Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 3, 27.7.2011

Úradná správa SOFZ č. 3

Sekretariát SOFZ

Sekretariát SOFZ upozorňuje, že úradná správa SOFZ od 1.8.2011 nebude zverejňovaná v denníku Korzár, len na webovej stránke SOFZ ( www.sofz.sk ).
 

Úradná správa ŠTK č.3/2011:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola 1.A triedy žiakov: Jamník- Iliašovce dňa 7.8.2011 o 13.00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

2. ŠTK berie na vedomie list FK TJ Lokomotíva Margecany o zmene výboru.

3. ŠTK berie na vedomie list FK Sp. Nová Ves o zmene štatutárov FK.

4. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 3.8.2011 o 17.00 hod. predsedu FK Baník Slovinky.

5. ŠTK upozorňuje FK na povinnosť zasielania zoznamov družstiev pred suť.ročníkom. 

DK SOFZ 

 

Žiadosť o odpustenie trestu:
DK SOFZ zamieta žiadosť hráča FK Spartak Bystrany - ŽIGA Roman (75 11 24) o odpustenie zvyšku trestu.

Iné:
DK SOFZ zobrala na vedomie oznámenie FK Sp. Nová Ves o uhradení poplatku 3,32 € za prejednanie prípadu vylúčenia hráča Ondreja Riša.

Poplatky:
1,66 € - FK Spartak Bystrany

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ na 6. a 7. 8. 2011:

1. trieda dospelí 1. kolo 7.8.2011 o 16:30 hod.

Hnilčík - SŠM Bystrany o 10:30 Kunzo Š Jánoš Kunzová Schlesinger
Jamník - Chrasť o 10:30 Petruška Regec Klein Grečko
Gelnica - Olcnava Silla Palaščák Vaščura Vall
Iliašovce - Markušovce Legát Martof Mičudová Kapusta
Odorín - Maria Huta Rusnák Acksteinerová Dunka Podoben
Mníšek - SNV-Domaňovce Šofranko Pecha Thur Kunzo Lad.
Sp. Bystrany- Nálepkovo Vsfz Duffek Havrilla Slameny

2. trieda dospelí 1. kolo 7.8.2011 o 16:30 hod

Sp. Tomášovce - Matejovce Jánoš Kunzo Š Kunzová Schlesinger
V. Folkmar B - Richnava o 10:30 Pecha Šofranko Thur Kunzo Lad.
Slovinky - Vitkovce-Klčov Vsfz Tompoš Pavol Vsfz
Sp. Hrušov - Letanovce Regec Petruška Klein Grečko

1. trieda dorast 1. kolo 6.8.2011 o 16:30 hod

Mníšek - Margecany Silla Gbúrová
Hrabušice - Markušovce Havrilla Acksteinerová
Slovinky - Harichovce Zmij O. Richnavský
V. Folkmar - Letanovce o 14:00 Labaš D. Pavol
Rudňany - Jamník o 12:30 Petruška Petruška ml.
Chrasť - Helcmanovce Šofranko Kunzová

2. trieda dorast 1. kolo 6.8.2011 o 16:30 hod

Kluknava - Teplička Pavol Labaš D.
Sp. Bystrany - SŠM Bystrany Dunka Mačak
Olcnava - Sp. Hrušov Pecha Thur

1.A trieda žiaci 1. kolo 6.8.2011 o 14:30 hod

SNV D (žiačky) - Vítkovce-Klčov o 15:15 Vsfz Šomšák
Jamník - Iliašovce 7.8. o 13:00 Regec Klein
Odorín - Chrasť Kunzová Šofranko
Teplička - Olcnava Martof Šuba
Rudňany - SNV-Domaňovce o 10:30 Petruška Petruška ml.
Sp. Hrušov - Markušovce Pecha Thur
Harichovce - Hrabušice Acksterinerová Havrilla
SNV C - Letanovce (HP Poráč) Tompoš Klein

1.B trieda žiaci 1. kolo 6.8.2011 o 14:30 hod

Maria Huta - Kluknava o 14:00 Richnavský Zmij O.
Nálepkovo - V. Folkmar Palaščák Vaščura
Helcmanovce - Slovinky 7.8. o 14:15 Palaščák Vaščura
Mníšek - Margecany Gbúrová Silla

KR SOFZ oznamuje, že školenie nových R sa uskutoční v dňoch 29.7.2011 - 31.7.2011 v priestoroch SOFZ ( Športová hala ). Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle predsedu KR SOFZ , p. Bobko č. tel. : 0915877247, p. Straka 0905218617.

KR SOFZ oznamuje, že seminár R a DZ SOFZ sa uskutoční dňa 29.7.2011 so začiatkom o 16.30 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy, Markušovská cesta.

Fyzické previerky R SOFZ sa uskutočnia dňa 29.7.2011 o 18.30 hod. na ihrisku TJ Tatran Spišská Nová Ves. Podmienkou zaradenia R a DZ SOFZ na nominačnú listinu pre súťaž. roč. 2011/2012 je účasť na seminári a fyzických previerkach.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625763