Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 15

Úradná správa SOFZ č. 15

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 11.11.2009 o 17.00 hod. v Spišskej Novej Vsi (miesto konania bude upresnené v pozvánke).

Úradná správa ŠTK č.15/2009:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola 1. triedy žiakov: Rudňany- V. Folkmar na 3:0 v prospech mužstva Rudňany. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola 1. triedy žiakov: Margecany- Chrasť n/H z 1:0 na 0:3 v prospech mužstva Chrasť n/H v zmysle Rozpisu súťaží SOFZ bod 12/c.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 11. kola 2. triedy žiakov Mníšek n/H- Hnilčík na 3:0 v prospech mužstva Mníšek n/H. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

4. ŠTK opätovne pozýva pod disciplinárnymi a hernými dôsledkami na deň 27.10.2009 (utorok) o 17.00 hod. hráča Farkašovský Andrej číslo r.p.:840710 a kapitána mužstva TJ Lokomotíva Matejovce n/H p. Jančára Miroslava. Hráč Farkašovský Andrej okrem uvedeného reg. preukazu prinesie so sebou aj iný hodnoverný doklad totožnosti (OP, cest. pas).

5. ŠTK berie na vedomie list AŠK Maria Huta.

6. ŠTK oznamuje FK SOFZ, že platnosť lekárskej prehliadky v zmysle článku 113 SP platí podľa článku 36/1 (jeden rok) od dátumu vystavenia.

7. Zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 27.10.2009 (utorok) od 16.00 hod.. 

DK SOFZ
Úradná správa č.15

DK uvoľňuje činnosť hráčovi FK Švedlár Kotlár Tibor (830805).

DK ukladá finančnú pokutu 33,19 € , FK Veľký Folkmar za nenastúpenie na majstrovské stretnutie 11. kola 1. triedy žiakov medzi FK Rudňany - FK Veľký Folkmár .Podľa RS. Finančnú pokutu uhradiť do 7.11.2009 .

DK ukladá finančnú pokutu 33,19 € , FK Hnilčík za nenastúpenie na majstrovské stretnutie 11. kola 2. triedy žiakov medzi FK Mníšek n./H. - FK Hnilčík .Podľa RS. Finančnú pokutu uhradiť do 7.11.2009.

DK ukladá na návrh ŠTK finančnú pokutu 19,92 € , FK Margecany za nerešpektovanie smerníc a nariadení riadiaceho orgánu(nedostavenie sa na zasadnutie komisie ŠTK) podľa RS. Finančnú pokutu uhradiť do 7.11.2009 .

DK ukladá trest trénerovi FK Margecany SAXA Július 24.10.1948 , zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým majstrovským stretnutím v trvaní 6 mesiacov od 19.10.2009 , podľa DP1 čl.9 2/b.

DK ukladá trest vedúcemu mužstva. FK Margecany Mgr. FAGUĽA Imrich 29.10.1970 , zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým majstrovským stretnutím v trvaní 6 mesiacov od 19.10.2009 , podľa DP1 čl.9 2/b.

DK ukladá trest kapitánovi mužstva. FK Margecany ROTH Rudolf (950121) , zákaz výkonu funkcie kapitána v majstrovskom futbalovom stretnutí v trvaní 6 mesiacov od 19.10.2009 , podľa DP1 čl.9 2/b.

 

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie: HURAJT Lukáš (880530) - FK Sp.Tomašovce, podľa DP 1/1a
1 stretnutie: ŠTEINER Peter (821216) - FK Porač, podľa DP1 13/5a
4 stretnutia: GABČO Pavol (890710) - FK Richnava, podľa DP1 6/b
4 stretnutia: ŽIGA Marek (880310) - FK Spartak Bystrany, podľa DP1 6/b
4 stretnutia: SURŽIN Tomáš (841211) - FK Hnilčík, podľa DP1 3/b

Poplatky:
1,66 €,- FK Veľký Folkmar , Porač
3,32 €,- FK Sp. Tomašovce , Richnava , Spatrak Bystrany , Švedlár
4,98 €,- FK Hnilčík
13,28€,- FK Margecany

 

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ na 24.a 25. 10.2009

I.trieda dospelí, 12.kolo 25.10.2009 o 14.00 hod.

Odorín - SŠM Bystrany Jančár Labaš D. Bartko Podoben
Jamník - Iliašovce Jánoš za Bartka Švarc ako DZ
Hnilčík - Markušovce o 10.30 hod. Šoltés ako R za Žigu Tkáčik

II.trieda dospelí, 14.kolo 25.10.2009 o 14.00 hod.

Sp. Bystrany - Švedlár Regec Staško Kunzo L. Brezovaj

Ospravedlnení: Klokočka, Kapusta

Obsadenie R a DZ na dni 1.11. 2009 o 13.30 hod.

I.trieda 13.kolo 1. 11.2009 o 13.30 hod.

Nálepkovo - Sp. Hrušov o 10.30 hod. Lapšanský Bartko Baldovský VsFZ

Markušovce - SNV - Domaňovce Legát Zmij P. Jánoš Vall

Olcnava - Hnilčík Kertes Baldovský Pecha Podoben

Mníšek - Poráč o 10.30 hod. Bartko Kunzo Š. Petruška VsFZ

Iliašovce - Chrasť n/H. Staško Duffek Regec Schlesinger

Bystrany - Jamník Rusnák Labaš D. VsFZ Slamený

Letanovce - Odorín Halula Martinko Gbúrová Brezovaj

II. trieda 15. kolo 1. 11.2009 o 13.30 hod.

Slovinky - SNV B Kunzo Š. Petruška Bartko Grečko

Sp. Bystrany - Matejovce o 10.30 hod. Labaš D. Labaš M. Labaš T. VsFZ

Richnava - Švedlár Silla Zmij O. Vaščura Kapusta

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625693