Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 9, 14.9.2010

Úradná správa SOFZ č. 9

SEKRETARIÁT oznamuje FK, ktorých ihriská boli postihnuté záplavami, aby na základe rozhodnutia VV SFZ poslali žiadosť o poskytnutie finančnej a materiálnej dotácie na sekretariát SFZ ( Junácka 6, Bratislava, 832 80, žiadosť adresuje futbalový klub ) so zdôvodnením a fotodokumentáciou v termíne do 16.9.2010.

Úradná správa ŠTK č.9/2010:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 5.kola 1.triedy dorastencov Chrasť n/H- SNV „B" na 3:0 v prospech domácich. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 5.kola 1.A triedy žiakov: Olcnava- Rudňany a zároveň ponecháva výsledok predmetného stretnutia dosiahnutý na hracej ploche t.j. 0:10 v prospech hostí. Dôvod: pokles hráčov v mužstve domácich pod 7

3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 5. kola 2. triedy dospelých: Matejovce n/H - Sp. Tomášovce dňa 17.9.2010 o 15.00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

4. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1. triedy dospelých: Markušovce- Mníšek n/H dňa 15.9.2010 (streda) o 18.00 hod. na ihrisku v Sp. N. Vsi (umelá tráva- športová obuv bez kolíkov).

5. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1. triedy dorastencov: SŠM Bystrany- Teplička dňa 21.9.2010 (utorok) o 15.30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

6. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1. triedy dorastencov: Markušovce- Letanovce dňa 21.9.2010 (utorok) o 15.30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

7. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1. triedy dorastencov: Harichovce - Nálepkovo dňa 15.9.2010 (streda) o 15.30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

8. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1. triedy dorastencov: Jamník - Chrasť n/H dňa 15.9.2010 (streda) o 15.30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

9. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1.A triedy žiakov: Slovinky- Teplička dňa 22.9.2010 (streda) o 16.00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

10. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1.A triedy žiakov: Markušovce- Harichovce dňa 22.9.2010 (streda) o 16.00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

11. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1.A triedy žiakov: Domaňovce- Sp. Hrušov dňa 15.9.2010 (streda) o 13.30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

12. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 6. kola 1.A triedy žiakov: Hrabušice- Odorín dňa 15.9.2010 (streda) o 13.30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.

13. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola 1. triedy dorastencov: SNV „B"- Letanovce dňa 24.9.2010 (piatok) o 18.00 hod. na umelej tráve- športová obuv bez kolíkov. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

14. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola 1. triedy dorastencov: SNV „B"- Markušovce dňa 22.10.2010 (piatok) o 16.30 hod. na umelej tráve- športová obuv bez kolíkov. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

15. ŠTK upozorňuje FK 1. triedy dorastencov a 1.B triedy žiakov, že TJ Lokomotíva Margecany odohrá 10.kolo, 13.kolo a prípadné predohrávané 14.kolo v 1. triede dorastencov a 9.kolo a 11.kolo v 1.B triede žiakov v UHČ podľa Rozpisu SOFZ. Dôvod: nariadenie ŠTK.

16. ŠTK pozýva na deň 22.9.2010 o 17.00 hod. kapitána TJ Družstevník Letanovce p. Róberta Kubičara, kapitána Sp. Tomášovce p. Viktora Makulu, ako aj R Petra Jánoša a DZ Jozefa Tkáčika.

DK SOFZ
Zastavenie činnosti nepodmienečne :

4 stretnutia: POLAČEK Marián(730422) - FK Slovinky - podľa DP1 6/b
HORVÁTH František (850317) FK Sp. Bystrany - podľa DP1 6/b

3 stretnutia: FABRICI Jaroslav (671226) - FK Veľký Folkmár B - podľa DP1 3/b
2 stretnutia: POLAČEK Štefan (870804) - FK Slovinky - podľa DP1/5a

1 stretnutie: JABLONOVSKÝ Juraj (960101) - FK Helcmanovce- podľa DP1/1a

DK zamieta žiadosť hráča FK Letanovce - JOCHMAN Radoslav (761005) o odpustenie zvyšku trestu.

DK zamieta žiadosť hráča FK Mníšek n./H. - TÓTH Marek (841021) o odpustenie zvyšku trestu.

DK ukladá finančnú pokutu 33,19 € družstvu FK SNV „B" za nenastúpenie mužstva dorastu na majstrovské stretnutie 5.kola 1.triedy medzi FK Chrasť n/H- SNV „B".

Poplatky :
3,32 € - FK Letanovce , Mníšek n./H. , Veľký Folkmár B , Spartak Bystrany , Helcmanovce , SNV „B"
6,64 € - FK Slovinky

Zmeny v obsadení na dni 18.9. a 19.9.2010

I.trieda dospelí, 7.kolo 19.9. o 15,00 hod.:
Odorín - SŠM Bystrany o 10,30 hod.: Schlesinger za VsFZ
Nálepkovo - Olcnava Labaš D. Halula Acksteinerová Grečko, pôvodná delegácia sa ruší
Iliašovce - Jamník o 10,30 hod.: Žiga M. za Labaša M. Grečko za VsFZ
Spartak Bystrany - Kluknava Rusnák za VsFZ
Mníšek n/H - Domaňovce Staško za Sillu
Hnilčík - Markušovce Silla Palaščák Vall, Petruška ruší sa delegácia, Pecha ruší sa delegácia
Chrasť n/H - Sp. Hrušov Petruška Mičudová Podoben, pôvodná delegácia sa ruší

II.trieda dospelí, 9.kolo 19.9. o 15,00 hod:
Mária-Huta - Richnava Kunzo Ś. Labaš T. Kunzová Švarc
V.Folkmar „B" - Letanovce o 10,30 hod.: Žiga F. za Zmij O. Tkáčik za VsFZ
Slovinky - Sp.Tomášovce Pecha Dunka Brezovaj, Staško ruší sa delegácia, Labaš M. ruší sa delegácia

I.trieda dorast 7.kolo 18.9.2010 o 15,00 hod.:
Hrabušice - Jamník Kunzo V. za Halulu
Spartak Bystrany - SNV „B" Dunka za Labaša D.
Teplička - Mníšek n/H. Žiga M. za Labaša M.

I.A trieda žiaci 7.kolo 18.9.2010 o 13,00 hod.:
Iliašovce - Rudňany Kunzo V. za Halulu
Sp. Hrušov - Hrabušice Dunka za Labaša D.
Teplička - Markušovce Žiga M. za Labaša M.

I.B trieda žiaci 7.kolo 18.9. o 13,00 hod.:
V.Folkmar - Margecany o 11,30 hod. Olejník D. , pôvodná delegácia sa ruší
Helcmanovce - Mária-Huta o 11,30 hod. Džima za VsFZ
Mníšek n/H - Prakovce Medvec ruší sa delegácia

Dohrávky:
II.trieda dospelí 8.kolo 15.9.2010 o 15,30 hod.:
Letanovce - Slovinky Petruška Žiga M. Kunzová Schlesinger
Mária-Huta - V.Folkmar „B" Kotrady Silla Zmij O. Slamený
Matejovce n/H - Richnava Rusnák Kunzo Š Dunka Tkáčik

15.9.2010, 6.kolo I.trieda dospelí o 18,00 hod. (umelá tráva v SNV):
Markušovce - Mníšek n/H. Šofranko Kunzová Petruška Schlesinger

15.9.2010, 6.kolo I.trieda dorast o 15,30 hod.:
Harichovce - Nálepkovo Pecha
Jamník - Chrasť n/H. Martof Mičudová

15.9.2010, 6.kolo I.A trieda žiaci o 13,30 hod.:
Domaňovce - Sp.Hrušov Martof Mičudová
Hrabušice - Odorín Pecha

17.9.2010, 5.kolo II.trieda dospelí o 15,00 hod.:
Matejovce - Sp.Tomašovce Žiga M. Petruška Klokočka Tkáčik

21.9.2010, 6.kolo I.trieda dorast o 15,30 hod.:
SŠM Bystrany - Teplička Petruška Petruška ml.
Markušovce - Letanovce Klokočka Labaš M.

22.9.2010, 6.kolo I.A trieda žiaci o 16,00 hod.:
Slovinky - Teplička Petruška Petruška ml.
Markušovce - Harichovce Labaš M. Klokočka

24.9.2010, 8.kolo I.trieda dorastenci o 18,00 hod.:
SNV „B" - Letanovce Kunzo L. Kunzová

Obsadenie R a DZ na dni 25.9. a 26.9.2010

I.trieda dospelí 8.kolo 26.9.2010 o 15,00 hod.:
SŠM Bystrany - Sp.Hrušov Zmij O. Silla Vaščura Legát
Markušovce - Chrasť n/H. Šofranko Martof Richnavský Vall
SNV-Domaňovce - Hnilčík o 10,30 hod.:Kunzo Š. Rusnák Kunzová VsFZ
Kluknava - Mníšek n/H Labaš M. Labaš D. Medvec Grečko
Jamník - Sp.Bystrany VsFZ Staško Acksteinerová Schlesinger
Olcnava - Iliašovce o 10,30 hod.: Halula Labaš D. Žiga M. VsFZ
Odorín - Nálepkovo Petruška Klokočka Olejník Š. Podoben

II.trieda dospelí 10.kolo 26.9.2010 o 15,00 hod.:
Sp.Tomášovce - V.Folkmar „B" Pecha Jánoš Mičudová Slamený
Letanovce - Richnava Rusnák Kunzo Š. Kunzová Brezovaj
Mária-Huta - Matejovce o 10,30 hod.: Silla Zmij O. Palaščák Kapusta

I.trieda dorast 8.kolo 25.9.2010 o 15,00 hod.:
SŠM Bystrany - Mníšek n/H. Martof Jánoš
Markušovce - Teplička Halula Acksteinerová
SNV „B" - Letanovce 26.9. o 12,45 hod. (Poráč): Martof Šofranko
Jamník - Sp.Bystrany Rusnák Kunzová
Harichovce - Hrabušice Petruška Mičudová
Nálepkovo - Chrasť n/H. Klokočka Labaš M.

I.A trieda žiaci 8.kolo 25.9.2010 o 13,00 hod.:
Rudňany - Slovinky o 10,30 hod.: Labaš M. Klokočka
Markušovce - Chrasť n/H. Acksteinerová Halula
SNV „C" - Teplička (Poráč) Staško Dunka
Domaňovce - Harichovce Kunzová Rusnák
Hrabušice - Letanovce Pecha Olejník
Olcnava - Sp.Hrušov Jánoš Martof
Iliašovce - Odorín Petruška Mičudová

I.B trieda žiaci 8.kolo 25.9.2010 o 13,00 hod.:
Jaklovce - V.Folkmar o 12,00 hod.: VsFZ Palaščák
Mária-Huta - Kluknava o 13,30 hod.:VsFZ Vaščura
Prakovce - Helcmanovce 26.9. o 12,45 hod.: VsFZ
Hnilčík - Mníšek n/H. Zmij O. Medvec

KR PD R Tomášovi Labašovi na 3 stretnutia vo funkcii R dospelých za nedostatky v stretnutí I.triedy dospelých Olcnava - Odorín

KR PD R Marcelovi Duffekovi na 2 stretnutia za nedostatky v stretnutí I.triedy dospelých Kluknava - Iliašovce

Opatrenia KR SOFZ podľa RS bod 7 písmeno „n":
Peter Jánoš 3 € (konfrontácia, ostaršenie)
Miroslav Halul.a 1 € (hrací čas)
Vladimír Vaščura 1 € (počet divákov, lekár domácich)
KR upozorňuje menovaných na dodržanie postupu podľa RS.


 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569208