Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 6, 25.8.2010

Úradná správa SOFZ č. 6

Úradná správa ŠTK č.6/2010:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 3.kola 1. triedy dorastencov: Letanovce- Odorín na 3:0 v prospech mužstva Letanovce. Dôvod: Neúčasť hostí na stretnutí.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 3.kola 1.B triedy žiakov: Helcmanovce- Kluknava na 3:0 v prospech mužstva Helcmanoviec. Dôvod: Neúčasť hostí na stretnutí.

3. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 4.kola 1. triedy dorastencov: Sp. N Ves - Nálepkovo dňa 1.9.2010 o 15.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

4. ŠTK na základe listu TJ Družstevník Odorín (dorast) berie na vedomie počnúc 4. kolom odhlásenie družstva dorastencov z 1.triedy, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los.

5. ŠTK na základe listu TJ Slovan Richnava (žiaci) berie na vedomie počnúc 4. kolom odhlásenie družstva žiakov z 1.B triedy, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, R a DZ SOFZ na používanie zápisov o stretnutí , ktoré sú uverejnené na stránke www.sofz.sk- dokumenty.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje FK o zaslanie zoznamov družstiev pod ďalšími disciplinárnymi následkami:
1. trieda dospelí: Kluknava,
2. trieda dospelí: Sp. Tomášovce, V. Folkmar.
1. A trieda žiakov: Rudňany.
1. B trieda žiakov: Kluknava,

8. ŠTK upozorňuje FK, R a DZ, že najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 31.8.2010 (utorok) od 16.00 hod. Z uvedeného dôvodu dôrazne upozorňuje R a DZ o zasielanie zápisov a správ zo stretnutí doporučene 1.triedou v pondelok dňa 30.8.2010.

DK SOFZ 

DK SOFZ na návrh ŠTK ukladá FK Odorín finančnú pokutu vo výške 33,19 € za nenastúpenie mužstva dorastu na majstrovské stretnutie 3. kola I. triedy dorastu medzi FK Letanovce- FK Odorín podľa RS čl. 7 bod h.).

DK SOFZ na návrh ŠTK udeľuje FK Odorín finančnú pokutu vo výške 99,58 € za odhlásenie družstva dorastu zo súťažného ročníka 2010/2011 podľa RS čl. 7 bod m.)

DK SOFZ dňom 25.8.2010 mení trest na podmienečný na 1 stretnutie do konca jesennej časti súťažného ročníka 2010/2011 hráčovi FK Iliašovce Lukáš NOVÁK (860210) .

DK SOFZ po objasnení okolností v majstrovskom stretnutí 3. kola I. triedy dospelých medzi FK Nálepkovo- FK Markušovce na základe správy delegáta stretnutia upúšťa od trestu pre hráča FK Markušovce Jánošík Marián (90 12 10) , podľa DP1 čl. 18

DK SOFZ na návrh ŠTK ukladá FK Kluknava finančnú pokutu vo výške 33,19 € za nenastúpenie mužstva žiakov na majstrovské stretnutie 3. kola I.B triedy žiakov medzi FK Helcmanovce - FK Kluknava podľa RS čl. 7 bod h.).

DK SOFZ na návrh ŠTK udeľuje FK Richnava finančnú pokutu vo výške 99,58 € za odhlásenie družstva žiakov zo súťažného ročníka 2010/2011 podľa RS čl. 7 bod m.)

DK ukladá finančnú pokutu vo výške 6,64 € za nezaslanie zoznamu mužstiev , podľa RS týmto FK :
1. trieda dospelí: Kluknava,
2. trieda dospelí: Sp. Tomášovce, V. Folkmar.
1. A trieda žiakov: Rudňany.
1. B trieda žiakov: Kluknava,

Poplatky :

3,32 € - FK Iliašovce Kluknava , Richnava
6,64 € - FK Odorín

KR SOFZ
Zmeny v obsadení R a DZ na deň 28,29.8.2010

1.trieda dospelí, 4. kolo, 29.8.2010 o16.00 hod
SŠM Bystrany - Hnilčík Kunzo V. za Medveca
Chrasť n/H - Mníšek o 10.30 hod. Kotrady za VsFZ, Kunzo L. za Valla ako DZ
Sp.Hrušov - Spartak Bystrany Bartko za Rusnaka
Markušovce - Iliašovce Kunzo Lad. za VsFZ
Domaňovce - Nálepkovo o 10.30 hod. Jančár za Rusnáka
Kluknava - Odorín Pavlovský za Regeca

2.trieda dospelí, 4. kolo, 29.8.2010 o16.00 hod
Letanovce - Matejovce Vall za VsFZ ako DZ
Sp.Tomášovce - Richnava o 10.30 hod. Vall za Schlesingera ako DZ

1.trieda dorast , 4. kolo, 28.8.2010 o 16.00 hod.
Markušovce - Hrabušice Pecha za Regeca
SNV B - Nálepkovo ,1.9.2010 o 15.00 hod. /Poráč/ Martof , Acksteinerova

1.A trieda žiaci, 4. kolo, 28.8.2010 o 14.00 hod.
Slovinky - Letanovce Rusnák ruší sa delegácia
Markušovce - Sp.Hrušov Pecha za Regeca
Domaňovce - Iliašovce Kunzo Vl. Za Rusnáka
Hrabušice - Olcnava Mičudová ruší sa delegácia

1.B trieda žiaci , 4. kolo, 28.8.2010 o 14.00 hod.
V.Folkmár B - Helcmanovce o 11.30 hod. Baldovský ,pôvodná delegácia sa ruší
M.Huta - Nálepkovo , Pecha ruší sa delegácia
Prakovce - Hnilčík , 29.8.2010 Medvec ruší sa delegácia

2.liga SMŽ/J , 28.8.2010 o 10.00 a 11.45 hod
Gelnica - Šaca Kotrady za OFZ
Smižany - Krompachy Žiga M. za OFZ aj dorast

Zmena tel .čísla : Medvec Daniel MOB : 0904576931
KR PD na 2 stretnutia vo funkcii R dospelích : Gbúrová , Richnavský za neskorý príchod na stretnutie 3.kola , 1.triedy dospelích Jamník - SŠM Bystrany

Opatrenie KR SOFZ podľa RS bod 7 pism. n.)
O. Zmij- 2€( 3. kolo- žiaci- Hnilčík- Mária- Huta- zadná strana zápisu -ved. mužstva, lekár)
Silla- 1€(3. kolo- žiaci- Nálepkovo- Jaklovce- výsledok konfrontácie hráčov)
Regec- 2€( 3. kolo- žiaci- Letanovce- Chrasť n/H- neuvádza začiatok stretnutia, hrací čas)

KR berie na vedomie úhradu P. Zmija podľa RS bod 7 písm. n) a zároveň berie na vedomie jeho ospravedlnenie do prihlásenia.

Obsadenie R a DZ na deň 1.9.2010:

II.trieda dospelí 5.kolo 1.9.2010 o 16,30 hod.:

Slovinky - Richnava                            Kotrady           Rusnák Dunka              Slamený

Matejovce n/H. - Sp.Tomášovce        Žiga M.            Labaš D.          Jánoš               Tkáčik

Mária Huta - Letanovce                      Pavlovský        Halula              Klokočka        Brezovaj

Obsadenie R a DZ na dni 4. a 5.9.2010:

I.trieda dospelí 5.kolo 5.9.2010 o 15,30 hod.:

Olcnava  - SŠM Bystrany                    Labaš. M         Šofranko          Jánoš               Podoben

Odorín - Jamník                                  VsFZ               Staško             Acksteinerová  Schlesinger

Nálepkovo - Kluknava o 10,30 hod.   VsFZ               Rusnák Dunka              VsFZ

Iliašovce - Domaňovce                        Kunzo Š.         Pecha               Kunzová          Vall

Sp. Bystrany - Markušovce o 10,30 hod.Labaš D.     Halula              Labaš T.          VsFZ

Mníšek n/H. - Sp. Hrušov                   Silla                  Zmij O.            Gbúrová          Kapusta

Hnilčík - Chrasť n/H.                           Petruška          Duffek              Klokočka        Grečko

II.trieda dospelí 6.kolo 5.9.2010 o 15,30 hod.:

Sp. Tomášovce - Mária Huta              VsFZ               VsFZ               Macko             Fógel

Slovinky - Matejovce n/H.                  Martof             Vaščura           Medvec           Legát

V. Folkmar „B" - Richnava 4.9. o 15,30 hod. Silla      Richnavský      Vaščura           VsFZ

I.trieda dorast 5.kolo 4.9.2010 o 15,30 hod.:

Harichovce - SŠM Bystrany                Rusnák Kunzová

Nálepkovo - Jamník                            Kotrady           Gbúrová

Chrasť n/H. - SNV „B"                      Halula              Labaš D.

Hrabušice - Margecany                       Staško             Duffek

Sp. Bystrany - Markušovce                 Labaš T.          Olejník Š.

Letanovce - Mníšek n/H.                     Petruška          Acksteinerová

I.A trieda žiaci 5.kolo 4.9.2010 o 13,30 hod.:

Olcnava - Rudňany                              Labaš D.          Halula

Iliašovce - Hrabušice                           Martof             Mičudová

Odorín - Domaňovce                          Kunzová          Klokočka

Sp. Hrušov - SNV „C"                       Žiga M.            Šofranko

Letanovce - Markušovce                    Staško             Duffek

Harichovce - Slovinky  o 10,00 hod. Jánoš                 Dunka

Teplička - Chrasť n/H.                        Dunka              Jánoš

I.B trieda žiaci 5.kolo 4.9.2010 o 13,30 hod.:

Nálepkovo - Prakovce                        Petruška          Acksteinerová

Mníšek n/H. - Jaklovce                       Gbúrová          Kotrady

Helcmanovce - Margecany o 11,30 hod. VsFZ

Kluknava - V. Folkmar                       Zmij O.            Richnavský

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625677