Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 38, 25.6.2011

Úradná správa  SOFZ č. 38

HK SOFZ

Stav účtov FK SOFZ k 1.7.2011          Štartovné pre súťaž. ročník 2011/2012

Spišský  Hrušov    31,53 €                                                                                 84,65 €                                

SŠM Bystrany       24,90 €                                                                                107,88 €

Rudňany                   0 €                                                                                     13,28 € 

Harichovce            13,28€                                                                                   0 €  

Chrasť n/H             74,68 €                                                                                 58,10 €

Nálepkovo              102,90€                                                                                28,88 €

Olcnava                  56,43 €                                                                                 76,35 €

Helcmanovce        101,23 €                                                                                  0 €

Kluknava                28,21€                                                                                  0€

SNV-Domaňovce   49,79 €                                                                                  82,99 €

Jamník                     39,75€                                                                                  93,03 €

Iliašovce                   4,97 €                                                                                  127,81 €

Spišské Tomášovce  23,33€                                                                                  92,85 €

Mníšek n/H               39,82€                                                                                  92,96 €

Hrabušice                  29,87€                                                                                  0 €

Veľký Folkmár           53,10€                                                                                 63,08 €                                                                                 

Hnilčík                       56,43€                                                                                  76,35 €

Margecany                  26,55€                                                                                  0 €

Sp. N. Ves                    11,22€                                                                                2,06 €

Teplička                      18,25€                                                                                  0 €

AŠK Maria Huta        101,24€                                                                                 31,54 €

Letanovce                   157,57€                                                                                 0 €

Matejovce n/H             - 3,50 €                                                                                119,68 €

Markušovce                  21, 57€                                                                                111,21 €

0dorín                           21,68€                                                                                 111,10 €

Richnava                      49,71€                                                                                  66,47 €

Slovinky                       23,34€                                                                                  92,84 €

Spartak Bystrany          5,40€                                                                                   127,38 €

Prakovce                       33,19 €                                                                                 0 €

Gelnica                          49,97 €                                                                                 82,81 €

Jaklovce                          3,22 €                                                                                  10,06 €

ŠTK SOFZ

1. ŠTK oznamuje FK SOFZ, že aktív klubov spojený s vyhodnotením súť. roč. 2010/2011 a s rozlosovaním jednotlivých súťaží pre súťažný ročník 2011/2012 sa uskutoční dňa 15.7.2011 o 16.30 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 1 (za rampami) SNV.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že prihlášky do súťaž. ročníka 2011/2012, kópiu ústrižku o zaplatení štartovného a kópiu ústrižku o zaplatení disciplinárnych poplatkov je potrebné zaslať na sekretariát SOFZ v termíne do 11.7.2011. FK, ktoré nebudú mať uhradené hore uvedené poplatky v danom termíne, nebudú zaradené do súťaž. ročníka 2011/2012.

3. Termínová listina pre súť. ročník 2011/2012:
1. trieda dospelých - jesenná časť 7.8.2011 a ďalej víkendy, jarná časť 8.4.2012 a ukončenie 17.6.2012 - hrací deň nedeľa
2. trieda dospelých - podľa počtu prihlásených družstiev ( začiatok jesennej časti 7.8.2011) - hrací deň nedeľa
Mládežnícke stretnutia - podľa počtu prihlásených družstiev ( začiatok jesennej časti 6.8.2011) - hrací deň sobota

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624953