Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 41,20.6.2012

Úradná správa SOFZ č. 41

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2012(nedeľa) o 12.00 hod. na ihrisku víťaza 1. triedy dospelých SOFZ.

Úradná správa ŠTK č.41/2012:

1. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 30. kola I.A triedy žiakov: Teplička - Domaňovce 7:0 v prospech družstva Teplička. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7.
2 ŠTK kontumuje stretnutie 30. kola I.A triedy žiakov: Vítkovce-Klčov - SNV „C" na 3:0 v prospech družstva Vítkovce-Klčov. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí
3. ŠTK berie na vedomie organizovanie turnaja prípraviek FK Vítkovce-Klčov.
4. ŠTK oznamuje, že stretnutie víťaza I. triedy dospelých s výberom SOFZ sa uskutoční dňa 24. 6. 2011 o 16.30 hod. na ihrisku AŠK Maria Huta. Tréner Výberu SOFZ: p. JOCHMAN Milan
5. Nominovaní hráči výberu SOFZ na stretnutie víťaza 1. triedy dospelých proti výberu SOFZ. dňa 24.6.2011 o 16.30 hod. na ihrisku AŠK Maria Huta:
SŠM Bystrany: Suchý Ján, Brajerčík Matúš, Pavol Ján
Olcnava: Olejník Milan, Polák Peter
Mníšek n/H: Plachetka Oliver, Plachetka František
Nálepkovo: Opremčák Róbert, Tomčány Jerguš
Domaňovce: Brandobur Lukáš, Kováč Matúš
Odorín: Stoličný Roman, Antony Igor
Chrasť n/H: Vojtila Lukáš, Jančár Marián
Iliašovce: Merkovský Ján
Gelnica: Tokár Norbert
Jamník: Farkašovský Lubomír, Farkašovský Ivan
Tréner výberu: Milan JOCHMAN
Zraz nominovaných hráčov o 15:30 hod. na ihrisku AŠK Maria Huta.
Občerstvenie pre Výber a realizačný tím zabezpečené SOFZ.

6. Termínová listina pre súť. ročník 2012/2013:
1. trieda dospelých - jesenná časť 5.8.2012 a ďalej víkendy, jarná časť 4.11.2012 a ukončenie 16.6.2013 - hrací deň nedeľa
2. trieda dospelých - podľa počtu prihlásených družstiev ( začiatok jesennej časti 5.8.2012) - hrací deň nedeľa
Mládežnícke stretnutia - podľa počtu prihlásených družstiev ( začiatok jesennej časti 4.8.2011) - hrací deň sobota 7. ŠTK pozýva na deň 24.6.2011 o 16.00 hod. víťazov všetkých vekových kategórií súťaží riadených SOFZ za účelom odovzdávania pohárov a diplomov na ihrisku AŠK Maria Huta.
8. ŠTK oznamuje, že kvalifikačné stretnutie víťazov I. A - Slovan Markušovce a I. B - TJ Baník Mníšek n/H triedy žiakov o postup do súťaže riadenej VsFZ sa uskutoční dňa 24.6. 2011 o 14.00 hod. (predzápas) na ihrisku AŠK Maria Huta. Občerstvenie pre družstva žiakov a realizačný tím zabezpečené SOFZ. Hrací čas: 2 x 35 min. s 15 min. prestávkou. Zraz družstiev o 13:30 hod. na ihrisku AŠK Maria Huta.
9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že aktív ŠTK SOFZ spojený s vyhodnotením súťažného ročníka 2011/2012 a rozlosovaním nového súťažného ročníka 2012/2013 sa uskutoční dňa 13.7.2012 o 16.00 hod. na SOŠ Stavebnej (Markušovská cesta). Zároveň upozorňuje FK SOFZ na zaslanie prihlášok do jednotlivých súťaží v termíne do 4.7.2012 na sekretariát SOFZ. Družstva, ktoré do uvedeného termínu nezašlú prihlášku do jednotlivých súťaží, nezaplatia štartovné a neuhradia všetky disciplinárne poplatky za súťažný ročník 2011/2012 nebudú zaradené do jednotlivých súťaží. Zároveň upozorňuje FK o zaslanie kópie ústrižku o zaplatení štartovného a kópie ústrižku o zaplatení disciplinárnych poplatkov.
10. ŠTK vyzýva funkcionárov SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže.
11. Umiestnenie družstiev na postupových a zostupových miestach v jednotlivých kategóriách po skončení súťažného ročníka 2011/2012:
I. trieda dospelí:
1. AŠK Maria Huta
14. FO Slovan Markušovce
II. trieda dospelí:
1. TJ Slovan Richnava
8. TJ Lokomotíva Matejovce n/H
I. trieda dorast:
1. TJ Sokol Chrasť n/H
12. TJ Družstevník FO Letanovce (odhlásené)
II. trieda dorast:
1. OŠK Teplička
7. TJ SŠM FO Bystrany
I.A trieda žiaci:
1. FO Slovan Markušovce
16. TJ Družstevník Odorín
I.B trieda žiaci:
1. TJ Baník Mníšek n/H
10. AŠK Maria Huta

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne (tieto tresty sa hráčom prenášajú do súťažného ročníka 2012/2013):

1 stretnutie: KOČÍK Marián (76 09 10)- FK Odorín za 4.ŽK, podľa DP1 13/5a
KURILLA Ján (79 10 03)- FK Domaňovce, za 4.ŽK, podľa DP1 13/5a
KUSY Adam (93 12 10)- FK Domaňovce, za 4.ŽK, podľa DP1 13/5a
2 stretnutia: VIBOH Matúš (86 07 03)- FK Nálepkovo, za 8. ŽK, podľa DP1 13/5/b
3 stretnutia: MROVČÁK Peter (96 05 02)- FK Rudňany, podľa DP1 3/b

Finančné pokuty:

DK SOFZ ukladá finančnú pokutu pre FK Sp. Nová Ves. vo výške 66,38€, za nenastúpenie na majstrovské stretnutie 30. kola 1.A triedy žiakov medzi FK Vítkovce-Klčov a FK Sp. Nová Ves C a., podľa RS A/7h.

Prenesenie trestov zo súťažného ročníka 2011/2012:

1 stretnutie: ŠTEC Peter (94 04 10)- FK Slovinky
VARTOVNÍK Dominik (93 09 06)- FK Nálepkovo
2 stretnutia: KOTLÁR Matej (96 10 12)- FK Chrasť n./H.
LABANC Rastislav (73 04 16)- FK Markušovce
3 stretnutia: PAVLÍK Maroš (87 12 01)- FK Jamník
1 mesiac : MAKULA Viktor (80 12 15)- FK Tomašovce
1 mesiac a 8 dní: SABOL Martin (93 07 06)- FK Rudňany
2 mesiace a 10 dní: BODNÁR Jozef (72 10 24)- FK V. Folkmár B

DK SOFZ jednotlivcom (hráči, funkcionári) a klubom oznamuje, že sa súčasne prenášajú aj podmienečné tresty, resp. podmienečné odpustenia trestov v prípadoch, kde bola určená skúšobná doba v trvaní presahujúcom súťažný ročník 2011/2012.

DK SOFZ pripomína jednotlivcom (funkcionári - tréneri, vedúci, lekári; kapitáni)povinnosť vykonať tresty zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím, resp. zákazu výkonu funkcie kapitána družstva v prípadoch, ak dĺžka výkonu trestu presahuje súťažné obdobie súť. roč. 2011/2012

Poplatky:
1,66 € - FK Nálepkovo, Odorín
3,32 € - FK Domaňovce, Rudňany, Sp. Nová Ves

KR SOFZ

Obsadenie R na stretnutie 24.6.2012 o 16:30 AŠK Maria Huta - Výber okresu SOFZ:
Džubák, Šuba, Vilčko
Obsadenie R na stretnutie 24.6 2012 o 14:00 FK Slovan Markušovce - TJ Baník Mníšek n/ Hnilcom:
Šuba, Džubák, Vilčko
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569293