Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 33, 25.4.2012

Úradná správa SOFZ č. 33

Sekretariát SOFZ

Vyzýva FK Prakovce (1.B trieda žiaci) o úhradu finančných náležitosti - 115€ pre centrálne odmeňovanie R a DZ SOFZ v termíne do 2.5.2012 (finančné náležitosti obsahujú paušálne odmeny R a DZ, odvody do sociálnej poisťovne, odvody na daňový úrad) za obdobie - jarná časť súťažného ročníka 2011/2012 (úhrada bude vykonaná poštovou poukážkou SOFZ, prevodom z účtu).

Úradná správa ŠTK č.33/2012:

1. ŠTK na základe námietky a šetrenia kontumuje stretnutie 12. kola II. triedy dospelých: FK Matejovce n/H - FK Slovinky z 2:0 na 0:3 v prospech FK Slovinky podľa SP čl. 100/i - neoprávnený štart hráča na cudzí RP a prípad odstupuje na riešenie DK.

2.ŠTK žiada TJ Lokomotíva Matejovce n/H o zaslanie registračného preukazu hráča Šimo Ondrej č.r. 940403 v termíne do 2.5.2012 na sekretariát SOFZ.

3. ŠTK kontumuje a zároveň ponecháva výsledok stretnutia 10. kola I.B triedy žiakov Prakovce - Jaklovce 4:0. Dôvod: pokles hráčov v družstve hostí pod 7.

4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 19. kola I. triedy dospelých o 16:00 hod a nie ako je to uvedené v RS s výnimkou stretnutí: FK SNV-Domaňovce - FK Markušovce a FK Mníšek n/H - FK Hnilčík, ktoré sa odohrajú v zmysle RS t.j. o 10:30 hod.

5. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 23. kola I.A triedy žiakov: FK Letanovce - FK Iliašovce dňa 5.5.2012 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

6. ŠTK na základe žiadosti ŠK Vítkovce-Klčov súhlasí s odohraním stretnutia 21. kola II. triedy dospelých: ŠK Vítkovce-Klčov - V. Folkmar „B" dňa 16.6.2012 (sobota) o 10:30 hod.

7. ŠTK na základe žiadosti ŠK Vítkovce-Klčov súhlasí s odohraním stretnutia 30. kola I.A triedy žiakov: ŠK Vítkovce-Klčov - SNV „C" (žiaci) dňa 16.6.2012 (sobota) o 13:00 hod.

8. ŠTK upozorňuje FK 1.A a 1.B triedy žiakov, že dňa 27.5.2012 o 9:00 hod. sa na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi odohrá turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na turnaji majú prvé dve družstvá z každej skupiny umiestnené v 1.A triede po 26.kole a v 1.B triede po 14. kole. Družstvá štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie: JANEČKO Štefan (82 10 24)- FK Domaňovce, podľa DP1/13/5a- za 4. ŽK
ČUJ Juraj (83 10 04)- FK Odorín, podľa DP1/13/5a- za 4. ŽK
ORDZOVENSKÝ Martin (88 04 08)- FK Iliašovce, podľa DP1/13/5a- za 4. ŽK
TIMČÍK Miroslav (87 01 19)- SŠM Bystrany, podľa DP1/13/5a- za 4. ŽK
PECHA Rudolf (80 02 17)- FK Sp. Tomášovce, podľa DP1/13/5a- za 4. ŽK
NOVÁK Lukáš (86 02 10)- FK Iliašovce, podľa DP1 5/a
MURÁR Jozef (95 09 03)- FK Hrabušice, podľa DP1 5/a

2 stretnutia: TIMČÍK Miroslav (87 01 19)- SŠM Bystrany, podľa DP1 5/a- za ČK
ČONKA Dušan (83 01 14)- FK Vítkovce- Klčov, podľa DP1 1/a
NIČ Blažej (91 11 05)- FK Vítkovce- Klčov, podľa DP1 5/a
UHRÍN Samuel (97 08 11)- FK Letanovce, podľa DP1 5/a
PECHA Lukáš (98 04 17)- FK Letanovce, podľa DP1 5/a

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK SOFZ zamieta hráčovi FARKAŠOVSKÝ Ľubomír (80 05 21) FK Jamník, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu.

DK odstupuje KR SOFZ R Dalibor Regec za nedostatky v stretnutí II. triedy dospelých 12. kola Matejovce - Slovinky.

DK udeľuje trest zákazu výkonu funkcie kapitána do konca súťažného ročníka 2011/2012 hráčovi FK Matejovce Mrovčák Pavol za umožnenie štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 12.kola II. triedy dospelých Matejovce - Slovinky.

DK udeľuje trest zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s majstrovským stretnutím konca súťažného ročníka vedúcemu mužstva FK Matejovce n/H Kokoruďa Jozef (18.12.1948) za umožnenie štartu hráča na cudzí RP.

DK ukladá finančnú pokutu FK Matejovce n/H vo výške 33,32€ za nerešpektovanie smerníc a nariadení a porušenie povinnosti hlavného usporiadateľa v stretnutí II. triedy dospelých 12. kola Matejovce - Slovinky podľa DP 2/6 a RSa/7/e.

DK ukladá finančnú pokutu FK Matejovce n/H vo výške 33,32€ za umožnenie štartu hráča na cudzí RP v stretnutí II. triedy dospelých 12. kola Matejovce - Slovinky.

DK ukladá finančnú pokutu FK Slovinky vo výške 82,98 € za hrubé urážky divákov voči R počas stretnutia 12. kola II. triedy dospelých FK Matejovce n/H - FK Slovinky podľa DP2/1b a RS A/7/c.

Iné:
DK SOFZ upravuje
výšku poplatku pre FK Chrasť n./H. uvedenú v úradnej správe DK č.32 zo dňa 18.4.2012 z 9,96 € na 6,64 €

DK berie na vedomie správu DZ zo stretnutie 18. kola I. triedy dospelých SŠM Bystrany - Gelnica bez priatia disciplinárnych opatrení.

Poplatky:
1,66 € - FK Domaňovce, Odorín, Sp. Tomášovce, Jamník
3,32 € - FK Iliašovce, Hrabušice, Slovinky, Matejovce
4,98 € - FK SŠM Bystrany
6,64 €- FK Vítkovce- Klčov, Letanovce

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ

1. trieda dospelí 19. kolo - 29. 4. 2012 o 16:00
Maria Huta - SŠM Bystrany Čuj za VsFZ, Kunzová za VsFZ
SNV-Domaňovce - Markušovce o 10:30 Kotrady za VsFZ Tornay za Valla
Nálepkovo - Olcnava Pecha za Čuj
Spar. Bystrany - Chrasť n/H Kunzo Vl. za Regeca ako AR2, Slamený za VsFZ
Mníšek n/H - Hnilčík o 10:30 Pavlovský, Baldovský, Jančár, Slamený
Iliašovce - Gelnica Tkáčik za VsFZ

2. trieda dospelí 14. kolo - 29. 4. 2012 o 16:00
Matejovce n/H - Sp. Hrušov Bobko za Ďurčana, Schlesinger za Kapustu
Slovinky - Letanovce Dunka za Mačáka, Vall za Slameného
V. Folkmar „B" - Vítkovce-Klčov o 10.30 Kunzo Vl. za Regeca ako AR 2
Sp. Tomášovce - Richnava Mačák, Richnavský Martof Kotrady

1. trieda dorast 15. kolo - 28. 4. 2012 o 16:00
V. Folkmar - Mníšek n/H Beluško za Jánoš M.

1.A trieda žiaci 21. kolo - 28. 4. 2012 o 14:00
SNV C(žiaci) - Chrasť n/H Dunka za VsFZ
Harichovce - Iliašovce Jochman za VsFZ
Teplička - Odorín Baldovský za Regeca

1.A trieda žiaci 22. kolo - 1. 5. 2012 o 16:30
Jamník - Sp. Hrušov Novota za Regeca

1.B trieda žiaci 11. kolo - 28. 4. 2012 o 14:00
Prakovce - Kluknava 29. 4. o 13:45 Šoltés za VsFZ
Jaklovce - Margecany Beluško Jánoš M.
Mníšek n/H - Slovinky Vilčko za Zmij O.

KR vykonala pohovor s R Dalibor Regec (PD na 1 stretnutie) a DZ František Kapusta (bez disciplinárnych následkov) ohľadom stretnutia Matejovce n/H - Slovinky.

KR - PD R Zmij O. na 1 stretnutie za nedostatky v stretnutí I. triedy dospelých SŠM Bystrany - Gelnica.

Obsadenie rozhodcov na Majstrovstva kraja žiakov bude uverejnené v Ú.S. dňa 2.5.2012.

KR - dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov a DZ, aby zápisy zo stretnutí a správy DZ hraných v dňoch 28.-29.4.2012 zaslali 1. triedou doporučene v pondelok. 

Obsadenie R a DZ na 5. a 6. 5. 2012

1. trieda dospelí 20. kolo - 6. 5. 2012 o 16:30
SŠM Bystrany - Iliašovce o 10:30 Regec, Dunka, Šomšák, Kunzo Lad.
Gelnica - Odorín Šofranko, Pecha, Vaščura, Podoben
Jamník - Mníšek n/H Petruška, Rochnavský, Zmij O. Schlesinger
Hnilčík - Spar. Bystrany Šuba, Legát, Klein, VsFZ
Chrasť n/H - Nálepkovo o 10:30 Rusnák, Palaščák, Acksteinerová, Kapusta
SNV-Domaňovce - Olcnava Mačák, Kunzo Š., Ďurčan, Vall
Markušovce - Maria Huta Novota, Čuj, Tompoš, VsFZ

2. trieda dospelí 15. kolo - 6. 5. 2012 o 16:30
Sp. Tomášovce - Matejovce n/H Pavol, Jánoš, Mičudová, Kunzo Lad.
V. Folkmar B Richnava o 10:30 Pecha, Šofranko, Vaščura, Slamený
Slovinky - Vítkovce-Klčov Palaščák, Rusnák, Acksteinerová VsFZ
Sp. Hrušov - Letanovce Dunka, Regec, Šomšák, VsFZ

1. trieda dorast 16. kolo - 5. 5. 2012 o 16:30
Margecany - Slovinky o 16:00 Kotrady Palaščák
Hrabušice - V. Folkmar Čuj, Bobko
Mníšek n/H - Rudňany Richnavský, Vilčko
Markušovce - Chrasť n/H Pecha, Pavľák
Harichovce - Helcmanovce Novota, Klein

2. trieda dorast 8. kolo - 5. 5. 2012 o 16:30
Teplička - Kluknava Dunka, Šomšák
SŠM Bystrany - Spar. Bystrany Pavol, Jánoš P.
Spišský Hrušov - Olcnava Petruška Petruška ml.

1.A trieda žiaci 23. kolo - 5. 5. 2012 o 14:30
Domaňovce - Vítkovce-Klčov 6.5.2012 o 14.00 Šomšák, Dunka
Markušovce - Olcnava Pecha, Pavľák
Hrabušice - Chrasť n/H Čuj, Bobko
Letanovce - Iliašovce o 16.30 Tompoš, Mičudová
SNV C(žiaci) - SNV D(žiačky) Regec, Ďurčan
Harichovce - Jamník Klein, Novota
Sp. Hrušov - Odorín Petruška Petruška ml.
Rudňany - Teplička o 10:30 Ďurčan, Regec

1.A trieda žiaci 24. kolo - 8. 5. 2012 o 16:30
Vítkovce-Klčov - Rudňany Šuba, Bobko
Teplička - Sp. Hrušov Klein, Čuj
Odorín - Harichovce Acksteinerová, Šomšák
Jamník - SNV C(žiaci) Ďurčan, Petruška ml.
SNV D(žiačky) - Letanovce Mičudová, Petruška
Iliašovce - Hrabušice Mačák, Klokočka
Chrasť n/H - Markušovce Jochman, Pavľák
Olcnava - Domaňovce Pecha,Pavol

1.B trieda žiaci 12. kolo - 5. 5. 2012 o 14:30
Kluknava - Nálepkovo Jánoš P., Pavol
Maria Huta - Helcmanovce o 14:00 Richanvský, Vilčko
V. Folkmar - Mníšek n/H o 14:00 Zmij O., Beluško
Slovinky - Jaklovce Rusnák, Vaščura
Margecany - Prakovce o 14:00 Palaščák Kotrady

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628029