Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 37, 21.6.2011

Úradná správa SOFZ č. 37

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 26.6. 2011 (nedeľa) o 12.30 hod. v Kluknave (areál futbalového ihriska).

Vážení futbaloví kolegovia a priatelia,

Nadácia Slovenskej sporiteľne určená pre mládežnícke neprofesionálne kluby Vám dáva do pozornosti grantový program. Viac informácií nájdete na stránke

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/novinka/nadacia-slsp-dnes-odstartovala-2-rocnik-grantoveho-programu-futbal-to-je-hra.html

Úradná správa ŠTK č. 37/2011:

1. ŠTK po skončení suť. roč. 2010/2011 odpočítala družstvu FK Slovinky - II. trieda dospelých 3 súť. body.

2. ŠTK oznamuje, že stretnutie víťaza I. triedy dospelých s výberom SOFZ sa uskutoční dňa 26. 6. 2011 o 16.30 hod. na ihrisku TJ FC Kluknava. Tréner Výberu SOFZ: p. JOCHMAN Milan

3. ŠTK pozýva na deň 26.6.2011 o 16.00 hod. víťazov všetkých vekových kategórií súťaží riadených SOFZ za účelom odovzdávania pohárov a diplomov na ihrisku TJ FC Kluknava.

4. ŠTK oznamuje, že kvalifikačné stretnutie víťazov I. A - ŠK Harichovce a I. B - FK Prakovce triedy žiakov o postup do súťaže riadenej VSFZ sa uskutoční dňa 26.6. 2011 o 14.00 hod. (predzápas) na ihrisku TJ FC Kluknava.

5. ŠTK oznamuje FK SOFZ, že aktív klubov spojený s vyhodnotením súť.roč. 2010/2011 a s rozlosovaním jednotlivých súťaží pre súťažný ročník 2011/2012 sa uskutoční dňa 15.7.2011 o 16.30 hod. na SOU Stavebné, Markušovská cesta 1 (za rampami) SNV.

6. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že prihlášky do súťaž. ročníka 2011/2012, kópiu ústrižku o zaplatení štartovného a kópiu ústrižku o zaplatení disciplinárnych poplatkov je potrebné zaslať na sekretariát SOFZ v termíne do 11.7.2011. FK, ktoré nebudú mať uhradené hore uvedené poplatky v danom termíne, nebudú zaradené do súťaž. ročníka 2011/2012.

7. Nominovaní hráči výberu SOFZ na stretnutie víťaza 1. triedy dospelých proti výberu SOFZ. dňa 26.6.2011 o 16.30 hod. na ihrisku víťaza 1. triedy dospelých

SŠM Bystrany: Pavol Rastislav, Klešč Radoslav, Suchý Ján, Suchý Jozef
Olcnava: Olejník Milan, Petrov Martin
Mníšek n/H: Lukáš Michal, Kujnisch Ľudovít
Hnilčík: Soveľ Jozef
Markušovce: Andraši Jozef
Nálepkovo: Opremčák Róbert, Gál Tibor, Tomčány Jerguš
Domaňovce: Kusy Adam
Odorín: Stoličný Roman
Chrasť n/H: Vojtila Lukáš
Spartak Bystrany: Žiga Štefan

Tréner výberu: Milan JOCHMAN
Zraz nominovaných hráčov o 15:30 hod. na ihrisku TJ FC Kluknava. Občerstvenie pre Výber zabezpečené SOFZ.

8. Termínová listina pre súť. ročník 2011/2012:
1. trieda dospelých - jesenná časť 7.8.2011 a ďalej víkendy, jarná časť 8.4.2012 a ukončenie 17.6.2012 - hrací deň nedeľa
2. trieda dospelých - podľa počtu prihlásených družstiev ( začiatok jesennej časti 7.8.2011) - hrací deň nedeľa
Mládežnícke stretnutia - podľa počtu prihlásených družstiev ( začiatok jesennej časti 6.8.2011) - hrací deň sobota

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne; u všetkých s prerušením trestu podľa čl. 10 ods. 10 DP (trest vykonajú v súť. roč. 2011/2012)

1 stretnutie: PAVLÍK Maroš (87 12 01) - FK Jamník , podľa DP1 /13/5a
                   HADRI Peter (87 10 24)- FK Kluknava, podľa DP1/13/5a
                   GLOVA Ľubomír (86 11 17) - FK Kluknava, podľa DP1/13/5a
                   TCHUR Ján (89 08 13) - FK V. Folkmár ´´B´´, podľa DP1/13/5a
                   HOFMAN Branislav (830509) - FK V. Folkmár ´´B´´, podľa DP1/13/5a
                   BODNÁR Jozef (72 10 24) - FK V. Folkmár ´´B´´, podľa DP1/13/5a
                   RIŠ Ondrej (94 04 28) - FK SNV ´´B´´, podľa DP1/ 5a

2 stretnutia: ŽIGA Ján (88 06 09) - FK Spartak Bystrany, podľa DP1/ 5b

3 mesiace : TOPORCER Pavol (82 07 23) - FK Letanovce, podľa DP1/ 3b
                 OLEJNÍK Dávid ( 93 04 11) - FK Letanovce, podľa DP1/ 6/1b

DK podmienečne odpúšťa hráčovi FK Slovinky - KAŠČÁK Ján (90 02 22) zvyšok výkonu trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 14 týždňov (bez prerušenia; v skutočnosti 2 mesiace) podľa čl.31 ods.1 DP a súčasne určuje skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov do 21.6.2012 s účinnosťou trestu od 21.6.2011.

DK ukladá FK Matejovce n./H. finančnú pokutu vo výške 49,97 € za nevyplatenie náhrad R, AR, DZ za stretnutie 26. kola II.triedy dospelých medzi FK Matejovce n./H. a FK Slovinky podľa DP2/6 s poukázaním na čl. 44 ods. 1 pism. h) Súťažného poriadku a RS/A/7e) a súčasne podľa DP2 /9 upozorňuje FK Matejovce n./H., že v prípade, že finančná pokuta nebude poukázaná na účet SOFZ v termíne do 15 dní od oznámenia rozhodnutia o uložení pokuty, bude rozhodnuté o zastavení činnosti družstva dospelých FK Matejovce n./H. a súčasne ukladá FK Matejovce n./H. povinnosť zaplatiť finančné náležitosti R, AR, DZ za stretnutie 26. kola II.triedy dospelých medzi FK Matejovce n./H. a FK Slovinky.

Poplatky:
1,66 € - FK Jamník
3,32 € - FK Kluknava, Spartak Bystrany, Slovinky, SNV ´´B´´, Matejovce n./H.
4,98 € - FK V. Folkmar „B"
6,64 € - FK Letanovce

KR SOFZ 

Obsadenie R na kvalifikačné stretnutie žiakov o víťaza 1. triedy SOFZ dňa 26.6.2011 o 14.00 hod.

Prakovce - Harichovce Šoltés Baldovský Klokočka

Obsadenie R na stretnutie víťaza 1.triedy SOFZ s výberom hráčov SOFZ dňa 26.6.2011 o 16.30 hod.

Kluknava - Výber SOFZ Marcin Kunzo L. Šoltés


 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569219