Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 20

Úradná správa SOFZ č. 20

KR SOFZ

KR SOFZ usporiada 15. marca 2008 / sobota / seminár rozhodcov a delegátov SOFZ, ktorý sa uskutoční v zasadačke Gymnázia - Školská ul. 7, Spišská Nová Ves ( pri podjazde ). Prezentácia je od 8.00 - 8.30 hod..


KR SOFZ usporiada v dňoch 14. - 16. marca 2008 školenie rozhodcov futbalu. Žiadame záujemcov, aby sa prihlásili do termínu začiatku školenia priamo na SOFZ , Za Hornádom 15 Spišská Nová Ves alebo na telefónnom čísle predsedu KR SOFZ p. Švarca 0905 428 216.
Začiatok školenia je 14. marca 2008 o 15.00 hod. v priestoroch SOFZ.
Školenie je výzvou pre bývalých, ale aj terajších hráčov futbalu. Vyškolením pomôžete aj materskému klubu, kedy získa kvalifikovaného rozhodcu.
Zároveň ponúkame servis pre všetky kluby SOFZ, ktoré majú záujem o lektorskú činnosť. Počas prípravy mužstiev sme ochotní hráčom , trénerom a funkcionárom vysvetliť PF a Športové normy.

DK SOFZ

Na základe oznámenia VV PFZ, DK SOFZ podmienečne zastavuje činnosť FK Dravce ( 2. trieda dospelých SOFZ ) za neuhradenie finančných podlžností voči PFZ Poprad do 14. 3. 2008, doklad o úrade do uvedeného termínu predložiť na sekretariát SOFZ.

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK nariaďuje odohrať 14. kolo vo všetkých vekových kategóriách takto:


1. trieda dospelí: 30. 3. 2008 o 15. 00 hod.
1. trieda dorast: 29. 3. 2008 o 13. 30 hod.
1. trieda žiaci: 29. 3. 2008 o 11. 30 hod.


2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že počnúc jarnou časťou súť. ročníka 2007/2008 sú povinne
vykonať pred stretnutím konfrontáciu hráčov v zmysle čl. 66 SP vo všetkých vekových
kategóriách (aj u dospelých).


3. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 18. 03. 2008 ( utorok ) od
16.00 hod.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628062