Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 8, 31.8.2011

Úradná správa SOFZ č. 8

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA


1.ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 5. kola 1.A triedy žiakov: Harichovce - Chrasť n/H dňa 1.9.2011 o 16:00 hod. na ihrisku v Chrasti n/H. Stretnutie v jarnej časti (20.kolo) sa odohrá na ihrisku v Harichovciach. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov

2. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 7.9.2011 o 17:00 zástupcov klubov: FK Sp. Tomášovce (dospelí) a FK Rudňany(žiaci).

3. ŠTK vyzýva ŠK 1951 Sp. Nová Ves - Domaňovce a ŠK Vitkovce - Klčov o predloženie dohody o odohraní domácich stretnutí v súťažnom ročníku 2011/2012, tak aby od 7. kola bol naplnený článok 62 SP v termíne do 12.9.2011.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Zastavenie činnosti nepodmienečne:

2 týždne: ŠEFČÍK Milan (94 01 22)- FK Letanovce, podľa DP1 5/a

3 týždne: ŽIGA Marek (88 03 10)- FK Spartak Bystrany, podľa DP1 6/b
KRUŽELÁK Jozef (84 09 07)- FK Maria Huta, podľa DP1 6/b


Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:

DK zamieta žiadosť hráča FK Veľký Folkmár ´´B´´ PETRIK Jozef (81 10 23) o odpustenie zvyšku trestu.

 


Poplatky:

1,66 € - V. Folkmár B
3,32 € - FK Spartak Bystrany, Maria Huta, Letanovce

 

 

KOMISIA ROZHODCOV


Zmeny v obsadení R a DZ na deň 3. a 4.9.2011


1.trieda dospelí 5.kolo 4.9.2011 o 15.30 hod.

Iliašovce - Jamník 10.30 hod. Kotrady ako R Labaš D.za Mačák Švarc ako DZ za VsFZ
Odorín - Hnilčík Šuba ako AR2 za Klein
Spartak Bystrany - Olcnava 10.30 hod. Novotný Pavlovský Tkáčik ako DZ za VsFZ
Domaňovce - Maria Huta Tornay ako DZ za VsFZ

2.trieda dospelí 5.kolo 4.9.2011 o 15.30 hod.

Slovinky - Matejovce Mačák ako AR2 za Martof
Letanovce - Sp.Tomášovce 10.30hod. Rusnák ako R za VsFZ
Vítkovce Klčov - Richnava Marcin ako R za Rusnáka

2.trieda dorast 5.kolo 3.9.2011 o 15.30 hod.

Olcnava - Kluknava Pecha ako R za Labaš D.
Bystrany - Teplička Kunzo V. za Martof

1.A trieda žiaci 5.kolo 1.9.2011 o 16.00 hod.

Harichovce - Chrasť n/H hraje sa v opačnom poradí / vzájomná dohoda / delegácia nezmenená

1.A trieda žiaci 6.kolo 3.9.2011 0 13.30 hod.

Vítkovce Klčov -Markušovce Kunzová Kunzo V.
Olcnava - Letanovce Pecha ako R za Labaš D.
SNV D / žiačky / - Sp.Hrušov 4.9. o 15.00 hod. Kotrady
Jamník - Rudňany 4.9. o 13.15 hod. Klein za Šuba

1.B trieda žiaci 5.kolo 3.9.2011 o 13.30 hod.

Helcmanovce - Kluknava 4.9. o 13.15 hod. Richnavský za Palaščák
Jaklovce - Maria Huta Baldovský za VsFZ
Prakovce - V.Folkmar 4.9. o 13.15 hod. Palaščák

KR na základe správy DZ žiada FK Markušovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Markušovce - Spartak Bystrany

KR pozastavuje delegáciu rozhodcovi - M. Martof na 3 stretnutia za neúčasť na stretnutí

 

Obsadenie R a DZ na deň 10. a 11.9.2011


1.trieda dospelí 6.kolo 11.9.2011 o 15.30 hod.

Bystrany - Maria Huta 10.30 hod. VsFZ VsFZ VsFZ VsFZ
Markušovce - Domaňovce Šofranko Kunzová Acksteinerová Grečko
Olcnava - Nálepkovo Jochman Petruška Čuj Schlesinger
Chrasť - Spartak Kunzo Š. Rusnák Havrila Vall
Hnilčík - Mníšek 10.30 hod. Petruška Čuj Jochman Schlesinger
Jamník - Odorín VsFZ Mačák Šuba VsFZ
Gelnica - Iliašovce Pecha Richnavský Vaščura Kapusta

2.trieda dospelí 6.kolo 11.9.2011 o 15.30 hod.

Matejovce - Richnava Regec Pavol Mičudová Podoben
Sp.Tomášovce - Vítkovce Klčov Labaš D. Novota Klein Slamený
V.Folkmar B - Letanovce 10.30 hod. P.Zmij Gbúrová Palaščák VsFZ
Slovinky - Sp.Hrušov Legát Dunka Jánoš M. Brazovaj

1.trieda dorast 6.kolo 10.9.2011 o 15.30 hod.,

Margecany - Letanovce 16.00 hod. VsFZ Gbúrová
Harichovce - Jamník Petruška st. Petruiška ml.
Markušovce - Helcmanovce Labaš D. Kunzová
Mníšek - Chrasť Zmij O. Richnavský
Hrabušice - Rudňany Šuba Mačák
Slovinky - V.Folkmar Šofranko Pavol

2.trieda dorast 6.kolo 10.9.2011 o 15.30 hod.

Hnilčík - Bystrany 13.30 hod. Regec Mičudová
Kluknava - Sp.Hrušov Rusnák Thur
Spartak - Olcnava Jánoš P. Jánoš M.

1.A trieda žiaci 7.kolo 10.9.2011 o 13.30 hod.

Teplička - Vítkovce Klčov Dunka Acksteinerová
Rudňany - Odorín 10.30 hod. Acksteinerová Dunka
Sp.Hrušov - Jamník Jánoš M. Jánoš P.
Harichovce - SNV D /žiačky/ Petruška st. Petruška ml.
SNV C /žiaci/ - Iliašovce Čuj Klein
Letanovce - Chrasť Havrila
Hrabušice - Olcnava Mačák Šuba
Markušovce - Domaňovce Kunzová Labaš D.

1.B trieda žiaci 6.kolo 10.9.2011 o 13.30 hod.

Kluknava - Slovinky Pavol Šofranko
V.Folkmar - Margecany 14.00 hod. Jochman
Maria Huta - Prakovce 14.00 hod. VsFZ Gbúrová.
Nálepkovo - Jaklovce Novota
Helcmanovce - Mníšek ,11.9.o 13.15 hod. Zmij P. Vilčko

  

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625696