Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 43, 26.6.2017

Sekretariát SOFZ

 Klub nemôže poberať dotácie zo Zákona o športe ak nemá zaplatený členský príspevok.
Faktúry vygenerovať prostredníctvom ISSF systému(kolónka členské poplatky - členské za klub) najneskôr do konania Konferencie SFZ dňa 29.6.2017 (štvrtok). 
 Kluby SOFZ, ktoré nemajú uhradené členské príspevky:

 FK Obecné lesy Baník Smolník
MFK Gelnica
OTJ Jamník
OŠK Hnilčík
Slovan FO Markušovce
TJ Baník Hnilčík
TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom
TJ Družstevník Odorín
TJ Lokomotíva Margecany
TJ Spartak Bystrany
TJ SŠM Bystrany
Telovýchovná jednota Futbalový klub - KOJŠOV

 
 
Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2016/2017 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

Platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2015/2016, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1017525