Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 23, 16.3.2011

Úradná správa SOFZ č. 23

Sekretariát SOFZ

Vážení zástupcovia futbalových klubov ( FK v pôsobnosti SOFZ ),

na základe poukázania účelovej dotácie z prostriedkov UEFA oblastiam postihnutým záplavami Vás týmto žiadame, aby ste čerpanie prijatých finančných prostriedkov, ktoré Vám boli na tento účel poskytnuté preukázali Regionálnemu futbalovému zväzu( VsFZ, Alejová 2, Košice 042 96 ), pod ktorý Váš futbalový klub spadá do 31.5.2011.

Žiadame Vás o predloženie prvotných dokladov, ktorými preukážete, že finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu, vybavenie, obnovu, odstránenie škôd spôsobených záplavami -faktúry, pokladničné doklady a doklady o úhrade dodávateľských faktúr (kópie).

Regionálny futbalový zväz následne uvedenú dokumentáciu doručí na ekonomické oddelenie SFZ do 10.6.2011.

Sekretariát oznamujeme klubom, že na základe zmluvy medzi SFZ, VsFZ a Šport - artro centrom v nemocnici v Šaci, sa základné lekárske vyšetrenia na ostaršenie hráčov vykonáva pre kategóriu - žiaci a dorast - pôsobiacich na východnom Slovensku bezplatne. Termín prehliadky je nutné si objednať telefonicky : 055/7234 313, 314.

Sekretariát SOFZ žiada FK v pôsobnosti SOFZ o nahlásenie aktuálnych emailových adries (adresa sekretariátu SOFZ - sofz@zoznam.sk), ktoré sa týkajú ZMENY V ZÁKONE O SOCIÁLNOM POISTENÍ A DANI Z PRÍJMOV PLATNÉ OD 1.1.2011 (údaje R a DZ k nahláseniu do sociálnej poisťovne).

KR SOFZ

Školenie nových R SOFZ sa uskutoční dňa 25 - 26.3.2011 v priestoroch SOFZ ( Športová hala). Záujemcovia o školenie R sa môžu hlásiť na sekretariáte SOFZ tel. č. 0905218617 alebo u predsedu KR SOFZ p. Bobka na tel. č. 0915877247.

Seminár R a DZ SOFZ sa uskutoční dňa 27.3.2011(nedeľa) so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy (Markušovská cesta). Program seminára bude zverejnený v nasledujúcich Ú.S. SOFZ.

DK SOFZ

Prenesenie trestov:

DK SOFZ oznamuje, že do jarnej časti súťažného ročníka dochádza k preneseniu týchto nepodmienečných trestov pre hráčov:

4 stretnutia: HORVÁTH Ján (90 09 23) - FK Sp. Bystrany
                   FRIDMAN Marek (85 07 07) - FK Domaňovce

2 stretnutia: LESKOVJANSKÝ Maroš (95 01 27) - FK Teplička
                   KOŠÁR Tomáš (94 06 25) - FK Harichovce
                   MAJLÁTH Dušan (81 01 14) - FK Maria Huta
                   KURILA Ján (79 10 03) - FK Domaňovce

1 stretnutie: SEWCZUK Mikuláš (82 05 26) - FK Maria Huta

PETROV Martin (78 10 04) - FK Olcnava VOJTILA Michal (91 10 22) - FK Domaňovce
ČUJ Milan (78 07 24) - FK Jamník
FARKAŠOVSKÝ Ján (80 01 18) - FK Iliašovce
MURDŽÁK Matej (92 03 12) - FK Teplička

KASČÁK Ján (90 02 22) - FK Slovinky - do 04.10.2011

DK SOFZ jednotlivcom (hráči, funkcionári) a klubom oznamuje, že sa súčasne prenášajú aj podmienečné tresty v prípadoch, kde bola určená skúšobná doba v trvaní do konca súťažného ročníka 2010/2011.

DK SOFZ pripomína klubom povinnosť vykonať tresty uzavretia ihriska a jednotlivcom (funkcionári - tréneri, vedúci, lekári; kapitáni) tresty zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím.

DK SOFZ klubom pripomína povinnosť uhradiť všetky finančné pokuty pod hrozbou prijatia ďalších disciplinárnych opatrení (zastavenie pretekárskej činnosti družstva) - viď Ú.S. Hospodárka komisia.

HK SOFZ

Stav účtov FK SOFZ k 1.3.2011

Spišský Hrušov 59,75€
SŠM Bystrany 63,07€
Rudňany 3,31€
Harichovce 13,27€
Chrasť n/H 82,98€
Nálepkovo 61,41€
Olcnava 58,09€
Helcmanovce 106,21€
Kluknava 38,17€
SNV-Domaňovce 54,77€
Jamník 54,69€
Iliašovce 19,91€
Spišské Tomášovce 26,55€
Mníšek n/H 26,55€
Hrabušice 29,87€
Veľký Folkmár 69,7€
Hnilčík 58,09€
Margecany 29,87€
Sp. N. Ves 16,2€
Teplička 21,57€
AŠK Maria Huta 104,56€
Letanovce 169,19€
Matejovce n/H 56,43€
Markušovce 61,41€

Nedoplatky na účtoch FK SOFZ k 1.3.20011 - uhradiť do 31.3.2011 pod hrozbou zastavenia pretekárskej činnosti FK
Slovinky -68,71€, uhradiť 102,01€
Richnava - 43,15€, uhradiť 76,45€
Odorín - 116,17€, uhradiť 149,47€
Spartak Bystrany - 28,28€, uhradiť 58,58€

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628083