Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 24,27.2.2012

Úradná správa SOFZ č. 24

Sekretariát SOFZ - HK SOFZ

Vyzýva FK v pôsobnosti SOFZ (1, 2 trieda dospelí, 1, 2 trieda dorast, 1A, 1B žiaci) o úhradu finančných náležitosti pre centrálne odmeňovanie R a DZ SOFZ v termíne do 20.3.2012 (finančné náležitosti obsahujú paušálne odmeny R a DZ, odvody do sociálnej poisťovne, odvody na daňový úrad) za obdobie - jarná časť súťažného ročníka 2011/2012 (úhrada bude vykonaná poštovou poukážkou SOFZ, prevodom z účtu, každá platba FK má svoj variabilný symbol).

Pri výpočte štartovného pre centrálne odmeňovanie R a DZ sa uvažuje, že na stretnutia dospelých ( 1, 2 trieda dospelí ) budú delegovaní 3x R a jeden DZ, pri stretnutiach mládeže (1, 2 trieda dorast, 1A,B žiaci ) 2x R. Jednotlivé položky sa budú znižovať, alebo zvyšovať podľa počtu delegovaných osôb na stretnutí ( R a DZ uvedení v zápise o stretnutí ). Rozdiel v sumách pre výpočet a skutočnosť zostáva na účte domáceho FK. Suma na jedno stretnutie - paušál, cestovné, stravné R a DZ - podľa vyhlášky, správa zápisu. Cestovné dospelí 6€, mládež 4 €, správa zápisu 3 €. Tieto náležitosti schválila Rada SOFZ.

Hnilčík (1. trieda dospelí, 2. trieda dorast) 618€, variabilný symbol: 001
Jamník (1. tr. dospelí, 1. tr. dorast, 1A žiaci) 928,2€, V.S.: 002
Gelnica ( 1. tr. dospelí) 655,2€, V.S.: 003
Iliašovce(1. tr. dospelí, 1A žiaci) 816,2€, V.S.: 004
Mníšek n./H.(1. tr. dospelí, 1. tr. dorast, 1B žiaci) 866,8€, V.S.: 005
Spartak Bystrany (1. tr. dospelí, 2.. tr. dorast) 727,2€, V.S.: 006
Nálepkovo (1. tr. dospelí, 1B žiaci) 708,2€, V.S.: 007
SNV - Domaňovce (1. tr. dospelí, 1A žiaci) 1034,6€, V.S.: 008
Mária Huta (1. tr. dospelí, 1B žiaci) 747,2€, V.S.: 009
Markušovce (1. tr. dospelí, 1. tr. dorast, 1A žiaci) 959,8€, V.S.: 010
Olcnava (1. tr. dospelí, 2. tr. dorast, 1A žiaci) 777,8€, V.S.: 011
Chrasť n./H. (1. tr. dospelí, 1. tr. dorast, 1A žiaci) 935,4€, V.S.: 012
SŠM Bystrany (1. tr. dospelí, 2. tr. dorast) 727,2€, V.S.: 013
Odorín (1. tr. dospelí, 1A žiaci) 816,2€, V.S.: 014
Letanovce (2. tr. dospelí, 1A žiaci) 541,8€, V.S.: 015
Matejovce n./H. (2. tr. dospelí) 476€, V.S.: 016
Richnava (2. tr. dospelí) 380,8€, V.S.: 017
Slovinky (2. tr. dospelí, 1. tr. dorast, 1B žiaci) 805,8€, V.S.: 018
Spišský Hrušov (2. tr. dospelí, 2. tr. dorast, 1A žiaci) 708,6€, V.S.: 019
Spišské Tomášovce (2. tr. dospelí) 666,4€, V.S.: 020
Veľký Folkmar B (2. tr. dospelí) 571,2€, (1. tr. dorast) 127,6€, (1B žiaci) 107€, V.S.: 021
Vítkovce - Klčov (2. tr. dospelí, 1A žiaci) 446,6€, V.S.: 022
Margecany (1. tr. dorast, 1B žiaci) 258,2€, V.S.: 023
Teplička (2. tr. dorast, 1A žiaci) 232,6€, V.S.: 024
Harichovce (1. tr. dorast, 1A žiaci) 304,2€, V.S.: 025
Kluknava (2. tr. dorast, 1B žiaci) 186,2€, V.S.: 026
Helcmanovce (1. tr. dorast, 1B žiaci) 236€, V.S.: 027
Rudňany (1. tr. dorast, 1A žiaci) 279,8€, V.S.: 028
Hrabušice (1. tr. dorast, 1A žiaci) 280,2€, V.S.: 029
SNV C,D (1A žiaci, žiačky) 322€, V.S.: 030
Jaklovce (1B žiaci) 92€, V.S.: 031

ŠTK SOFZ

Halový turnaj o pohár predsedu SOFZ - 11.3.2012( nedeľa ), športová hala Spišská Nová Ves

A. skupina                                                           B. skupina
1. OTJ Jamník                                       1. TJ Slovan Richnava
2. ŠK 1951 SNV - Domaňovce                  2. FK Slovenský Raj Spišské Tomášovce
3. TJ Baník Hnilčík                                  3. TJ Slovan Nálepkovo
4. TJ FK Kojšov                                       4. TJ SŠM Bystrany
5. TJ Družstevník Letanovce                     5. FK 56 Iliašovce

Hrací čas v skupinách je raz 23 minút. V semifinále , finále raz 25 minút.

Rozpis zápasov

1. 7.30 - 7.53 ŠK 1951 SNV-Domaňovce - TJ Družstevník Letanovce
2. 7.55 - 8.18 FK Slovenský raj Spišské Tomášovce - FK 56 Iliašovce
3. 8.20 - 8.43 TJ Družstevník Letanovce - TJ Baník Hnilčík
4. 8.45 - 9.08 FK 56 Iliašovce - TJ Slovan Nálepkovo
5. 9.10 - 9.33 OTJ Jamník - ŠK 1951 SNV-Domaňovce
6. 9.35 - 9.58 TJ Slovan Richnava - FK Slovenský raj Spišské Tomášovce
7. 10.00 - 10.23 TJ Baník Hnilčík - OTJ Jamník
8. 10.25 - 10.48 TJ Slovan Nálepkovo - TJ Slovan Richnava
9. 10.50 - 11.13 ŠK 1951 SNV-Domaňovce - TJ Baník Hnilčík
10. 11.15 - 11.38 FK Slovenský raj Spišské Tomášovce - TJ Slovan Nálepkovo
11. 11.40 - 12.03 TJ FK Kojšov - ŠK 1951 SNV-Domaňovce
12. 12.05 - 12.28 TJ SŠM Bystrany - FK Slovenský raj Spišské Tomášovce
13. 12.30 - 12.53 TJ Družstevník Letanovce - OTJ Jamník
14. 12.55 - 13.18 FK 56 Iliašovce - TJ Slovan Richnava
15. 13.20 - 13.43 TJ FK Kojšov - TJ Družstevník Letanovce
16. 13.45 - 14.08 TJ SŠM Bystrany - FK 56 Iliašovce
17. 14.10 - 14.33 TJ Baník Hnilčík - TJ FK Kojšov
18. 14.35 - 14.58 TJ Slovan Nálepkovo - TJ SŠM Bystrany
19. 15.00 - 15.23 OTJ Jamník - TJ FK Kojšov
20. 15.25 - 15.48 TJ Slovan Richnava - TJ SŠM Bystrany

Semifinále: A1 - B2 16.00 - 16.25
                 B1 - A2 16.27 - 16.52

O tretie miesto: 17.00 - 17.25

Finále: 17.30 -17.55

18.00 Vyhodnotenie turnaja

11. ročník
Propozície turnaja O pohár predsedu SOFZ

1. Usporiadateľ: SOFZ .
2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v nedeľu 11.3.2012.
3. Miesto stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v športovej hale v Spišskej Novej Vsi . V športovej hale sa hrá na postranné a bránkové čiary.
4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie turnaja.
5. Zraz účastníkov: Družstvá začínajúce svoje stretnutie boli pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.
6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.
7. Hrací čas: Hrací čas jedného stretnutia bude 1x23 min. ( skupina A,B ) bez polčasovej prestávky. Stretnutia o umiestnenie 1x25 min. bez polčasovej prestávky .
8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 6 hráčov pred prvým stretnutím. Pre každé stretnutie môže byť nový zoznam 12 hráčov , ktorí v stretnutí nastúpia .Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.
9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 4 hráči v poli a 1 brankár a najviac 7 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov 3 + 1 , ak je vylúčených viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK. Hráči, ktorí nemajú schválené prestupy a hosťovania, musia predložiť písomný súhlas materského klubu na štart v tomto turnaji.
10. Lopty: Hrá sa s halovými loptami.
11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel a noriem malého futbalu.
12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá, najlepší hráč, brankár a strelec .
13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní R VsFZ a SOFZ.
14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 55.-€.
15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo ( Hotel Preveza ).

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ZÁSADY
1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.
2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.
3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú. V stretnutiach o umiestnenie ( kopy na bránu zo značky PK po každom stretnutí - pomocné body pri určovaní umiestnenia ).
O konečnom poradí družstiev rozhoduje:
1- body
2- počet bodov zo vzájomných zápasov
3- rozdiel skóre
4- podiel skóre
5- žreb
Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí už počas stretnutia.
Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé výroky , za druhú ŽK, za zmarenie výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.
Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..
2 ŽK - ČK.
Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené.
ČK- rozhodne DK turnaja .
Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.
Poistenie hráčov: Každý hráč na vlastnú zodpovednosť.

Pravidlá
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu v hale
Nepriame a priame kopy , rohy , auty platia, s tým rozdielom ,že aut sa rozohráva nohou z poza postrannej čiary.
Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.
Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre. Všetky tieto kopy musia byť rozohrané do 5 sekúnd od momentu okamžitého položenia lopty na zem.
Pri dotknutí sa lopty stropu haly rozhodca nariadi NVK zo stredu HP proti družstvu, od hráča ktorého lopta do stropu smerovala. Vkĺzačky v súboji o loptu proti súperovi sú zakázané, R stretnutia za toto porušenie pravidiel nariadi NVK z miesta priestupku. Hra brankára s loptou sa posudzuje ako vo futbale. Loptu zahranú za bránu súpera vracia do hry len brankár (nie hráč) a to vyhodením lopty do hry rukou, alebo nohou .Hod od brány je zahraný správne vtedy, ak sa dotkne alebo zahrá loptou iný hráč a lopta sa dotkla hracej plochy na vlastnej polovici. Ak sa tak nestane a lopta z hodu od brány prejde na súperovu polovicu, rozhodca hru preruší a nariadi NVK z ľubovoľného miesta na stredovej čiare.
Brankár nesmie vo svojom bránkovom území ovládať loptu rukami dlhšie ako 5 sekúnd. Ak toto pravidlo poruší R hru preruší a nariadi NVK proti jeho družstvu z miesta priestupku. Kop vlastnému brankárovi sa považuje za malú domov , preto brankár nemôže hrať vo vlastnom bránkovom území rukami.
Gól neplatí priamo z NVK, priamo z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného do vlastnej brány, priamo z hodu od bránky aj keď sa lopta dotkla hracej plochy na vlastnej polovici.

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625681