Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 38

Úradná správa SOFZ č. 38, 14.4.2010

Úradná správa ŠTK č.38/2010:

1. ŠTK v zmysle čl. 16 bod 4. SP upozorňuje FK SOFZ, že počnúc súťažným ročníkom 2010/2011 dôjde k úprave v organizácií súťaží žiakov z ekonomických dôvodov FK(cestovné náklady na stretnutia) a to nasledovne: Z terajšej I. a II. triedy žiakov v novom súťažnom ročníku 2010/2011 budú vytvorené I. A a I. B trieda žiakov. I. A trieda žiakov (skupina SNV- od Krompách po Hrabušice) a I. B trieda (Hnilecký región- od Richnavy po Hnilčík). Víťazi oboch skupín odohrajú po skončení príslušného súťažného ročníka kvalifikačné stretnutie o postup do súťaží riadených VsFZ (podmienkou je vytvorenie dvojičiek).

2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 17. kola 2. triedy dospelých Spartak Bystrany - Sp. Tomášovce dňa 23.04.2010 (piatok) o 17.00 hod. Dôvod: nepriaznivé poveternostné podmienky.

3. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 14. kola 1. triedy žiakov Sp. Nová Ves „B" - Hrabušice dňa 17.4.2010 o 16.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

4. Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 20.4.2010 (utorok) od 16.00hod. Z uvedeného dôvodu vyzýva R a DZ o zaslanie zápisov o stretnutí a správ DZ v pondelok doporučene 1.triedou.

Úradná správa DK č. 38

DK pod hrozbou disciplinárnych opatrení dôrazne upozorňuje všetky kluby, že podľa článku 9 ods. 4 DP ako aj podľa RS sú povinné zaplatiť finančnú pokutu do 15 dní odo dňa, kedy bolo rozhodnutie DK o uložení finančnej pokuty oznámené bez toho, aby museli byť na dodržanie lehoty výslovne upozornené.

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

6 stretnutí: BANDŽUCH Stanislav (88 04 24) - FK Richnava - DP1/6/Ib - od 15.04.2010
4 stretnutia : NOVOTNÝ Peter (90 12 23) - FK Slovinky - DP1/6/Ib - od 15.04.2010
3 stretnutia: PETROVSKÝ Radomír (79 04 05) - FK Sp. Tomašovce - DP1/3b - od 15.04.2010
1 stretnutie : GÖLLNER Valter (81 08 10) - FK Nálepkovo - DP1 /1a - od 15.04.2010

DK SOFZ ukladá hráčovi FK Švedlár - KOTLÁR Tibor (83 08 05) trest zákazu činnosti v trvaní 1 stretnutia podľa DP1/5a a súčasne rozhodla, že zvyšok trestu zastavenia činnosti v trvaní 1 stretnutia, ktorého výkon mu bol amnestiou podmienečne odložený, vykoná, čo znamená, že hráč má zastavenú činnosť na 2 súťažné stretnutia.

DK SOFZ ukladá FK Nálepkovo finančnú pokutu vo výške 19,92 € za nerešpektovanie rozhodnutia DK (ÚS č. 36) spočívajúceho vo výkone OPREMČÁKA Vendelína ako trénera mužstva počas zápasu 13. kola II. triedy žiakov medzi FK Iliašovce- Nálepkovo aj napriek uloženému trestu zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s majstrovským futbalovým stretnutím do konca súťažného ročníka 2009/2010 podľa RS .

DK pod hrozbou disciplinárnych opatrení dôrazne upozorňuje rozhodcov na dôsledné vyplňovanie zápisov o stretnutí v prípade napomínaných hráčov, kedy je potrebné uvádzať napomínaných hráčov tak v hornej ako aj dolnej časti prednej strany zápisu.

Poplatky:
6,64 € - FK Nálepkovo
3,32 € - FK Sp. Tomašovce, Švedlár, Richnava, Slovinky

KR SOFZ

Zmeny v obsadení na dni 17. a 18.4.2010
I.trieda dospelí 18.kolo 18.4.2010 o 16.00 hod.:

Sp.Hrušov - Chrasť n/H. Martinko ako AR2
Jamník - Poráč Džima ako R
Odorín - Hnilčík Klokočka za Jánoša
SŠM Bystrany - Nálepkovo Pavlovský ako R za Martinka  Legát za Schlesingera
Iliašovce - Markušovce Mihaliková ako R Baldovský ako AR2 Švarc za Kapustu

Letanovce - SNV - Domaňovce Schlesinger za Legáta

II.trieda dospelí 20.kolo 18.4.2010 o 16,00 hod.:

Slovinky - Švedlár Klokočka ruší sa delegácia
I.trieda dorast 10.kolo 17.4.2010 o 13,30 hod.:

Chrasť n/H. - Nálepkovo Baldovský za VsFZ
I.trieda žiaci 14.kolo 17.4.2010 o 16.00 hod.:

SNV „B" - Hrabušice o 16.00 hod. Staško
Rudňany - Slovinky o 10.30 hod. Žiga za VsFZ
II.trieda dospelí 17.kolo 23.4.2010 (piatok) o 17.00 hod.:

Sp.Bystrany - Tomašovce Rusnák Martof Klokočka Kapusta

Obsadenie R a DZ na dni 24. a 25.4.2010:
I.trieda dospelí 19.kolo 25.4.2010 o 16.00 hod.:

Mníšek n/H. - Sp.Hrušov Petruška Rusnák Jánoš VsFZ
Olcnava - Iliašovce Staško Duffek Labaš M. Podoben
Markušovce - SŠM Bystrany Regec Kunzo Š. Martof Vall
Nálepkovo - Letanovce o 10.30 hod. Zmij O. Zmij P. Vaščura Brezovaj
SNV-Domaňovce - Odorín o 10.30 hod. Labaš M. Staško Duffek Kapusta
Hnilčík - Jamník VsFZ Gbúrová Pecha Slamený
Poráč - Chrasť n/H. VsFZ Halula Martinko Schlesinger

II.trieda dospelí 21.kolo 25.4.2010 o 16.00 hod.:

Švedlár - Sp.Bystrany Zmij P. Zmij O. Vaščura Brezovaj
Matejovce n/H. - Slovinky o 10.30 hod. Pecha Labaš D. Dunka Slamený
SNV „B" - Tomášovce Bartko Kertes Klokočka Legát

I.trieda dorast 11.kolo 24.4.2010 o 13.30 hod.:

Jamník - Markušovce Bartko Klokočka
Mníšek n/H. - Olcnava Kotrady Vaščura
Kluknava - Chrasť n/H. Labaš D. Šofranko
Nálepkovo - Hrabušice Staško Dunka
Harichovce - Teplička Kertes Martof

I.trieda žiaci 15.kolo 24.4.2010 o 11.30 hod.:

Helcmanovce - Jaklovce Kotrady Vaščura
Harichovce - Margecany Martof Kertes
Prakovce - Rudňany Gbúrová Zmij P.
Slovinky - SNV „B" Rusnák Pecha
Hrabušice - Kluknava Regec Mičudová
Chrasť n/H. - V.Folkmár Martinko Dunka

II.trieda žiaci 15.kolo 24.4.2010 o 11.30 hod.:

Markušovce - Teplička Regec Mičudová
Sp.Hrušov - Nálepkovo Labaš M. Acksteinerová
Richnava - Letanovce Šofranko Labaš D.
Iliašovce - Mníšek n/H. VsFZ
Odorín - Hnilčík Klokočka Bartko
Olcnava - Poráč Petruška Kunzová

KR dôrazne upozorňuje R na dôsledné kontrolovanie registračných preukazov - meno, priezvisko a rodné číslo hráča v RP totožné v zápise o stretnutí.
KR žiada R o zapisovanie všetkých osobných trestov (aj ŽK) na prednej strane zápisu o stretnutí v časti osobné tresty(vylúčenia) pod disciplinárnymi dôsledkami. Túto povinnosť si nesplnili R - Martinko E., Labaš M., Zmij O.

KR SOFZ upozorňuje R na minútu ticha pred stretnutiami, ktoré sa odohrajú 17, 18.4.2010 za obete leteckého nešťastia v Smolensku a zosnulého Alexandra Nagya.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625762