Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 15, 27.10.2010

Úradná správa SOFZ č. 15

Úradná správa ŠTK č.15/2010:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 14. kola 2. triedy dospelých: V. Folkmar "B"- Matejovce n/H na 3:0 v prospech družstva V. Folkmar „B". Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí

2. ŠTK upozorňuje R, DZ a FK - Matejovce n/H., že stretnutie 15.kola II.triedy dospelých: Richnava - Matejovce n/H. sa odohrá v UHČ t.j. o 14,00 hod. na ihrisku v Kluknave.

3. ŠTK na základe námietky a na základe správneho postupu R p. P. Šofranka v stretnutí 12.kola I.triedy dorastu: SŠM Bystrany - Margecany ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP t.j. 4:0 v prospech SŠM Bystrany

4. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 13. kola 1. triedy dorastencov: Letanovce- Hrabušice dňa 29.10.2010(piatok) o 14.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

DK SOFZ 

Zastavenie činnosti nepodmienečne :
1 stretnutie: JANEČKO Štefan (82 10 24) FK Domaňovce , DP1 5/a
                   JANOŠÍK Marián (90 12 10) FK Markušovce DP1 5/a
4 stretnutia : MAJLÁTH Dušan (81 01 14) FK Maria Huta , DP1 3/b
                   LESKOVJANSKÝ Maroš (95 01 27) FK Teplička , DP1 6/b
                   KURILA Ján (79 10 03) FK Domaňovce , DP1 3/b
                   KOŠÁR Tomáš (94 06 25) FK Harichovce , DP1 6/b

DK ukladá finančnú pokutu vo výške 66,39 € pre FK Matejovce n./H., za nenastúpenie na majstrovské stretnutie 14. kola II. triedy dospelých medzi FK V. Folkmár - FK Matejovce n./H. , podľa RS

DK ukladá finančnú pokutu vo výške 66,39 € pre FK Markušovce, za inzultáciu rozhodcu divákom po stretnutí 12. kola I.triedy dorastu medzi FK SNV B- FK Markušovce , podľa DP2 1/c a RS

DK ukladá FK SNV pokarhanie za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 12. kola I.triedy dorastu medzi FK SNV B- FK Markušovce podľa DP 2/6.

DK ukladá FK Slovinky pokarhanie za sťažený odchod výpravy hostí zo stretnutia I.A triedy 11. kola medzi FK Slovinky a FK Domaňovce podľa DP 2/1a .

Poplatky:
3,32€,-FK Matejovce n./H. , Maria Huta , Teplička , Domaňovce , Harichovce , SNV , Slovinky
4,98€ - FK Markušovce

 

 

 
KR SOFZ
Zmeny R a DZ na dni 30. a 31.10.2010

I.trieda dospelí 13.kolo 31.10.2010 o 14,00 hod.:
Sp.Bystrany - SŠM Bystrany o 10,30 hod. Marcin Kotrady Šoltes Tornay
Mníšek n/H. - Iliašovce o 10,30 hod. Silla za Šofranka, Tkáčik za VsFZ
Hnilčík - Nálepkovo Jančár za VsFZ
Sp.Hrušov - Olcnava Brezovaj za Kapustu
SNV-Domaňovce - Kluknava Pavlík za VsFZ

II.trieda dospelí 15.kolo 31.10.2010 o 14,00 hod.:
Slovinky - Letanovce Richnavský za Žigu M.
V.Folkmar „B" - Mária-Huta o 10,30 hod. Schlesinger za VsFZ
Richnava - Matejovce (v Kluknave) Rusnák Acksteinerová Grečko

I.trieda dorast 13.kolo 30.10.2010 o 14,00 hod.:
Sp.Bystrany - SŠM Bystrany Labaš M. za Staška
Letanovce - Hrabušice 29.10.2010 (piatok) o 14,00 hod. Halula Labaš T.

I.A trieda žiaci 13.kolo 30.10.2010 o 12,00 hod.:
Chrasť n/H. - Iliašovce Labaš M. za Staška
Slovinky - Olcnava Kotrady za VsFZ, Šofranko ruší sa delegácia

Opatrenie KR SOFZ podľa RS bod 7 pism. n.)
Roman Pecha 3 € +2 € +2 € zlé označenie súťaže, štadión, neuvádza na prednej strane zápisu dôvody pri 2 ŽK a následne ČK (12.kolo dospelí), kontrola hráčov podľa článku 113 SP v kategórií dorastu sa nevykonáva (12.kolo dorast), kontrola hráčov podľa článku 113 SP v kategórií žiakov sa nevykonáva (12.kolo I.A tr.žiaci)
Peter Šofranko 1 € zlé označenie súťaže (12.kolo dospelí)
Štefan Kunzo 3 € nepodpísané ČK na zadnej strane zápisu, chýba dátum, podpis R (I2.kolo dospelí)
Jozef Staško 1 € chýbajú podpisy kapitána a vedúceho mužstva po odovzdaní RP (14.kolo dorast)
Jozef Petruška 3 € neuvádza kontrolu hráčov podľa článku 113 SP (14.kolo dospelí)
Dávid Labaš 2 € neuvádza počet usporiadateľov, dátum, podpis R (14.kolo dopelí)
Michal Labaš 1 € chýba podpis lekára/zdravotníka pri zranenom hráčovi (12.kolo I.A trieda žiaci)

František Kapusta 1 € oneskorené doručenie správy DZ (13.kolo dospelí)
Jozef Slamený 1 € nedostačujúci počet správ DZ (1 ks) (14.kolo dospelí)
Miroslav Vall 1 € + 1 € nesprávne označenie kategórie súťaže, chýbajúce slovné hodnotenie známky pri hodnotení rozhodcov (12.kolo dospelých)

Obsadenie R a DZ na dni 6. a 7.11.2010

I.trieda dospelí 14.kolo 7.11.2010 o 13,30 hod.:

SŠM Bystrany - Kluknava Rusnák Petruška Klokočka Grečko
SNV-Domaňovce - Jamník VsFZ Duffek Kunzová VsFZ
Markušovce - Olcnava o 10,30 hod. Kunzo Š. Labaš T. Acksteinerová Legát
Sp.Hrušov - Odorín o 10,30 hod. Staško Pecha Zmij O. VsFZ
Chrasť n/H. - Nálepkovo Šofranko Dunka Olejník Š. Schlesinger
Hnilčík -Iliašovce Havrilla Palaščák Richnavský Brezovaj
Mníšek n/H. - Sp.Bystrany Silla Vaščura Medvec VsFZ

II.trieda dospelí 16.kolo 7.11.2010 o 13,30 hod.:

Richnava - Mária-Huta (v Kluknave 6.11.2010 o 13,30 hod.) Petruška Rusnák Klokočka VsFZ
Letanovce - V.Folkamr „B" Labaš T. Kunzo Š. Acksteinerová Podoben
Sp.Tomášovce - Slovinky Pecha Staško Zmij O. Vall

I.trieda dorast 14.kolo 6.11.2010 o 13,30 hod.:

Bystrany - SNV „B" VsFZ Kunzová
Margecany - Jamník Palaščák Silla
Markušovce - Harichovce Žiga M. Acksteinerová
Mníšek n/H. - Nálepkovo Zmij O.
Teplička - Chrasť n/H. Staško Šofranko
Letanovce - Sp.Bystrany Halula Havrilla

I.A trieda žiaci 14.kolo 6.11.2010 o 11,30 hod.:

Rudňany - Domaňovce o 10,30 hod. VsFZ
SNV „C" - Hrabušice Pecha Labaš T.
Markušovce - Olcnava Acksteinerová Žiga M.
Slovinky - Iliašovce Kunzová VsFZ
Chrasť n/H. - Odorín Labaš M. Labaš D.
Teplička - Sp.Hrušov Šofranko Staško
Harichovce - Letanovce o 10,00 hod.Rusnák Klokočka

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625031