Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č.23, 25.1.2022Sekretriát SOFZ

 

Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur.

Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura 

 

Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2021/2022 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

 

 

 

 

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2039883