Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 34, 1.6.2011

Úradná správa SOFZ č. 34

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 26.6. 2011 (nedeľa) o 12.30 hod. v priestoroch víťaza I. triedy dospelých SOFZ. Vážení futbaloví kolegovia a priatelia,

Nadácia Slovenskej sporiteľne určená pre mládežnícke neprofesionálne kluby Vám dáva do pozornosti grantový program. Viac informácií nájdete na stránke

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/novinka/nadacia-slsp-dnes-odstartovala-2-rocnik-grantoveho-programu-futbal-to-je-hra.html

Úradná správa ŠTK č. 34/2011:
1. ŠTK kontumuje stretnutie 23.kola 1.A triedy žiakov: Chrasť n/H- Domaňovce a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na hracej ploche t. j. 7:1 v prospech družstva Chrasť n/H. Dôvod: pokles hráčov v mužstve hostí pod 7.

2. ŠTK nariaďuje odohrať nedohrané stretnutie 23.kola 1.A triedy žiakov: Slovinky- Sp. N Ves C dňa 1.6.2011 (streda) o 17.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

3. ŠTK nariaďuje odohrať nedohrané stretnutie 23.kola 1.A triedy žiakov: Sp. Hrušov- Odorín dňa 8.6.2011 (streda) o 17.00 hod.

4. ŠTK oznamuje, že stretnutie víťaza I. triedy dospelých s výberom SOFZ sa uskutoční dňa 26. 6. 2011 o 16.30 hod. na ihrisku víťaza 1.triedy dospelých. Z uvedeného dôvodu ŠTK vyzýva FK 1. triedy dospelých o nahlásenie nominovaných hráčov do Výberu SOFZ v termíne do 22.6.2010 na sekretariát SOFZ. Tréner Výberu SOFZ: p. JOCHMAN Milan

5. ŠTK pozýva na deň 26.6.2011 o 16.00 hod. víťazov všetkých vekových kategórií súťaží riadených SOFZ za účelom odovzdávania pohárov a diplomov. Miesto: ihrisko víťaza 1.triedy dospelých.

6. ŠTK oznamuje, že kvalifikačné stretnutie víťazov I. A a I. B triedy žiakov o postup do súťaže riadenej VSFZ sa uskutoční dňa 26.6. 2011 o 14.00 hod. (predzápas) na ihrisku víťaza 1.triedy dospelých.

7. ŠTK pozýva zástupcov víťazov 1.A a 1.B triedy žiakov na svoje zasadnutie dňa 22.6.2011 o 17.00 hod. za účelom prípravy kvalifikačného stretnutia víťazov 1.A a 1.B triedy žiakov.

8.ŠTK pozýva na deň 8.6.2011 o 16.30 hod. p. Milana Jochmana za účelom zostavenia výberu SOFZ.

9. ŠTK oznamuje FK SOFZ, že aktív klubov spojený s vyhodnotením súť.roč. 2010/2011 a s rozlosovaním jednotlivých súťaží pre súťažný ročník 2011/2012 sa uskutoční dňa 15.7.2011 o 16.30 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 1 (za rampami) SNV.

10. ŠTK upozorňuje FK SOFZ, že prihlášky do súťaž. ročníka 2011/2012, kópiu ústrižku o zaplatení štartovného a kópiu ústrižku o zaplatení disciplinárnych poplatkov je potrebné zaslať na sekretariát SOFZ v termíne do 11.7.2011. FK, ktoré nebudú mať uhradené hore uvedené poplatky v danom termíne, nebudú zaradené do súťaž. ročníka 2011/2012.

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie: ŠVAČ Matúš (85 06 15) FK Sp. Hrušov, podľa DP1 13/5a
                   ANDRAŠI Ján (89 10 13) FK Markušovce podľa DP1 13/5a
4 stretnutia: DZIMKO Dárius (85 07 30) FK Richnava, podľa DP1 /3b

DK ukladá hráčovi FK Slovinky- SMREK Marek (98 03 05) trest zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 1 stretnutia podľa DP1/1a a súčastne mu podľa čl. 10 ods. 11 DP výkon tohto trestu podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov.

Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu:
DK odpúšťa hráčovi FK Iliašovce- MERKOVSKÝ Ján (87 08 31) zvyšok výkonu trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 2 týždňov podľa čl. 31 ods. 1 DP.

DK odpúšťa hráčovi FK V. Folkmár B - TOMAŠKO Marek (73 12 22) zvyšok výkonu trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 1 týždňa podľa čl. 31 ods. 1 DP.

DK nerozhoduje o žiadosti hráča FK Iliašovce- NOVÁK Lukáš (86 02 10) o odpustenie zvyšku trestu zákazu pretekárskej činnosti zo dňa 31.5.2011, pretože rozhodnutie DK SOFZ zo dňa 25.5.2011 je správne, hráč neobdržal 8. ŽK (doposiaľ obdržal 6 ŽK), takže nebol dôvod zastavovať mu činnosť za 8. ŽK.

Iné :
DK mení svoje rozhodnutie zo dňa 25.5.2011 týkajúce sa nepodpísania zápisu kapitánom FK Sp. Hrušov- FILIP Marek (74 01 14) tak, že ruší finančnú pokutu uloženú menovanému a súčastne ukladá finančnú pokutu vo výške 16.60 € FK Sp. Hrušov za nepodpísanie zápisu po stretnutí kapitánom FK Sp. Hrušov podľa DP2/6 a RS/A7e.

Poplatky:

1,66 € - FK Sp. Hrušov, Markušovce, V. Folkmár B
3,32 € - FK Iliašovce, Richnava, Slovinky

KR SOFZ
Zmeny v obsadení R a DZ na deň 4 a 5.6.2011

1.trieda dospelí 24.kolo ,5.6.2011 o 17.00 hod.

Bystrany - Iliašovce Duffek za Havrilu ako AR1 Thur za Acksteinerovú ako AR2
Nálepkovo - Spartak Kunzo V. za VsFz ako R
Odorín - Mníšek Klokočka Marcin Kunzová Švarc za Slameného
Olcnava - Hnolčík Šofranko za Legáta ako R
Jamník - Chrasť Kunzo Š za VsFZ Šuba za Jánoša
Kluknava - Sp.Hrušov Kotrady za VsFZ Havrila za Dufeka
Domaňovce - Markušovce Tkáčik ako DZ za VsFZ

2.trieda dospelí 26.kolo, 5.6.2011 o 10.30 hod.

Richnava - Slovinky Legát za VsFZ ako R Tkáčik ako DZ za VsFZ
Sp.Tomášovce - Matejovce Tompoš za Šomšáka Podoben ako DZ
Letanovce - Maria Huta Baldovský za VsFZ ako R Knunzo V. ako DZ za VsFZ

1.trieda dorast 24.kolo, 4.6.2011 o 17.00 hod.

Bystrany - Hrabušice Kunzo L. za Šofranka
SNV B - Mníšek 5.6.2011 o 14.45 Baldovský za Šofranka Thur ruší sa delegácia
Margecany - Markušovce 16.00 Vaščura za Gbúrovú

1.A trieda žiaci 24.kolo, 4.6.2011 o 15.00 hod.

Rudňany - Sp.Hrušov 10.30 Šoltés ako R ,Šuba Havrila ruší sa delegácia
Olcnava - Teplička Kunzo L. za Šofranka
Stretnutie Sp.Hrušov - Odorín z nariadenia ŠTK sa odohrá dňa 8.6.2011 o 17.00 hod. rozhodca Kunzo L.

1.B.trieda žiaci 20.kolo, 4.6.2011 o 15.00 hod.

Hnilčík - Helcmanovce Šomšák ruší sa delegácia
Maria Huta - V.Folkmar 13.30..Vaščura za Gbúrovú
Jaklovce - Margecany 12.00 Slebodník za VsFZ

KR PD na 1 stretnutie v súťaži dospelých rozhodcovi P. Jánoš za nedostatky v stretnutí Richnava - Spišské Tomášovce, KR berie na vedomie list R O.Zmija bez ďalších opatrení, ako aj vyjadrenie R Vaščuru k používaniu dioptrických okuliarov, ďalej akceptuje ospravedlnenie R Acksteinerovej na dni 5 , 11 a 12.6.2011. Zároveň KR nariaďuje všetkým R a DZ , aby ospravedlnenia z neúčasti na stretnutiach oznamovali výlučne písomnou formou minimálne 7 dní pred termínom neúčasti. KR pozastavuje delegáciu na 1 stretnutie DZ Slamený J. za neúčasť na stretnutí Matejovce - Letanovce. .

Obsadenie R a DZ na deň 11.a 12.6.2011

1.trieda dospelí 25.kolo, 12.6.2011 o 10.30 hod.

Domaňovce - Bystrany VsFZ Legát Tompoš VsFZ
Markušovce - Kluknava VsFZ VsFZ VsFZ Schlesinger
Sp.Hrušov - Jamník VsFZ VsFZ Havrila Podoben
Chrasť - Olcnava Petruška Dunka Martof VsFZ
Hnilčík - Odorín Šofranko Duffek Mičudová VsFZ
Mníšek - Nálepkovo Rusnák Kunzo Š Kunzová VsFZ
Spartak - Iliašovce VsFZ Labaš D. Mačák Grečko

2.trieda dospelí 27.kolo, 12.6.2011 o 17.00 hod.

Maria Huta - Sp.Tomášovce Jánoš Palaščák Gbúrová Kapusta
Matejovce - Slovinky Pecha Pavol Šuba Brezovaj
Richnava - V.Folkmar B Silla Vaščura Richnavský Slamený

1.trieda dorast 25.kolo, 11.6.2011 o 17.00 hod.

Margecany - Bystrany 16.00 Silla Richnavský
Markušovce - SNV B Rusnák Kunzová
Mníšek - Jamník Kotrady Palaščák
Teplička - Harichovce Petruška st. Petruška ml.
Letanovce - Chrasť Havrilla Klein
Spartak - Hrabušice Šofranko Thur

1.A trieda žiaci 25. kolo, 11.6.2011 o 15.00 hod.

SNV C - Rudňany Martof Šuba
Markušovce - Domaňovce Kunzová Rusnák
Slovinky - Hrabušice Labaš D. Jánoš
Chrasť - Olcnava Pecha Pavol
Teplička - Iliašovce Petruška st. Petruška ml.
Harichovce - Odorín Dunka Tompoš
Letanovce - Sp.Hrušov Havrilla Klein

1.B trieda žiaci 21.kolo, 11.6.2011 o 15.00 hod.

Margecany - Maria Huta 14.oo Richnavský Silla
V.Folkmar B - Prakovce 11.30 VsFz
Kluknava - Hnilčík Gbúrová Vaščura
Helcmanovce - Nálepkovo 11.30 Palaščák Kotrady

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624964