Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 43, 19.5.2010

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 20.6.2010 (nedeľa) o 14.30 hod. na ihrisku víťaza 1. triedy dospelých SOFZ.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK kontumuje stretnutie 14. kola I. triedy dorastencov: Harichovce- Kluknava na 3:0 v prospech Harichoviec. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola II. triedy dorastencov: Odorín- Sp. Bystrany na 0:3 v prospech Sp. Bystrany. Dôvod: pokles hráčov v mužstve domácich pod 7.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 24. kola II. triedy dospelých: Sp. N. Ves „B"- Richnava na 0:3 v prospech Richnavy. Dôvod: neúčasť domácich na stretnutí.

4. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 24. kola II. triedy dospelých: Matejovce n/H- Švedlár dňa 28.5.2010 (piatok) o 17.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

5. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 22. kola 1. triedy dospelých: Bystrany- Iliašovce dňa 28.5.2010 (piatok) o 17.00 hod.

6. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 24. kola 2. triedy dospelých: Sp. Tomášovce- Sp. Bystrany dňa 28.5.2010 (piatok) o 17.00 hod.

7. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 14. kola 1.triedy dorastencov: Hrabušice- Jamník dňa 28.5.2010 (piatok) o 17.00 hod.

8. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 10. kola 2.triedy dorastencov: SŠM Bystrany- Sp. N. Ves „B" 28.5.2010 (piatok) o 14.45 hod.

9. ŠTK na základe listu FK Sp. N. Ves „B" berie na vedomie počnúc 25. kolom odhlásenie „B" mužstva dospelých zo súťaže 2. triedy dospelých a zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Mužstvá vo vylosovaní majú voľný los.

10. ŠTK oznamuje, že stretnutie Výberu SOFZ proti víťazovi 1. triedy dospelých sa uskutoční dňa 20.6.2010 (nedeľa) o 17.00 hod. na ihrisku víťaza 1. triedy dospelých. Z uvedeného dôvodu ŠTK vyzýva FK 1. triedy dospelých o nahlásenie nominovaných hráčov do Výberu SOFZ v termíne do 9.6.2010 na sekretariát SOFZ. Tréner Výberu SOFZ: p. JOCHMAN Milan

11. ŠTK vyzýva všetkých funkcionárov na predkladanie pripomienok k tvorbe Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník 2010/2011.


DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne (jednotlivci):

4 stretnutia: JANEČKO Štefan (82 10 24) - FK SNV-Domaňovce - DP1/3b od 17.05.2010
                  GONDA Pavol (85 06 18) - FK SNV-Domaňovce - DP1/3b od 17.05.2010


Finančné pokuty:

DK SOFZ ukladá FK Kluknava finančnú pokutu vo výške 33,19 € za II. nenastúpenie mužstva dorastu v súťažnom ročníku 2009/2010 na zápas 14. kola I. triedy dorastu medzi FK Harichovce a FK Kluknava (pokutu je nutné uhradiť do 15 dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia DK v úradnej správe pod disciplinárnymi následkami - zastavenie pretekárskej činnosti potrestaného družstva a doklad o zaplatení predložiť DK).

DK SOFZ ukladá FK Sp. Nová Ves „B" finančnú pokutu vo výške 66,39 € za II. nenastúpenie mužstva dospelých v súťažnom ročníku 2009/2010 na zápas 24. kola II. triedy dospelých medzi FK Sp. Nová Ves „B" - FK Richnava (pokutu je nutné uhradiť do 15 dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia DK v úradnej správe pod disciplinárnymi následkami - zastavenie pretekárskej činnosti potrestaného družstva a doklad o zaplatení predložiť DK).

DK SOFZ opätovne oznamuje FK Matejovce nad./Hor., že ich námietka voči udelenej finančnej pokute nesplnenia náležitostí odvolania v zmysle ust. čl. 25 DP, a preto je potrebné ju uhradiť.

DK SOFZ ukladá FK Sp. Nová Ves „B" finančnú pokutu vo výške 99,58 € za odhlásenie mužstva dospelých v súťažnom ročníku 2009/2010 podľa časti A) bod 7) písm. e) RS.


Poplatky:
3,32 € - FK SNV-Domaňovce (2x1,66 €), Kluknava, Sp. Nová Ves „B"


KR SOFZ 

Zmeny R a DZ na dni 22. a 23.5 .2010

I. trieda dospelí 23.5. 2010, 23.kolo o 17,00 hod.:

Bystrany - Sp. Hrušov Jančár za Labaša M.
Iliašovce - Letanovce o 10.30 hod. Kotrády ako R, Tkáčik ako VsFZ
Mníšek n/H - Odorín Martinko, Staško, Regec, Kapusta
Markušovce - Chrasť n/H Legát ako DZ
Nálepkovo - Poráč Baldovský za Bartka, Pavlík ako DZ
Domaňovce - Hnilčík Bartko za VsFZ

II. trieda dospelí 23.5. 2010, 25. kolo o 17,00 hod.

Švedlár - SNV B ruší sa delegácia
Sp. Bystrany - Slovinky 22.5.2010 Džima, Mihaliková, Kertes, Tkáčik

I. trieda dorast, 22.5. 2010, 15. kolo o 13,30 hod.

Mníšek n/H - Harichovce Vaščura ruší sa delegácia

II. trieda dorast, 22.5. 2010, 11. kolo o 13,30 hod.

Sp. Bystrany - SNV B o 14.45 hod. Kertes ako R

I. trieda žiaci, 22.5. 2010, 19. kolo o 11,30 hod.

Rudňany - Jaklovce o 10.30 hod. Labaš T., Kunzová
Helcmanovce - Kluknava Zmij O. ako R, Vaščura ruší sa delegácia
Prakovce - Chrasť n/H Kotrady za VsFZ

Obsadenie R a DZ na dni 29. a 30.5. 2010

I. trieda dospelí 30.5. 2010, 24.kolo o 17,00 hod.:

Sp. Hrušov - Domaňovce Labaš M., Gburová, Zmij O., Legát
Hnilčík - Nálepkovo Petruška, Martof, Vaščura, Schlesinger
Poráč - Markušovce Kunzo Š., VsFZ, Kunzová, Podoben
Chrasť n/H - Olcnava Martinko, Zmij P., Duffek, Vall
Jamník - Mníšek n/H VsFZ, Halula, Jánoš, VsFZ
Odorín - Iliašovce Staško, Regec, Pecha, Brezovaj
Letanovce - Bystrany Kertes, Bartko, Klokočka, VsFZ

II. trieda dospelí 30.5. 2010, 26. kolo o 10,30 hod.

Slovinky - Richnava Rusnák, Labaš D., Dunka, VsFZ
Sp. Tomášovce - Švedlár Regec, Staško, Pecha, Slamený

I. trieda dorast, 29.5. 2010, 16. kolo o 13,30 hod.

Markušovce - Kluknava Labaš D., Jánoš
Nálepkovo - Mníšek n/H Petruška, Klokočka
Harichovce - Jamník Halula
Teplička - Olcnava Labaš M., Labaš T.
Hrabušice - Chrasť n/H Kertes, Acksteinerová

II. trieda dorast, 29.5. 2010, 12. kolo o 13,30 hod.

SŠM Bystrany - Spartak Bystrany Rusnák
Odorín - Jaklovce Regec, Mičudová
Letanovce - Margecany Dunka, Martof

I. trieda žiaci, 29.5. 2010, 20. kolo o 11,30 hod.

Jaklovce - Slovinky o 13.30 hod. Pecha
Hrabušice - Prakovce Kertes, Acksteinerová
Chrasť n/H - Harichovce Rusnák
V. Folkmar - Helcmanovce o 13.30 hod. Zmij O., Vaščura
Kluknava - Margecany Pecha
SNV B - Rudňany o 14.00 hod. Bartko, Kunzová

II. trieda žiaci, 29.5. 2010, 20. kolo o 11,30 hod.

Teplička - Iliašovce Labaš T., Labaš M.
Odorín - Richnava Regec, Mičudová
Olcnava - Sp. Hrušov Bartko, Kunzová
Poráč - Markušovce Jánoš, Labaš D.
Hnilčík - Nálepkovo Klokočka, Petruška
Mníšek n/H - Letanovce Zmij P., Gburová

Dohrávky: 

I. trieda dospelí 28.5. 2010, 22. kolo o 17.00 hod.

SŠM Bystrany - Iliašovce Rusnák, Petruška, Klokočka, Podoben

II. trieda dospelí 28.5. 2010, 24. kolo o 17,00 hod.

Sp. Tomášovce - Spartak Bystrany Bartko, Labaš D., Kunzová, Vall
Matejovce n/H - Švedlár Kertes, Kunzo Š., Labaš M., Grečko

I. trieda dorast, 28.5. 2010, 14. kolo o 17,00 hod.

Hrabušice - Jamník Martinko

II. trieda dorast, 28.5. 2010, 10. kolo o 14,45 hod.

SŠM Bystrany - SNV B Petruška, Klokočka, Podoben

KR berie na vedomie sťažnosť ŠK 1951 SNV - Domaňovce a považuje sťažnosť za neopodstatnenú, ktorá je v rozpore so správou DZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1527332