Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 42, 12.5.2010

Úradná správa SOFZ č. 42
Úradná správa ŠTK č.42/2010:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 23. kola II. triedy dospelých: Richnava- Matejovce n/H a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na hracej ploche t.j. 6:0 v prospech Richnavy. Dôvod: pokles hráčov hostí pod 7.

2. ŠTK na základe šetrenia námietky kontumuje stretnutie 17.kola 1.riedy žiakov: Harichovce- Sp. N. Ves „B" z 0:3 na 3:0 v prospech Harichoviec podľa článku 100/i SP.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 14. kola II. triedy žiakov : Hnilčík - Olcnava na 3:0 v prospech Hnilčíka. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

4. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 10. kola 2. triedy dorastencov: Odorín- Spartak Bystrany 15.5.2010 (sobota) o 9.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

5. ŠTK vyzýva všetkých funkcionárov na predkladanie pripomienok k tvorbe Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník 2010/2011.

Úradná správa DK č. 42

Zastavenie činnosti nepodmienečne (jednotlivci):

4 týždne: ENEKES Dávid (95 05 03) - FK Helcmanovce - DP1/6/Ib od 09.05.2010
              JABLONOVSKÝ Juraj (96 01 01) - FK Helcmanovce - DP1/6/Ib od 09.05.2010

1 stretnutie: ORDZOVENSKÝ Martin (88 04 08) - FK Iliašovce - DP1/5a

DK SOFZ zamieta žiadosť hráča FK Richnava - BANDŽUCH Stanislav (88 04 24) o odpustenie zvyšku trestu zákazu pretekárskej činnosti.

DK SOFZ ukladá osobe uvedenej v zápise o stretnutí ako lekár mužstva dospelých FK Jamník - GRIVALSKÝ Ján (57 06 17) trest zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím do konca súťažného ročníka 2009/2010 za HNS voči AR2 po zápase 21. kola I. triedy dospelých medzi FK Nálepkovo - FK Jamník.

DK SOFZ ukladá R - MARTOF Matúš trest zákazu výkonu funkcie R vo všetkých súťažiach riadených SOFZ v trvaní 2 týždňov od 13.05.2010 podľa DP3/4b za nedostatky pri vyplňovaní zápisu zo stretnutia 17. kola II. triedy žiakov medzi FK Sp. Hrušov - FK Mníšek n/Hnilcom (neuvedenie súťaže, kola a mužstva hostí).

Finančné pokuty:

DK SOFZ ukladá FK Olcnava finančnú pokutu vo výške 33,19 € za I. nenastúpenie mužstva dorastu v súťažnom ročníku 2009/2010 na zápas 14. kola II. triedy dorastu medzi FK Hnilčík a FK Olcnava (pokutu je nutné uhradiť do 15 dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia DK v úradnej správe pod disciplinárnymi následkami a doklad o zaplatení predložiť DK).

DK SOFZ ukladá FK Sp. Nová Ves „B" finančnú pokutu vo výške 66,39 € za I. nenastúpenie mužstva dospelých v súťažnom ročníku 2009/2010 na zápas 23. kola II. triedy dospelých medzi FK Sp. Bystrany a FK Sp. Nová Ves „B" (pokutu je nutné uhradiť do 15 dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia DK v úradnej správe pod disciplinárnymi následkami a doklad o zaplatení predložiť DK).

DK SOFZ dôrazne upozorňuje FK Sp. Nová Ves „B" a FK Matejovce n/Hor. na povinnosť predložiť DK do dňa 18.05.2010 doklad o zaplatení finančných pokút, ktoré im boli udelené.

Doplnenie rozhodnutia:

DK SOFZ dopĺňa výrok o treste z úradnej správy č. 41 zo dňa 05.05.2010 týkajúci sa trestu zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím u vedúceho mužstva žiakov FK Slovinky - HUDEC Jozef (74 07 11) tak, že výkon tohto trestu trvá do konca súťažného ročníka 2009/2010.

Poplatky:
1,66 € - FK Richnava
3,32 € - FK Olcnava, Sp. N. Ves „B", Iliašovce, Jamník
6,64 € - FK Helcmanovce

KR SOFZ 
Zmeny v obsadení R a DZ na dni 15. a 16.5.2010

I.trieda dospelí 22.kolo o 17,00 hod.:

Sp.Hrušov - Hnilčík Marcin za Duffeka ako AR1 Tkáčik za VsFZ
Poráč - SNV-Domaňovce Mihaliková za VsFZ
Chrasť - Nálepkovo o 10,30 hod. Tkáčik za VsFZ
Jamník - Markušovce Jančár za Labaša M. Regec za Halulu
Odorín - Olcnava Podoben za Legáta
SŠM Bystrany - Iliašovce o 10,30 hod. Rusnák za Halulu

II.trieda dospelí 24.kolo o 17,00 hod.:

Sp.Tomášovce - Sp.Bystrany Kunzo V. za VsFZ
SNV „B" - Richnava Kertes ako R Kunzo Š. ako AR1

I.trieda dorast 14.kolo 15.5.2010 o 13,30 hod.:

Hrabušice - Jamník Martinko ako R Rusnák ruší sa delegácia
Halula ruší sa delegácia

II.trieda dorast 10.kolo 15.5.2010 o 13,30 hod.:

Bystrany - SNV „B" Šofranko ruší sa delegácia
Odorín - Sp.Bystrany 15.5.2010 o 9,00 hod.: Labaš M. Jánoš

I.trieda žiaci 18.kolo 15.5.2010 o 11,30 hod.:

V.Folkmar - Prakovce o 13,30 hod. Vaščura ako R
Rudňany - Margecany o 10,30 hod. Jančár za VsFZ

II.trieda žiaci 18.kolo 15.5.2010 o 11,30 hod.:

Olcnava - Iliašovce Šofranko ruší sa delegácia
Hnilčík - Sp.Hrušov Martinko ruší sa delegácia

KR opätovne dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov na uvádzanie napomínaných a vylúčených hráčov na prednej strane zápisu o stretnutí ako aj na kópiách zápisu o stretnutí, ktoré odovzdávajú klubom, pod disciplinárnymi následkami.

KR nariaďuje DZ kontrolovať vypísaný zápis o stretnutí rozhodcom (zapísanie OT) pred odovzdaním na podpis kapitánom a vedúcim družstva, pod disciplinárnymi následkami.

Obsadenie R a DZ na dni 22. a 23.5 .2010

I. trieda dospelí 23.5. 2010, 23.kolo o 17,00 hod.:

Bystrany - Sp. Hrušov Labaš M., Zmij P., Jánoš, Grečko
Iliašovce - Letanovce o 10.30 hod. VsFZ, Labaš D., Dunka, VsFZ
Mníšek n/H - Odorín Petruška, Pecha, Duffek, Kapusta
Olcnava - Jamník o 10.30 hod. Staško, Regec, Martinko, Schlesinger
Markušovce - Chrasť n/H Halula, Kunzo Š., Vaščura, VsFZ
Nálepkovo - Poráč Bartko, Zmij O., Gburová, VsFZ
Domaňovce - Hnilčík VsFZ, Kertes, Kunzová, Slamený

II. trieda dospelí 23.5. 2010, 25. kolo o 17,00 hod.

Švedlár - SNV B Martinko, Staško, Regec, Vall
Richnava - Sp. Tomášovce Pecha, Petruška, Duffek, Podoben
Sp. Bystrany - Slovinky 22.5.2010 VsFZ, VsFZ, Kertes, VsFZ

I. trieda dorast, 22.5. 2010, 15. kolo o 13,30 hod.

Chrasť n/H - Markušovce Šofranko, Labaš D.
Olcnava - Hrabušice Martinko, Klokočka
Jamník - Teplička Bartko, Acksteinerová
Mníšek n/H - Harichovce Zmij O., Vaščura
Kluknava - Nálepkovo Rusnák

II. trieda dorast, 22.5. 2010, 11. kolo o 13,30 hod.

Margecany - Bystrany Zmij P., Gburová
Jaklovce - Letanovce Pecha, Jánoš
Sp. Bystrany - SNV B o 14.30 hod. VsFZ, Kertes

I. trieda žiaci, 22.5. 2010, 19. kolo o 11,30 hod.

Rudňany - Jaklovce o 10.30 hod. VsFZ, Kunzová
Margecany - SNV B Gburová, Zmij P.
Helcmanovce - Kluknava Vaščura, Zmij O.
Harichovce - V. Folkmar o 10.30 hod. Dunka
Prakovce - Chrasť n/H VsFZ
Slovinky - Hrabušice Klokočka, Martinko

II. trieda žiaci, 22.5. 2010, 19. kolo o 11,30 hod.

Letanovce - Teplička Regec, Mičudová
Nálepkovo - Mníšek n/H Petruška
Markušovce - Hnilčík Bartko, Acksteinerová
Sp. Hrušov - Poráč Jánoš, Pecha
Richnava - Olcnava Labaš D., Šofranko
Iliašovce - Odorín Staško

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625794