Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 16

Úradná správa SOFZ č. 16

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 11.11.2009 o 17.00 hod. v Spišskej Novej Vsi (miesto konania bude upresnené v pozvánke).

Úradná správa ŠTK č.16/2009:

1. ŠTK na návrh DK kontumuje stretnutie 12. kola 1. triedy dospelých : Sp. Hrušov- Letanovce z 2:2 na 0:3 v prospech mužstva Letanovce z dôvodu inzultácie R funkcionárom domáceho mužstva a po skončení súťažného ročníka 2009/ 2010 odpočíta mužstvu Sp.Hrušov 3 súťažné body.

2. ŠTK na základe rozhodnutia DK vyzýva mužstvo Sp. Hrušov o nahlásenie miesta stretnutia 14. a 16. kola 1. triedy dospelých: Sp. Hrušov - Odorín a Sp. Hrušov - Jamník.

3. ŠTK na základe šetrenia námietky Sp. Nová Ves „B" kontumuje stretnutie 12. kola 2. triedy dospelých: Sp. Nová Ves „B" - Matejovce n/H z 2:3 na 3:0 v prospech mužstva Sp. Nová Ves „B" v zmysle SP čl. 100/ i.

4. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 13. kola 1. triedy dospelých: Bystrany - Jamník dňa 31.10. 2009 (sobota) o 14.00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

5. ŠTK súhlasí s odohraním stretnutia 13. kola 1. triedy dospelých: Iliašovce - Chrasť n/H dňa 31.10. 2009 (sobota) o 13.30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda zainteresovaných klubov.

DK SOFZ 
Úradná správa č.16

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

1 stretnutie: OPREMČÁK Róbert (84 03 05) FK Nálepkovo podľa DP1/1a
                   FRANKO Lukáš (89 11 17) FK Iliašovce za 4 ŽK podľa DP1 13/5a
6 stretnutí: MROVČÁK Lukáš (89 08 20) FK Markušovce podľa DP1 3b
                 REPASKÝ Michal (81 02 10) FK Sp. Hrušov podľa DP1 3b

DK ukladá na návrh ŠTK finančnú pokutu 19,92 € , FK Matejovce n/H za nerešpektovanie smerníc a nariadení riadiaceho orgánu podľa RS. Finančnú pokutu uhradiť do 14.11.2009.

DK ukladá trest trénerovi FK Matejovce n/H VADEL Ján 29.1.1960, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým majstrovským stretnutím v trvaní 6 mesiacov od 27.10.2009 , podľa DP1 čl.9 2/b.

DK ukladá trest vedúcemu mužstva. FK Matejovce n/H FRANKO Ambróz 27.11.1958, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým majstrovským stretnutím v trvaní 6 mesiacov od 27.10.2009 , podľa DP1 čl.9 2/b.

DK ukladá trest kapitánovi mužstva. FK Matejovce n/H JANĆÁR Miroslav (79 04 03), zákaz výkonu funkcie kapitána v majstrovskom futbalovom stretnutí v trvaní 6 mesiacov od 27.10.2009 , podľa DP1 čl.9 2/b.

DK ukladá finančnú pokutu FK Sp. Hrušov 199,16 € za inzultáciu R členom usporiadateľskej služby po stretnutí 12. kola 1. triedy dospelých Sp. Hrušov - Letanovce podľa RS.

DK zastavuje činnosť FK Sp. Hrušov v trvaní 1 stretnutie nepodmienečne za inzultáciu R členom usporiadateľskej služby po stretnutí 12. kola 1. triedy dospelých: Sp. Hrušov - Letanovce .

DK ukladá FK Sp. Hrušov zvýšiť počet usporiadateľov na 12 v domácich majstrovských stretnutiach do konca súťažného ročníka 2009/ 2010.

DK nariaďuje FK Sp. Hrušov odohrať najbližšie dve domáce stretnutia vo vzdialenosti najmenej 20 km od Sp. Hrušova bližšie k súperovi.

DK ukladá trest hlavnému usporiadateľovi mužstva FK Sp. Hrušov MIKOLAJ Jaroslav 24.9.1983, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým majstrovským stretnutím do konca súťažného ročníka 2009/ 2010 podľa DP1 čl.9 2/b.

Poplatky:
1,66 €,- FK Markušovce, Iliašovce
3,32 €,- FK Nálekovo
13,28 €,- FK Matejovce n/H
19,92 € - FK Sp. Hrušov

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ na 1.11. 2009 o 13.30 hod.

I.trieda dospelí,13.kolo 1. 11.2009 o 13.30 hod.
Nálepkovo - Sp. Hrušov o 10.30 Švarc ako DZ
Mníšek - Poráč o 10.30 Halula R za Bartka ,Pavlik DZ
Iliašovce - Chrasť n/H. 31.10.o 13.30 Staško Duffek Regec Schlesinger
Bystrany - Jamník 31.10.o 14.00 Rusnák Labaš D. Labaš M. Slamený
Letanovce - Odorín Rusnák R za Halulu Klokočka za Gbúrovú

II. trieda 15. kolo 1. 11.2009 o 13.30 hod.
Sp. Bystrany - Matejovce o 10.30 Kunzo V. ako DZ

Obsadenie R a DZ na 8. 11.2009

I.trieda dospelí, 14.kolo 8.11.2009 o 13.30 hod.
Sp. Hrušov - Odorín Rusnák Staško Vaščura Podoben
Letanovce - Jamník o 10.30 Kunzo Š. Labaš M. Bartko Schlesinger
Bystrany - Chrasť n/ H Zmij O. Zmij P. Silla VsFZ
Iliašovce - Poráč Legát Petruška VsFZ Grečko
Mníšek - Hnilčík o 10.30 Regec Labaš D. Klokočka VsFZ
Olcnava - SNV- Domaňovce Baldovský Martinko Kertes Vall
Markušovce - Nálepkovo Pecha Duffek Jánoš Brezovaj

II.trieda dospelí, 16.kolo 8.11.2009 o 13.30 hod.
Matejovce - Richnava o 10.30 Kertes Martinko Duffek Vall
SNV B - Sp. Bystrany Bartko Labaš M. Kunzo Š. Slamený
Sp. Tomášovce - Slovinky Labaš D. Klokočka Regec Kapusta

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569302