníšek n/H Legát, Richnavský, Beluško, Schlesinger
SŠM Bystrany - Domaňovce o 10:30 Jochman, Pavľák, Šofranko, VsFZ
Richnava - Gelnica Čuj, Klein, Martof, Podoben

2. trieda dospelí 3. kolo - 19. 8. 2012 o 16:00
Slovinky - FC Richnava Dunka, Šomšák, VsFZ, Slamený
Iliašovce - Vítkovce-Klčov o 10.30 VsFZ, VsFZ, Pecha, VsFZ
V. Folkmar - Matejovce n/H Pavol, Kunzová, VsFZ, Zmij O.
Letanovce - Hnilčík Šofranko, Pavľák, VsFZ, Kunzo Š.
Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Novota, Petruška ml., Pecha, Grečko

1. trieda dorast 3. kolo - 18. 8. 2012 o 16:00
Olcnava - Hrabušice Klein, Šomšák
Margecany - Markušovce o 16:00 Žiga, Pavľák
Jaklovce - Chrasť n/H Vilčko, Vaščura
Rudňany - Helcmanovce o 12:30 Novota, Bobko
V. Folkmar - Slovinky 19.8. o 13:45 Kunzová, Pavol
Mníšek n/H - Teplička Silla, Richnavský

2. trieda dorast 3. kolo - 18. 8. 2012 o 16:00
Letanovce - Iliašovce VsFZ, VsFZ
Jamník - SŠM Bystrany Petruška, Pavlovský ml.
Sp. Hrušov - Maria Huta Čuj, Petruška ml.
Richnava - Spartak Bystrany Šofranko, Martof

1.A trieda žiaci 3. kolo - 18. 8. 2012 o 14:00
Slovinky - Harichovce 19.8. o 13:45 Šomšák, Dunka
Odorín - Hrabušice o 13:00 Pavol Kunzová
Rudňany - Jamník o 10:30 Bobko, Novota
Teplička - Olcnava 19.8. o 13:45 Novota, Petruška ml.
Chrasť n/H - Domaňovce Šomšák, Petruška
SP. Hrušov - Markušovce 19.8. o 13:45 Richnavský, Beluško

1.B trieda žiaci 3. kolo - 18. 8. 2012 o 14:00
Prakovce - Helcmanovce 19.8. o 13:45 Rusnák, Žiga
Jaklovce - Maria Huta Vaščura, Vilčko
Nálepkovo - V. Folkmar Richnavský, Silla
Gelnica - Mníšek n/H o 12:00 Beluško, Palaščák
Margecany - Kluknava Pavľák, Žiga

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625785