Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 36,15.5.2012

Úradná správa SOFZ č. 36

Sekretariát SOFZ
Vyzýva R a DZ SOFZ o kontrolu paušálov za mesiac apríl v termíne do 17.5.2012, v prípade nezrovnalostí kontaktovať sekretára SOFZ (p. Straka 0905218617).

Odvolacia komisia
Odvolacia komisia SOFZ neprerokovala odvolanie p. Sillu voči rozhodnutiu KR SOFZ z dôvodu nesplnenia náležitostí v zmysle čl. 127 SP. Odvolacia komisia zároveň upozorňuje kompetentných na zaplatenie poplatku pri odvolaní v sume 33€ v zmysle SP.

Úradná správa ŠTK č.36/2012:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola 1. triedy dorastencov: Markušovce - Jamník dňa 18.5.2012 (piatok) o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

2. ŠTK na základe oficiálnej námietky FK V. Folkmar „B" pozýva na deň 23.5.2012 o 16:00 hod. za FK V. Folkmar „B" kap.- Bodnár Jozef a ved. družstva - Bodnár Štefan, za FK Sp. Tomášovce kap. - Gabčo Slavomír, ved. mužstva - Kostelnik Milan, hráč - Šavel Ján č. RP 750601, ako aj R - Čuj Slavomír, AR1 - Martof Matúš, DZ - Slamený Jozef . Ved. družstva FK Sp. Tomášovce prinesie so sebou registračný preukaz hráča Šavel Ján, ako aj iný hodnoverný doklad totožnosti(OP, VP......).

3. ŠTK vyzýva funkcionárov SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže.

4. ŠTK upozorňuje FK 1.A a 1.B triedy žiakov, že dňa 27.5.2012 o 9:00 hod. sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na turnaji majú prvé dve družstvá z každej skupiny umiestnené v 1.A triede po 26.kole a v 1.B triede po 14. kole. Družstvá štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

1 stretnutie: FEDOR Miroslav (92 01 31)- FK Markušovce, podľa DP1 5/a
                   REPASKÝ Peter (98 12 10)- FK Odorín , podľa DP1 5/a
                   SEWCZUK Mikuláš (82 05 26)- FK Maria Huta, podľa DP13 5/a
                   HUDÁK Matúš (87 03 20)- FK Maria Huta, podľa DP13 5/a
                   PAVLÍK Marek (75 06 17)- FK Olcnava, podľa DP1 1/b

DK zastavuje pretekársku činnosť hráčovi FK Hnilčík SOVEĽ Jozef (69 04 23), do vyriešenia prípadu podľa čl.14 ods.4 DP s poukazom na čl. 7 ods.3 pism. d) DP

Zákaz výkonu funkcie:

DK ukladá trest trénerovi mužstva dospelých TJ FK Spartak Bystrany - E. Podracký zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s majstrovským futbalovým stretnutím do konca súťažného ročníka 2011/2012, za HNS voči AR a vykázanie z lavičky v stretnutí 21. kola I. triedy dospelých medzi TJ FK Spartak Bystrany a OTJ Jamník, podľa čl. 11 ods. 1 DP

Finančné pokuty: 

DK ukladá TJ FK Spartak Bystrany finančnú pokutu vo výške 19,92 € za HNS a vykázanie trénera dospelých z lavičky v stretnutí 21. kola I. triedy dospelých medzi TJ FK Spartak Bystrany a OTJ Jamník, podľa DP2/6a a RS/A/7d

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:

DK SOFZ zamieta hráčovi FK SŠM Bystrany KLEŠČ Radoslav (78 09 10) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu

DK žiada FK Nálepkovo o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 21. kola I. triedy dospelých medzi FK Nálepkovo- FK Hnilčík

Poplatky:
1,66 € - FK Markušovce, SŠM Bystrany

3,32 - FK Spartak Bystrany 

4,98 € - FK Odorín, Maria Huta, Olcnava

 

KOMISIA ROZHODCOV

Zmeny v obsadení R:

1. trieda dospelí 22. kolo - 20. 5. 2012 o 17:00
SŠM Bystrany - Odorín o 10:30 Kotrady, Kunzo L., Marcin, Tkáčik
Iliašovce - Mníšek n/H Bobko za VsFZ
Jamník - Nálepkovo Švarc za VsFZ
SNV-Domaňovce - Hnilčík o 10:30 Klokočka za Pavola, Schlesinger za VsFZ
Chrasť n/H - Maria Huta Legát, Havrila, Klein
Olcnava - Markušovce Martof za Legáta

2. trieda dospelí 17. kolo - 20. 5. 2012 o 17:00
V. Folkmar B - Matejovce n/H o 10:30 Vall za Podobena
Slovinky - Sp. Tomášovce Jánoš P. ruší sa delegácia
Sp. Hrušov - Richnava Čuj, Pavol, Grečko
Letanovce - Vítkovce-Klčov Tornay za VsFZ.

1. trieda dorast 18. kolo - 19. 5. 2012 o 17:00
Margecany - V. Folkmar o 16:00 Regec za Palaščáka
Hrabušice - Chrasť n/H Klokočka za VsFZ.
Markušovce - Jamník 18.5. o 16:00 Petruška, Petruška ml

2. trieda dorast 10. kolo - 19. 5. 2012 o 17:00
SŠM Bystrany - Spišský Hrušov Pavľák ruší sa delegácia

1.A trieda žiaci 26. kolo - 19. 5. 2012 o 15:00
Letanovce - Odorín Petruška, Petruška ml.
Jamník - Hrabušice 20. 5. o 14:45 Pecha, Pavľák
SNV D(žiačky) - Markušovce 20. 5. o 15:00 Regec

1.B trieda žiaci 14. kolo - 19. 5. 2012 o 15:00
V. Folkmar - Prakovce o 14:00 Džima za Palaščáka

 


KR ukladá opatrenia podľa RS bod 7/n voči R:
M. Vilčko - 1 € - za neuvádzanie hracieho času v žiackom stretnutí
O. Zmij - 2 € - za neuvádzanie výsledku konfrontácie v 1. triede dorastu.

KR predvoláva R Vaščura na zasadnutie odborných komisií dňa 23.5.2012 o 17:00.
KR - žiada FK Markušovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 21.kola 1.tr.dospelých Markušovce - SŠM Bystrany

 
Obsadenie R a DZ na 26. a 27. 5. 2012

1. trieda dospelí 23. kolo - 27. 5. 2012 o 17:00
Olcnava - SŠM Bystrany Kunzo Š., Klein, Pavľák Vall
Markušovce - Chrasť n/H o 10:30 VsFZ, VsFZ, VsFZ, VsFZ
Maria Huta - Hnilčík Ďurčan, Richnavský, Vaščura, Kapusta
SNV-Domaňovce - Jamník Šofranko, Havrila, VsFZ, Schlesinger
Nálepkovo - Gelnica o 10:30 Jochman, Novota, Čuj, Vall
Spar. Bystrany - Iliašovce Petruška, Mičudová, Šomšák, VsFZ,
Mníšek n/H - Odorín Rusnák, Zmij O., Beluško, VsFZ

2. trieda dospelí 18. kolo - 27. 5. 2012 o 17:00
Matejovce n/H - Vítkovce-Klčov Čuj, Novota, Acksteinerová, Grečko
Richnava - Letanovce Pecha, Dunka, Jánoš P., Podoben
Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Legát, VsFZ, VsFZ, VsFZ,
V. Folkmar B - Slovinky o 10:30 VsFZ, Pecha, Pavol, Kapusta

1. trieda dorast 19. kolo - 26. 5. 2012 o 17:00
Harichovce - Margecany Mačák, Šuba
Jamník - Mníšek n/H Petruška, Petruška ml.
Helcmanovce - Hrabušice Kotrady, Vilčko
Chrasť n/H - Slovinky Regec, Bobko
Rudňany - V. Folkmar o 12:30 Pavol, Džubák

2. trieda dorast 11. kolo - 26. 5. 2012 o 17:00
Spišský Hrušov - Teplička VsFZ, VsFZ
Olcnava - Hnilčík Pecha, Jánoš P.
Spar. Bystrany - Kluknava Šofranko, Pavľák

1.A trieda žiaci 27. kolo - 26. 5. 2012 o 15:00
Chrasť n/H - Vítkovce-Klčov Regec, Bobko
Olcnava - Iliašovce Jánoš P. Pecha
Domaňovce - SNV D(žiačky) 27.5. o 14:30 VsFZ Havrila
Markušovce - Jamník Petruška, Petruška ml.
Hrabušice - Odorín VsFZ, Mičudová
Letanovce - Teplička Šomšák, Klein
SNV C(žiaci) - Rudňany VsFZ, Martof
Harichovce - Sp. Hrušov Šuba, Mačák

1.B trieda žiaci 15. kolo - 26. 5. 2012 o 15:00
Slovinky - Kluknava Šofranko, Pavľák
Margecany - V. Folkmar o 14:00 Kotrady, Vilčko
Prakovce - Maria Huta 27. 5. o 14:45 VsFZ
Jaklovce - Nálepkovo Zmij O.
Mníšek n/H - Helcmanovce Richnavský

 

 

 

 

 

 

 
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624966